Retshjælp til kontraktlandbrug

Titel: Retshjælp til Kontraktlandbrug

Partnerorganisation: Vietnamese Lawyers’ Organisation

Projektområde:  Lao Cai, Lai Chau og Son La

Projektperiode: 01/07 2015 – 30/06 2018

Donor: CISU

Budget: 4.999.486 DKK

Kontraktlandbrug har været kendt i flere årtier, men er gennem de seneste år blevet mere brugt i udviklingssammenhæng. Det går ud på, at producent og køber indgår en fælles, bindende aftale forud for produktion og salg om, hvilke mængder der produceres og hvilken pris, de aftages for. Bonden ved derfor fra start, at en given mængde kan sælges og hvilken indkomst dette vil generere. På denne måde undgår bonden at stå i en uheldig situation, hvor prisen på en given afgrøde er under produktionsudgiften og at der derfor opstår et tab. Desuden har køber en idé om, hvor store mængder afgrøder, der kan forventes i hvilken kvalitet og til hvilken pris. På denne måde bygger principperne i kontraktlandbrug på en grundidé om, at det skal være en win-win situation for både producent og køber.

Der er dog også udfordringer forbundet med kontraktlandbrug. Specifikke udfordringer i projektområdet er, at småbønder ofte har begrænset viden om mulighederne inden for kontraktlandbrug, at kontrakterne er mangelfulde og derfor ikke bindende samt at bønderne vælger at sælge til anden side på trods af en kontrakt.

Projektet ”Retshjælp til Kontraktlandbrug” arbejder målrettet for at forbedre etniske minoriteter i det nordlige Vietnams adgang til kontraktlandbrug. Projektområdet er udvalgt på baggrund af den lokale partnerorganisations undersøgelse af, at der er mulighed og behov for større fokus på kontraktlandbrug.

Metoden til at udbrede kontraktlandbrug bygger på retshjælp, som er en rettighedsbaseret tilgang, hvor det vægtes, at alle bør have lige rettigheder til uvildig rådgivning i det juridiske system. Derfor er det i denne kontekst vigtigt, at der opbygges lokal kapacitet i projektområdet, så bønderne kan få juridisk bistand inden for en rimelig tid og afstand fra deres hjem. Helt konkret bliver lokale landsbyformænd undervist til at kunne varetage en basal rådgivende funktion, bl.a. at der skal være underskrift på en kontrakt for at den er gyldig, samt at det er vigtigt, at bønderne selv får et kopi af kontrakten. Desuden etablerer projektet fire mobile retshjælpsklinikker, hvor både bønder og købere, ofte agroindustrielle virksomheder, kan modtage uvildig juridisk bistand af uddannede jurister inden for især kontraktlandbrug, men desuden med mulighed for at stille andre juridiske spørgsmål.

Derudover er lokale myndigheder inviteret til at deltage i projektet for at styrke deres juridiske viden, således at de kan mægle og tage hånd om eventuelle uenigheder og konflikter mellem bønderne og de agroindustrielle virksomheder. Bønderne og virksomheder skal indgå fair aftaler og det er også hensigten at virksomhederne vil øge deres samfundsansvar (CSR) samt forstå vigtigheden af retfærdige kontrakter.

Arafa,Coffe farmer in Son La 2Kaffebonde i Son La