Udvikling af produktions- og marketingsstruktur for økologisk jordbrug, Vietnam

Titel: Udvikling af produktions- og marketingstruktur for økologisk jordbrug

Periode: 2004 – 2012 

Bevilling: 13,5 mio. kr.

Donor: Danida

Samarbejdspartner: Vietnamese Farmers Union (VNFU)

Baggrund og målgruppe:
Økologisk jordbrug er forholdsvis nyt i Vietnam og kendskabet til denne dyrkningsform er begrænset blandt vietnamesiske embedsmænd og donorer, der støtter projekter i Vietnam. Støtten til udvikling af økologisk jordbrug har derfor været begrænset. Økologisk landbrug baseret på internationalt accepterede standarder er først for nyligt startet i Vietnam. Flere mindre økologiske initiativer har i de senere år demonstreret at der er basis for udvikling af økologisk landbrug i Vietnam, specielt til hjemmemarkedet. ADDAs projekt tager udgangspunkt i udvikling af standarder for økologisk jordbrug i Vietnam. De økologiske produkter er stadig ukendte, og forbrugerne har svært ved at skelne mellem rigtige økologiske produkter og andre “rene” produkter. Der eksister endnu ikke noget certificeringssystem for økologisk jordbrug i Vietnam, det er derfor dette projekts hensigt at støtte dannelsen af en uafhængig certificeringsorganisation.

Der er et stort behov for at styrke civilsamfundet, i form af producent- og forbrugergrupper for at nå projektets mål, eftersom disse grupper nødvendigvis må være de drivende kræfter i udvikling af økologisk jordbrug i Vietnam.

Den primære målgruppe er ca. 1300 småbønder i Hanoi og udvalgte omkringliggende provinser, hvor der produceres til markederne i Hanoi og Hai Phong. I Vietnam arbejder mænd og kvinder tæt sammen i landbruget og projektets målsætning er, at mindst 50 % af den primære målgruppe er kvinder. Den sekundære målgruppe er forbrugerne i Hanoi og Hai Phong. De økologiske produkter skal markedsføres, så efterspørgselen kan forøges. Især kvinderne, som står for de daglige indkøb og madlavningen i familien, skal gøres opmærksomme på de økologiske fødevarers kvalitet. Projektet henvender sig derudover til forhandlere af økologiske fødevarer, ansatte i regeringen, donorer og ngo´er.

Formål og arbejdsmetode:
Projektet har til formål at udvikle en struktur for produktion og markedsføring af økologisk jordbrug i Vietnam. Projektet skal fremme organiseringen af de økologiske producenter i kooperativer/foreninger/ grupper som producerer certificeret økologiske produkter og forsyner det lokale marked med disse produkter. Det er håbet at projektet vil bidrage til en øget opmærksomhed og forståelse for den økologiske produktionsmetode. Et vigtigt element i projektaktiviteterne er igangsættelse af markforsøg. Strategien indeholder to væsentlige elementer 1) optimering af produktionssystemerne og 2) forskning i grundlæggende produktionsproblemer. Forsøg vil blive tilrettelagt ved aktivt at inddrage deltagerne, der har en hovedrolle i at opstille formålene, udvælge metoderne og kriterierne til overvågning og evaluering af forsøgene (participatory technology development).

På forbrugerniveau vil projektet øge forbrugernes bevidsthed om og efterspørgsel efter økologiske varer. Dette niveau er særlig vigtigt i forhold til den fortsatte succes for økologi i Vietnam, fordi en øget efterspørgsel er afgørende for væksten i den økologiske sektor. Projektet vil desuden undersøge mulighederne på eksportmarkedet med særlig vægt på handel med andre lande i regionen..

Fremgangsmetoden vil være gennem uddannelse af lokale landmænd og disse vil derefter uddanne deres kollegaer gennem markskoleprincippet ”Farmer Field Schools.”