ECOSORN i Cambodia

ADDA’s EU-projekt (ADDA-Ecosorn) i Cambodia

EU-projektet, også kaldet ADDA-ESO, er finansieret af EU, og er et treårigt projekt. Projektet har nu været på skinner i snart to år. Dette projekt har mange formål. Udover at forøge levevilkårene for fattige bønder i de berørte distrikter, har projektet også givet beskæftigelse til folk med en eller anden form for landbrugsuddannelse. I modsætning til IWEP-projektet arbejder ADDA-ESO med at forbedre produktiviteten indenfor ris-, kvæg- og fiskeproduktion. Projektmidlerne anvendes i hovedsagen til vidensformidling i tre af de fattigste provinser i Cambodia. De følgende billeder beskriver hvordan vi arbejder i projektet, og udbytter for de involverede bønder.

 

ADDA-ESO projektet har udviklet en plan for en ”kvæg bank”. Det går ud på at overdrage drægtige kvier (på lempelige vilkår) til grupper (erfa-grupper) af bønder, som har modtaget træning, og som indvilger i at overdrage afkom til andre grupper. Her overdrager en landsby formand kvier fra ”banken” til to grupper. Gruppen til højre er en kvindegruppe. ”Banksystemet” omfatter også grise og høns.