Projektresultater

CLIMATE SMART AGRICULTURE ROLL-OUT IN CAMBODIA IMPLEMENTED BY ADDA, READA, SMUAC AND CIDO (CSA) (2021-2024)

De deltagende småbønder, som er medlemmer af kooperativer, samt de deltagende demonstrationsbedrifter har adopteret projektets CSA-strategier til at forbedre udbytte i grønsags- og risdyrkningen og har derved øget produktiviteten og husholdningernes indkomster. CSA Roll Out-projektet har bidraget til udvikling af driftsformer, der kan forbedre tilpasning til klimaændringer og derved reduceret sårbarheden over for miljørisici. Endelig har det forbedret bøndernes adgang til markeder og fremmet CSA-politiske dialoger. Se hele evalueringsrapporten her

STRENGTHENING THE VOICE AND CAPACITY OF VULNERABLE ETHNIC MINORITY FARMERS IN CLIMATE RESILIENCE IN NORTHWEST VIETNAM (2019-2022)                                                                      Resultaterne viser at de deltagende bønder i projektet havde mangedoblet deres indkomst. Nogle havde lært at dyrke ris på en ny måde (SRI-metoden), hvor forbruget af input er reduceret, metan udledningen halveret og vandforbruget også er reduceret. Disse positive effekter af SRI-metoden har ført til, at den allerede nu indgår i Vietnams officielle politik for at imødekomme landets klimaudfordringer.Alt i alt rummer projektets resultatliste virkelig mange succeshistorier og endnu et bevis på at vores velafprøvede træningsmodel giver effekt. Se projektrapporten her Læs Evalueringsrapporten her

LINKING SMALL SCALE FARMERS TO THE INTERNATIONAL MARKET FOR ORGANIC SUNFLOWER, TANZANIA 2018-2020                                     I tre år har ADDA med partnere arbejdet med at udvikle kapacitet hos småbønder i Dodoma regionen. Herunder certificering til økologisk produktion, brug af kvalitetsdeklareret såsæd og kobling af bønder til en seriøs opkøber, som har eksporteret afgrøden. Det har ført til at 700 småbønder er certificeret og har fået træning i Post Harvest management, så de bedre kan lagre høst og vente på gode markedspriser. Støttet af AMDT med 11,3 mio. kr. Læs mere her

EMPOWERING AGRICULTURAL COOPERATIVES AND CIVIL SOCIETY IN SIEM REAP (EASY), CAMBODIA 2017-2019                                                   I tre år har ADDA med partnere arbejdet med at udvikle kapacitet hos Sammenslutningen af Cooperativer, CADU, herunder organisationens ledelse og forretningsførelse. Det har ført til styrkelse af 10 landbrugs-cooperativer og til forbedrede ydelser hos de lokale cooperativer, som repræsenterer 3.000 bønder. Støttet af CISU med 3,5 mio. kr. Læs mere her.

EMPOWERMENT OF CIVIL SOCIETY IN ODDA MEACHEY, II (CISOM II), CAMBODIA 2016-2019

CISOM II er en udvidelse af CISOM I. I løbet af projektets tre år har ADDA med partnere arbejdet med at etablere ni landbrugskooperativer, udvide nye og styrke de nuværende selvhjælpsgrupper (til i alt 100), opbygge et højere niveau af procesovervågning, herunder udnævnelse af Junior Advocacy Officer, der arbejder dagligt med partnerorganisationer, integration af fortalervirksomhed i formel organisationsstrategi. Læs mere her.

Afsluttende evalueringsrapport for MOAP

KLIMAFORANDRINGER OG ETNISKE MINORITETER I DET NORDLIGE VIETNAM 2014 – 2017
I tre år har ADDA arbejdet med kapacitetsopbygning af etniske minoritetsbønder i det nordlige Vietnam. Området her er bjergrigt og har været plaget af jordskred på grund af klimakrisen samt uhensigtsmæssige dyrkningsmetoder. Vi har derfor uddannet bønderne i problematikkerne og i nye klimatilpassede landbrugsmetoder. Læs om projektresultaterne her.

JURIDISK BISTAND TIL KONTRAKTLANDBRUG, VIETNAM 2015 – 2017
I tre år har ADDA uddannet bønder, små virksomheder og landbrugsvirksomheder i kontraktlandbrug for at styrke bøndernes rettigheder samt øge virksomheders forståelse af deres samfundsansvar. Læs om projektresultaterne her.

ANDELSFORENINGER OG CIVILSAMFUNDSUDVIKLING I SIEM REAP, CAMBODIA 2014 – 2016 I Cambodia har vi arbejdet med at forbedre levestandarden for fattige bønder i landområderne i Siem Reap provinsen. Vi har især fokuseret på kvindelige bønder, da de udgør den største andel og samtidigt er de mest sårbare og fattige. Læs om projektresultaterne her.

STYRKELSE AF BONDEGRUPPER BLANDT ETNISKE MINORITETSGRUPPER I PROVINSERNE NGHE AN OG HOA BINH, VIETNAM 2013 – 2015
I forbindelse med lukningen af FIGNAHB-projektet i Vietnam i december 2015 blev en række bønder interviewet om hvilke resultater, de har opnået gennem projektet. Læs mere her.

STYRKELSE AF CIVILSAMFUNDET MED FORMÅL AT LAVE FORTALERVIRKSOMHED FOR FATTIGE BØNDER I SIEM REAP, CAMBODIA 2014 – 2016

På billedet afholder en landsbysammenslutning deres månedlige møde i Nokor Thom i maj 2016. Efter afslutningen af projektet i Cambodia i juli 2016 har Projektmedarbejder Diane Caroen gjort status over, hvilke resultater bønderne har opnået. Læs dem her.