CISUP

Titel: Empowerment of Civil Society Advocating for the Rights of the Urban Poor in Siem Reap

2-CISUP project launching in Ampil commune Information session

CISUP – projektet åbnes i Ampil kommune, Siem Reap

Periode: 1. Maj 2014 – 30. April 2016

Bevilling: 2.239.000 DKK

Donor: EuropeAid

Samarbejdspartnere: : Legal Aid of Cambodia (LAC), Phnom Penh.

Baggrund og målgruppe:
Fattigdom i Cambodia er betragtelig i landdistrikterne samt i de bynære områder, men der er store regionale forskelle. Siem Reap Provinsen er et af de tre fattigste i landet. Husstandene i dette område kæmper med problemer såsom bl.a. fødevaremangel, mangel på dyrkningsjord, dårligt helbred, begrænset lånemuligheder til nye investeringer, manglende uddannelse, manglende indflydelse på beslutningstagere og manglende adgang til markeder og markedsføring tjenester. Et andet væsentligt problem er rettighederne til jorden. For at forbedre levevilkårene for de fattigste er der i dette projekt fokus indkomstskabelse, fødevareproduktion, mikro-business, ernæring samt udøvelse af indflydelse i civilsamfundet især mht. til jordrettigheder.

Den primære målgruppe er 2000 fattige familier, og målet er at mindst 1000 husholdninger skal opnå fordrede rettigheder til jorden samtidig med at leveforholdene forbedres.

Formål og arbejdsmetode:
Hovedformålet med projektet er at fremme civilsamfundsorganisationer i Siem Reap  i de fattige landsbyer og bynære områder mhp. fødevaresikkerhed og udøvelse af fortalervirksomhed mht. jordrettigheder. Det betyder, at fattige bliver bedre organiseret og repræsenteret i de lokale beslutningsprocesser som følge af erhvervede færdigheder, får adgang til passende information og rådgivning, bedre lokal koordinering og oplæring i forhandling. Lokale selvhjælpsgrupper bliver trænet som låne-sparegrupper betyder øget finansiel kapacitet for den individuelle og i gruppen. Målgruppen får kapacitet til at forhandle med de lokale myndigheder og sikre deres egne jordrettigheder.

Aktionen fokuserer på følgende tre specifikke mål:
(i) mobilisere og styrke civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer de fattige i byerne for at fremme levevilkårene, øge jordsikkerhed og jordbesiddelse

(ii) Advokere således at de fattige i bynære områder kan opnå jordcertificering og / eller anstændig kompensation i tilfælde af bortvisning,

(iii) forbedre levevilkårene i de nye bosættelser.