ADP partnerskab

Titel: ADDA-ADP partnership building for future interventions

Samarbejdspartner: Actions for Development Programmes – Mbozi (ADP)

Projektområde: Mbeya

Projektperiode: 07.2016 –  03.2018

Donor: CISU

Bevilling: 199.974 kr.

Projektet mellem ADDA og ADP er en partnerskabsintervention med det overordnede mål at etablere et formelt partnerskab, som skal opbygge et solidt fundament for fremtidige samarbejder mellem partnerne til gavn for målgruppen, som er lokale småbønder. Derudover er formålene at styrke ADP’s organisatoriske kapacitet; at udbrede samarbejde og vidensudveksling mellem relevante interessenter i arbejdsområdet samt fremme formationen af faglige netværk og alliancer.