Projektresultater

Afsluttende evalueringsrapport for MOAP

KLIMAFORANDRINGER OG ETNISKE MINORITETER I DET NORDLIGE VIETNAM 2014 – 2017
I tre år har ADDA arbejdet med kapacitetsopbygning af etniske minoritetsbønder i det nordlige Vietnam. Området her er bjergrigt og har været plaget af jordskred på grund af klimakrisen samt uhensigtsmæssige dyrkningsmetoder. Vi har derfor uddannet bønderne i problematikkerne og i nye klimatilpassede landbrugsmetoder. Læs om projektresultaterne her.

JURIDISK BISTAND TIL KONTRAKTLANDBRUG, VIETNAM 2015 – 2017
I tre år har ADDA uddannet bønder, små virksomheder og landbrugsvirksomheder i kontraktlandbrug for at styrke bøndernes rettigheder samt øge virksomheders forståelse af deres samfundsansvar. Læs om projektresultaterne her.

ANDELSFORENINGER OG CIVILSAMFUNDSUDVIKLING I SIEM REAP, CAMBODIA 2014 – 2016I Cambodia har vi arbejdet med at forbedre levestandarden for fattige bønder i landområderne i Siem Reap provinsen. Vi har især fokuseret på kvindelige bønder, da de udgør den største andel og samtidigt er de mest sårbare og fattige. Læs om projektresultaterne her.

STYRKELSE AF BONDEGRUPPER BLANDT ETNISKE MINORITETSGRUPPER I PROVINSERNE NGHE AN OG HOA BINH, VIETNAM 2013 – 2015
I forbindelse med lukningen af FIGNAHB-projektet i Vietnam i december 2015 blev en række bønder interviewet om hvilke resultater, de har opnået gennem projektet. Læs mere her.

STYRKELSE AF CIVILSAMFUNDET MED FORMÅL AT LAVE FORTALERVIRKSOMHED FOR FATTIGE BØNDER I SIEM REAP, CAMBODIA 2014 – 2016

På billedet afholder en landsbysammenslutning deres månedlige møde i Nokor Thom i maj 2016. Efter afslutningen af projektet i Cambodia i juli 2016 har Projektmedarbejder Diane Caroen gjort status over, hvilke resultater bønderne har opnået. Læs dem her.