Bestyrelse

Søren Thorndal Jørgensen
Formand, Landeleder ADDA Vietnam
Agronom, chefkonsulent v. Landbrug og Fødevarer, tidl. konsulent i NaturErhvervsstyrelsen
soren.jorgensen@live.dk

Arafa Khatib

Projektøkonom ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Tidl. projektkoordinator for ADDA i Vietnam. Cand.scient. i naturressourcer og udvikling

arafakh@gmail.com

Bodil Engberg Pallesen
Medstifter af ADDA
Økonomichef og landeleder ADDA Cambodia
Agronom, Seniorkonsulent og forsker i Teknologisk Institut, division AgroTech
bdp@teknologisk.dk

Mikael Jonsson

Næstformand.

Agronom uddannet fra Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, KU Science. Fuldmægtig i Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. Fem års udstationering med landbrugsudviklingsprojekter i Tanzania fra 2001 til 2005.

mijo@adda.dk

Helge Brunes
Landeleder for Myanmar, landekoordinator for ADDA i Cambodia
Tidligere chefrådgiver for Danida i Thailand og Indien
brunse.helge@gmail.com

Povl Nørgaard
Virksomhedskonsulent, cand agro. Redaktør News & Views
povl@povlnorgaard.dk

Torben Huus Bruun
Forh. chefkonsulent, International Development i SEGES. Landeleder Myanmar
thuusbruun@gmail.com

Pie Munksgaard
Suppleant
Agronom, tidl. lektor på Erhvervsakademi Århus, og tidl. skole- og landbrugsudvikling i Baringo, Kenya som MS-frivillig i organisationen Care Kenya i 2 år.

Jan Sohn
Suppleant
Master of Public Administration, Subject Matter Expert Agriculture and Fishery. Employer: Danish Fisheries Agency.