CISOM I

Opbygning og styrkelse af mindre civilsamfund i Oddar Meanchey- provinsen i Cambodia (CISOM)

Selvhjælpsgruppe i CISOM, Oddar Meanchey fortæller om deres forbedrede levevilkår med opsparing og øget indflydelse i deres lokalsamfund.
Selvhjælpsgruppe i CISOM, Oddar Meanchey fortæller om deres forbedrede levevilkår med opsparing og øget indflydelse i deres lokalsamfund.

Periode: Fase 1, 3 år: 2013 – 2015. (Fase 2, 3 år: 2015 – 2017)

Bevilling: Fase 1: DKK 5 mio.

Donor: CISU

Samarbejdspartnere: Rural Economy and Agricultural Development Agency (READA). I Oddar Meanchay provinsen har ADDA 3 partnere, der står for gennemførelsen af projektet: Community Based Integrated Development Organisation (CIDO), Khmer Buddhist Association (KBA) og Rural Community and Environmental Development Organisation (RCEDO).

Baggrund og målgruppe

Oddar Menchey, der grænser ind til Thailand mod nord, er en af de mindst udviklede provinser i Cambodia. Provinsen er tyndt befolket, men der er stor tilstrømning, fordi der er adgang til opdyrkning af jord. Fattigdom og sult præger imidlertid befolkningen, og der er fundamental mangel på grundlæggende viden om jordbrug, indkomst skabende aktiviteter, hygiejne og ernæring, ligesom skolegang og uddannelse er ringere end i den øvrige del af landet. Da mange af beboerne er flyttet til provinsen indenfor de senere år, er befolkningen ikke særlig stedfæstede, og de føler sig usikre, og de er tilbageholdende, særligt kvinderne. Området er først fornylig åbnet op efter Khmer Rouge krigen. Området var faktisk det sidste faste tilholdssted i Cambodia for de Røde Khmer krigere indtil midten af 90’erne.

Efter mange år med konflikt var der kun få beboere i provinsen. Med den forøgede sikkerhed og adgang har der de senere år været er en stor tilflytning af fattige jordløse familier fra andre områder i Cambodia, hvor befolkningstætheden og priserne på jord er høje. Disse mennesker starter så og sige på en frisk, og fødevaresikkerheden for disse beboere er lav, jorden er sandet og nedbøren er ikke stabil. Omkring 15% af husholdningerne er ledet af en kvinde.

De senere år har der været en konflikt mellem Cambodia og Thailand, fordi Thailand gør krav på et par buddhist templer, der fra gammel tid er placeret i grænseområdet mellem de to lande. Af og til bliver der dræbt soldater og civile som følge af konflikten. Konflikten behandles nu af FN, og man håber på en snarlig løsning. En væbnet konflikt skaber usikkerhed og projektet kan i peroder ikke fungere i de  landsbyer, der er omfattet.

Formål og arbejdsmetode

Det er projektets mål at øge fødevareproduktionen på en bæredygtig måde, der omfatter både miljø- og klimamæssigt egnede produktionsmetoder. Dette er et af ADDA’s kerne kompetenceområder. Metoden hedder Farmer Field Schools (markskoler). Først skal der trænes et antal lokale trænere, som videre gennem projektet får en vigtig rolle som rådgivere. Dernæst starter markskolerne op med dyrkning af forskellige afgrøder, såsom ris og grøntsager, og med mindre husdyrhold (grise og høns). Hver markskole har omkring 25-30 deltagere. Bønderne bliver opfordret til derhjemme at anvende de anviste dyrkningsteknikker.

Målet er også at udvikle et demokratisk civilsamfund fra et græsrodsniveau, som især vil tage udgangspunkt i fattige kvinder og andre særligt sårbare befolkningsgrupper. I fase 1 vil der blive dannet 80 micro-kredit-selvhjælpsgrupper, der på basis af demokratiske principper for gruppernes sociale og kommercielle aktiviteter, øver indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer. I projektets anden fase vil der blive dannet sammenslutninger af selvhjælpsgrupper, der ved fortalervirksomhed overfor lokale myndigheder vil øve indflydelse på levevilkårene for fattige og udsatte i provinsen.
Et vigtigt mål er også at støtte og udvikle de lokale NGO partnere, så de fremover er bedre rustet til yde støtte til fattige bønder.


 

DSCN7863 (2)
Opening with the beautiful National hymn of Cambodia

Closing Workshop on “Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey” (CISOM I) Project and the Opening Workshop for CISOM-II. February 18, 2016.

DSCN7865 (2)
The ceremony was conducted by CISOM- leader Mrs. Yun Sinang, and representatives from 80 Self Help Groups in Oddar Meanchey standing for the National Hymn.
DSC_0703-1
Mrs. Bodil Pallesen, ADDA, is giving her speech.
DSC_0706
His Excellency Mr. Sy Prasith, Acting Provincial Governor of Oddar Meanchey
DSC_0717
Mr. Lok Sokthea from READA
DSC_0722
Mr. Pich Sophin, ADDA Cambodia
DSCN7903
Mr. Kjeld Vodder Nielsen, Project Coordinator, ADDA
DSCN6181 (2)
Mrs. Yun Sinang presents the results of CISOM I.
DSCN7912 (2)
Acknowledgement from the acting Governor, Mr. Sy Prasit to ADDA
DSCN7918
..and from ADDA to the Governor

IMG_0421Welcome Speech of Mrs. Bodil Pallesen , Directress of ADDA

in Closing Workshop on “Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey” (CISOM I) Project and the Opening Workshop for CISOM-II

Firstly, on behalf of ADDA and the project partners READA, CIDO, KBA, RCEDO and myself, I would like to pay my respect to:

  • His Excellency Sy Prasith, Acting Provincial Governor of Oddar Meanchey and
  • E. Thon Nol (member of provincial council), who agreed to spend his valuable time to chair the Closing Workshop on the project called “Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey” (CISOM) Iand the Opening Workshop for CISOM-II.
  • Acting director of Provincial Department of Agriculture (PDA) Mr. Kam Vuthython and
  • Deputy director of Provincial Department of Women Affaires (PDoWA) for their participation and support in the organization of the workshop.

Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentleman, present here. I am very happy that you all responded to our invitation and thank you for attending in the workshop.

First allow me to briefly introduce ADDA and its main activities in Cambodia: ADDA is a Danish NGO that was established in 1994 by Danish and Cambodians living in Denmark with personal contacts in Cambodia and Vietnam. ADDA is a non-profit international organization working in Development in Southeast Asia and Africa.

In Cambodia, ADDA has cooperated with the Royal Government of Cambodia and local institutions since 1996 to contribute to the poverty reduction of Rural Cambodians, and successfully closing 2 other projects in Siem Reap:

  • the Integrated Women Empowerment Project (IWEP) in 5 target districts of Siem Reap covering 130 villages, and approximately 30.000 farmers- funded by DANIDA.
  • and the Innovative Approaches to food insecurity for urban and peri-urban poor (INFOSE) in Siem Reap, covering 7 sangkats and approximately 1,800 households- co-funded by the EU.

In Siem Reap, we are still implementing 2 more projects:

  • COCIS
  • CISUP

ADDA’s strategies’ core elements include formation of Farmer Field Schools and development of democratic Self Help groups, with a majority of women. Over the years it proved to have significant positive impacts on agriculture, economics, social development as well as environment. Especially it contributes to generally double the farmers’ income and provide the basis for development of well-functioning CBOs (community based organizations).

Emphasis of ADDA activities is also the capacity building of local partners which eventually lead to a stronger civil society.

In 2010, I-NGOs working in Oddar Meanchey have encouraged ADDA and its implementing partner READA to implement their concept in ODM province and recommended to work with reliable and experienced local NGOs (RCEDO, CIDO, KBA).

Followed then a rather long and careful project preparation had been designed.

The design of CISOM project is indeed the result of a careful analysis of the situation of the poor people, intensive stakeholders involvement and of course negotiation with the donor- a Danish fund in favor of civil society Development (CISU).

As the result, last 3 years, we officially launched the CISOM project, and this was a success for all of those who contributed to its preparation.

And NOW, today, we are officially closing the CISOM project with the great achievements and we are also very proud to declare the continuation of the CISOM II Project today.

DSC_0733
After the ceremoni, the 200 farmers from the 80 SHG´s, invited by ADDA partner, READA, had dinner before leaving to their respective villages.

See Bodil Pallesens speech in full length here.