Kontakt

Ansatte i ADDA

 

Cambodia

kjeld vodder nielsen Projektkoordinator

Kjeld Vodder Nielsen er ADDA’s projektkoordinator i Cambodia og uddannet agronom. Kjeld har speciale i jordbrugsteknologi og grøntsagsproduktion samt erfaring med ledelse fra Videncentret for landbrug og AgroTech. 


Helge-Brunse,c Projektkonsulent

Helge Brunse  er uddannet agronom og har tidligere været chefrådgiver for Danida i Indien. Helge har været ansat hos ADDA siden 2002 og bidraget væsenligt til udviklingsarbejdet i Cambodia.


Projektleder

Bodil Pallesen, har været projektleder i Cambodia siden projektopstart i 1996. Bodil er uddannet agronom og er tidligere landbrugslærer og lokal planteavlskonsulent. I dag er Bodil foruden sit virke i ADDA ansat hos Agrotech som seniorkonsulent inden for udvikling af plantefibre.

Nuværende projekter: EASY, ACSO og EAC


Vietnam

Son-La-24.9.14_arafa_udsnit Projektkoordinator, sekretariatet

Arafa Khatib


Projektleder

Søren T. Jørgensen er uddannet agronom og har mange års praktisk erfaring fra ind- og udland. Søren har bl.a. tidligere været ansat som forsøgsleder i Holstebro Landboforening, akademisk medarbejder i Plantedirektoratet og videnskablig assistent ved Københavns Universitet.

Nuværende projekter: VOF: Strengthening the Voice and Capacity of Vulnerable Ethnic Minority Farmers in Clima Resilience in Northwest Vietnam.


Tanzania

 Projektkoordinator

Bjarne Christensen


 Projektleder

Ove Gejl Christensen, landeleder Tanzania

Nuværende projekter: AMDT-projekt i Dodoma- og Mbeya-regionerne. Linking small scale farmers to the international market for organic Sunflower