Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam

Se afsluttende evalueringsrapport her.

Titel: Klimaforandringer og Etniske Minoriteter i det Nordlige Vietnam

Partnerorganisationer: PanNature, Fund for Women’s Development og Son La og Lai Chau Farmers’ Unions

Projektområde: Dien Bien, Son La og Lai Chau

Projektperiode: 01/07 2014 – 30/06 2017

Donor: CISU

Budget: 4.544.852 DKK

Globale klimaforandringer bliver af mange anset som den største trussel mod verden i fremtiden og de fleste anerkender, at mange af konsekvenserne af klimaforandringerne allerede kan ses rundt om i verden.

For fattige småbønder, som ADDA arbejder med, har klimaforandringer især en negativ konsekvens i forhold til ændrede og mere ekstreme vejrforhold. De skal ofte kæmpe med perioder af både tørke og oversvømmelser, og det går ud over fødevaresikkerheden når en høst fejler på grund af disse udsving i vejrforhold. Dette skyldes ikke mindst, at mange af de afgrøder, som småbønderne dyrker, kun har én årlig høstsæson, hvilket gør en familie meget afhængig af, hvor godt høsten går og samtidig meget sårbar, hvis den fejler. Denne sårbarhed øges jo fattigere familien er, og de etniske minoriteter hører til blandt den fattigste del af den vietnamesiske befolkning.

Projektet ’Klimaforandringer og Etniske Minoriteter i det Nordlige Vietnam’ er målrettet arbejdet med at forbedre etniske minoriteters muligheder og indflydelse i forhold til klimaforandringer. Projektområdet er udvalgt, fordi det er domineret af udbredt erosion som følge af klimaændringer samt uheldige kultiveringsteknikker, som ikke passer til det bjergrige, kuperede terræn.

Metoden er målrettet arbejde med kapacitetsopbygning af bondegrupper indenfor klimaforandringsproblematikker, træning i klimatilpassede landbrugsmetoder gennem markskoler samt aktiviteter rettet mod dialog og øget indflydelse hos lokale myndigheder. De klimatilpassede landbrugsmetoder, som bønderne lærer gennem projektet inkluderer bl.a. SRI metoden, som lærer bønderne at reducere deres forbrug af pesticider, gødning og vandforbrug som en del af et mere klimavenligt landbrug.

Derudover har projektet et internationalt fokus, hvor målgruppen repræsenteres først gennem nationale mediekampagner og derefter workshops sat konferencer på internationalt niveau, som skal bidrage til at få dem og deres problemstillinger på den globale agenda for klimaforandringer.

26101912634_114aa522b1_o