Kontakt

Ansatte i ADDA

Danmark

Projektmedarbejder i Tanzania- teamet

Charlotte Engell Denham

Cand. scient. i naturressourcer og udvikling (agricultural development) og bachelor i jordbrugsøkonomi fra KU. Praktisk erfaring fra Cambodia og Borneo (Malaysia).

 

 


Cambodia

kjeld vodder nielsen Projektkoordinator

Kjeld Vodder Nielsen er ADDA’s projektkoordinator i Cambodia og uddannet agronom. Kjeld har speciale i jordbrugsteknologi og grøntsagsproduktion samt erfaring med ledelse fra Videncentret for landbrug og AgroTech. 


Helge-Brunse,c Projektkonsulent

Helge Brunse  er uddannet agronom og har tidligere været chefrådgiver for Danida i Indien. Helge har været ansat hos ADDA siden 2002 og bidraget væsenligt til udviklingsarbejdet i Cambodia.


Projektleder

Bodil Pallesen, har været projektleder i Cambodia siden projektopstart i 1996. Bodil er uddannet agronom og er tidligere landbrugslærer og lokal planteavlskonsulent. I dag er Bodil foruden sit virke i ADDA ansat hos Agrotech som seniorkonsulent inden for udvikling af plantefibre.

Nuværende projekter: CISOM II og COSIS


Vietnam

Son-La-24.9.14_arafa_udsnit Projektkoordinator

Arafa Khatib


Projektleder

Søren T. Jørgensen er uddannet agronom og har mange års praktisk erfaring fra ind- og udland. Søren har bl.a. tidligere været ansat som forsøgsleder i Holstebro Landboforening, akademisk medarbejder i Plantedirektoratet og videnskablig assistent ved Københavns Universitet.

Nuværende projekter: CEMI, Contract Farming og ´Styrkelse af Rammebetingelserne for Produktion og Markedsføring af Økologiske Landbrugsprodukter i det Nordlige Vietnam´.


Tanzania

Profil-billede Projektkoordinator

Erik Schiøtz


 Projektleder

Ove Gejl Christensen, landeleder Tanzania

Nuværende projekter: AMDT- projekt i Dodoma- og Mbeya- regionerne.