COSIS

Se afsluttende evalueringsrapport her.

Titel: Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia (COCIS)

Periode: 01.01.2014 – 31.12.2016

Bevilling: Kr.  4.300.000

Donor: Civil Samfund i Udvikling (CISU)

Samarbejdspartner: READA – Rural Economic and Africultural Development Agency

Baggrund og målgruppe:

Fattigdom i Cambodia er betragtelig i landdistrikterne, men der er store regionale forskelle. Siem Reap Provinsen er et af de tre fattigste i landet. Husstandene i dette område kæmper med problemer såsom bl.a. fødevaremangel, mangel på dyrkningsjord, dårligt helbred, begrænset lånemuligheder til nye investeringer, manglende uddannelse, manglende indflydelse på beslutningstagere og manglende adgang til markeder og markedsføring tjenester. For at forbedre levevilkårene for de fattigste er der i dette projekt fokus indkomstskabelse og fødevareproduktion.

Den primære målgruppe er 175 selvhjælpsgrupper svarende til i alt ca. 3.000 personer fordelt i 130 landsbyer i Siem Provinsen. Yderligere deltager 10 mindre andelsforeninger.

Formål og arbejdsmetode:

Det er projektets mål at forbedre levevilkårene i landområderne i Siem Reap Provinsen  for sårbare og fattige – især kvinder. Selvhjælpsgrupperne og andelsforeningerne skal rustes, så de ved egen drift kan udvide eller iværksætte indkomstgivende forretningsaktiviteter, og/eller etablere landsbyprojekter til gavn for fællesskabet. Samtidig skal gruppernes demokratiske og organisatoriske kapacitet styrkes, og skal i højere grad end hidtil kunne øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer og bidrage til en sund udvikling af civilsamfundet.