Kontakt

Formål

At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af landbefolkninger i u-lande ved at yde hjælp til selvhjælp

  • At igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i u-lande
  • At støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen
  • At følge princippet om “hjælp til selvhjælp”, hvilket skal udmøntes i målrettet kapacitetsudvikling af samarbejdspartnere, såsom landbrugsskoler og lokale landboforeninger.

ADDA ønsker at bidrage til en forbedring af selvforsyningsgraden for de fattigste dele af Sydøstasien, Afrika og andre u-lande, og udbrede viden i Danmark om leveforholdene i Sydøstasien og andre u-lande gennem foredrag, artikler, pjecer og undervisningsmateriale.

ADDA bygger på princippet “hjælp til selvhjælp”, derfor arbejdes der med lokale organisationer i de lande, der er projekter i. Se mere i ADDA’s vedtægter

Comments are closed.