Organisationsstruktur

ADDA’s organisationsstruktur er opdelt i fire enheder:

 • Bestyrelsen, som er valgt af medlemmerne
 • Et administrativt- og informationssekretariat
 • Et team af projektledere, som udpeges af bestyrelsen
 • Projektkoordinatorer, som ansættes af bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager ledelse af ADDA´s aktiviteter i projekterne. Bestyrelsen har ligeledes overordnet ansvar for fundraising, formidling og information. Bestyrelsen planlægger og organiserer bestyrelsesmøder og generalforsamling. Se bestyrelsens medlemmer her.
ADDA’s bestyrelsesmedlemmer er villige til at udføre delvist ulønnet arbejde i forbindelse med planlægning, koordinering og gennemførelse af projekter og ved informations- og foredragsaktiviteter.

Sekretariat og Information
Sekretariatet har ansvar for medlemsstyring og korrespondance med medlemmerne.

Informationsafdelingen under sekretariatet har ansvar for redigering og udgivelse af medlemsbladet News & Views; Vedligehold og nyhedsindlæg på hjemmeside og Facebook; Informationsarbejde i Danmark.
Bestyrelsesformand Søren Jørgensen er leder af sekretariatet i København. Bodil Pallesen er økonomichef.

Foreningsadministration
Foreningsadministrationens regnskabs- og bogholderfunktion ligger i AP med Bitten Christiansen som bogholder, og Jesper Birn samt Lars Ole Sørensen som revisorer.
AP udfører regnskabsarbejde mod vederlag, og AP er vores statsautoriserede revisor. Bodil Pallesen er som økonomichef ansvarlig for samarbejdet med AP.

Projektadministration
Landelederne er overordnet ansvarlige for, at projekterne implementeres efter gældende regler og standarder.

Landelederne er:

 • Cambodia: Bodil E. Pallesen
 • Tanzania: Ove Gejl Christensen
 • Vietnam: Søren T. Jørgensen
 • Myanmar: Helge Brunse/Torben Huus-Bruun

Projektkoordinatorerne er ansvarlige for den daglige ledelse af projekterne.

Projektkoordinatorerne er:

 • Cambodia: Kjeld Vodder Nielsen
 • Tanzania: Bjarne Christensen
 • Vietnam: Lucas Ferreira
 • Myanmar: Luca Nichetti, MIID

De væsentligste opgaver for projektadministrationen er:

 • Ansvarlig for projekternes gennemførelse
 • Ansvarlig for kvalitetssikring
 • Kommunikation til projekterne
 • Formulering af nye tiltag
 • Kontakt til donor(er)
 • Projekt monitering og evaluering