Cambodia Landbrugsskole, Prek Leap

Projektets intro og formål

ADDAs projekt i Cambodia er støtte til en stor landbrugsskole i hovedstaden Phnom Penh. Skolen har i dag udviklet sig til den førende uddannelsesinstitution indenfor landbrug i Cambodia, og det skyldes ikke mindst ADDAs tilstedeværelse gennem snart 8 år.

Projektet “Kapacitetsudvikling på School of Agriculture, Prek Leap, Fase 2” har til formål at forøge den institutionelle kapacitet på School of Agriculture, Prek Leap, (SAPL) Cambodia til gavn for en bæredygtig landbrugsudvikling, der bidrager til fødevaresikkerhed, fattigdomsbekæmpelse, kønnenes lige muligheder og bevarelse af naturressourcer.

Målet er at landbrugsteknikere fra SAPL kvalificeres til job i landbrugssektoren og bidrager til en bæredygtig landbrugsudvikling i Cambodia.Projektets indsatsområder er kapacitetsudvikling indenfor ledelse, organisation og administration, etablering af et kursuscenter, der skal gennemføre efteruddannelseskurser, og bidrage med indtægtsgivende aktiviteter samt metodisk og faglig efteruddannelse af SAPLs lærere og curriculumudvikling indenfor landbrugsdiciplinerne.

ADDAs kapacitetsopbygningsprojekt (fase 2) på Prek Leap landbrugsskolen i Cambodia (PNSA) er nu i sit fjerde og sidste år, og der er vist ingen, og da slet ikke dem, der planlagde projektet tilbage i halvfemserne, der i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at udviklingen på skolen kom til at gå så stærkt.

Landbrugsskolen PNSAs vision

Skolen er ubetinget blevet den førende landbrugsskole i Cambodia, og det falder godt i tråd med skolens vision om at være proaktiv indenfor landbrugsundervisning, og at et vigtigt element i fattigdomsbekæmpelse er udvikling og træning af mennesker indenfor landbrugsområdet. At visionen vinder gehør i Cambodia bevises af, at så mange søger at blive optaget på skolens uddannelser, at en del ansøgere må afvises. Skolen har, støttet af ADDA, opnået et så højt niveau, at der ikke er nogen som helst tvivl om dens bæredygtighed.

Resultater fra ADDAs projekt

ADDAs projektets tilgang er helheds- og læreprocesorienteret og participatorisk. Projektet er i konsolideringsfasen. Skolen opnåede i december 2002 delvis autonomi, dvs. delvist selvstyre, og 2003 har været en kæmpe udfordring for skolen.

Resultaterne af management træning er begyndt at bære frugt. En effektiv træning og forbedring af skolens management er medvirkende årsag skolens nye status. Skolen udbyder bachelor-uddannelse sideløbende med diploma-level (teknikerniveau).

Skolen er begyndt at få indtægter fra de studerende, og er på vej til en bæredygtig udvikling. For første gang er der udarbejdet gennemsigtige regnskaber, og skolens ledelse er nu i stand til at føre regnskab og har lært økonomisk styring. Økonomien er væsentligt forbedret.

Antallet af lærere, der har gennemført en bacheloruddannelse er øget. Målet er at alle lærere når at gennemføre bachelorniveau. Tidligere trænede lærere, som var rejst fra skolen er vendt tilbage som gæstelærere.Der var ved udgangen af 2003 tilmeldt mere end 600 betalende studerende til skolens uddannelser.

Kursuscentret har oplevet en stor fremgang. Antallet af udbudte kurser er mere end fordoblet, og indtægterne har nået sit mål med over 2000 dollars i indtægter, og tilsvarende overskud til skolen.

Undervisning på landbrugsskolen i Cambodia

Selvom der er sket store fremskridt mangler skolen fortsat sparring og støtte til udvikling af bl.a. læseplaner og undervisningsmateriale for bacheloruddannelsen, og skolen ser med bekymring på, at ADDAs projekt vil udfases i 2004.