IWEP. Cambodia

Titel: Integreret projekt til styrkelse af kvinders livsvilkår (IWEP)

Ansvarlig: Sekretariats- og landeleder Cambodia, Bodil Pallesen

Periode: 2005 – 2009 (fase I), 2009 – 2013 (fase II)

Bevilling: 9 mio. kr. (fase I), 8,1 mio. kr. (fase II)

Donor: Danida

Samarbejdspartner: Banteay SreiREADA (Rural Economic and Agricultural Development Agency)

Baggrund og målgruppe:
Projektet ”Integreret projekt til styrkelse af kvinders livsvilkår” kalder vi i ADDA i daglig tale IWEP. Dette er forkortelsen på projektets engelske titel og står for: Integrated Women Empowerment Project. Projektets målgruppe er fattige, og typisk jordløse, kvinder i Siem Reap provinsen.

Cambodia er på mange måder et land stærkt præget af borgerkrigen i 70´erne, og dette bidrager væsentligt til det generelle fattigdomsbillede i landet. Krigen efterlod sig mange enker og dermed mange familier med kvinder som overhoveder. Hovedparten af kvinderne bor og lever på landet, og har deres indkomst fra landbrug. Under krigen overtog mange kvinder de traditionelle manderoller inden for landbrug, som f.eks. pløjning, vanding, tærskning og jordbearbejdning, samtidig med at de fortsatte med deres egne traditionelle gøremål, som f.eks. at producere grøntsager, gå på markedet og sørge for hjemmet og madlavning til familien. I dag skal kvinderne stadigvæk varetage opgaverne i marken, men besidder faktisk ikke nok viden til at forbedre produktionen. Høstudbyttet fra marker og køkkenhaver er generelt meget lavt. Årsagerne er bl.a. mangel på uddannelse og viden om effektive og bæredygtige produktionsmetoder.

Formål og arbejdsmetode:
Det overordnede udviklingsmål i IWEP II er at bekæmpe og reducere fattigdom blandt landbokvinder og kvindestyrede husholdninger i fem distrikter i Siem Reap. Projektets bidrag til denne udvikling er:

·         Opbygning af personlig og social vedvarende kapital blandt kvinder ved at støtte opbygning af lokale selvhjælpsgrupper.

·         At sætte kvinderne i stand til at øge deres husholdnings indtjening vha. viden om forbedrede landbrugsmetoder, hjælp til at øge værdien af deres landbrugsprodukter vha. lokal afsætning og via agrobusiness aktiviteter.

·         At styrke kvindernes position og opfordre dem til at tage ledelsen indenfor de mange forskellige funktioner, som omfatter deres lokalsamfund.

Landbrugsundervisningen tager udgangspunkt i den deltagerorienterede træningsmetode “Farmer Field School” på dansk kaldet markskole. I markskolerne træffer deltagerne fælles beslutninger omkring dyrkningspraksis og når til enighed gennem diskussioner. For at kunne facilitere gode markskoler gennemfører man et træningskursus for trænerne. Deltagerne fra dette kursus fungerer derefter som landbrugsrådgivere ude i landsbyerne. Når kvinderne har deltaget i en markskole opfordres de til at fortsætte samarbejdet i selvhjælpsgrupper. På sigt forventes disse grupper at danne udgangspunkt for små landbrugskooperativer, à la dem vi dannede i Danmark for mere end 100 år siden med stor succes.