Kontakt

Bestyrelse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Søren Thorndal Jørgensen
Formand, Landeleder ADDA Vietnam
Agronom, chefkonsulent v. Landbrug og Fødevarer, tidl. konsulent i NaturErhvervsstyrelsen
soren.jorgensen@live.dk


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ove Gejl Christensen
Næstformand
International konsulent og Landeleder Tanzania

ove@adda.dk


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bodil Engberg Pallesen
Medstifter af ADDA
Økonomichef og landeleder ADDA Cambodia
Agronom, Seniorkonsulent og forsker i Teknologisk Institut, division AgroTech
bp@djurs.net


Mikael Jonsson

Mikael Jonsson
Agronom uddannet fra Landbohøjskolen, KU Science. Fuldmægtig i Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet. Fem års udstationering med landbrugsudviklingsprojekter i Tanzania fra 2000 til 2005.
mijo@adda.dk


Helge-Brunse

Helge Brunes
Landekoordinator for ADDA i Cambodia
Tidligere chefrådgiver for Danida i Thailand og Indien
brunse.helge@gmail.com


Povl Nørgaard
Virksomhedskonsulent, cand agro.
povl@povlnorgaard.dk


Torben Huus Bruun

Torben Huus Bruun
Senior konsulent, International Development i SEGES
thb@seges.dk


Pie Munksgaard
Suppleant
Agronom, tidl. lektor på Erhvervsakademi Århus, og tidl. skole- og landbrugsudvikling i Baringo, Kenya som MS-frivillig i organisationen Care Kenya i 2 år.


Jan Sohn
Suppleant
Master of Public Administration, Subject Matter Expert Agriculture and Fishery. Employer: Danish Fisheries Agency.