INFOSE

Titel: Innovative tiltag for fødevaresikkerhed  (INFOSE)

Periode: 2011 – 2015 Bevilling: 7.5 mio. kr.

Donor: EU (ECs Development and Cooperation – EuropeAid og EU delegation til Cambodia)

Samarbejdspartner: Chantiers-Ecoles de Formation Professionnelle (CEFP) and Siem Reap Provincial Training Centre (PTC)

Baggrund og målgruppe

ADDA’s engagement i Cambodja startede 1996. Siden har foreningen udført langvarige og betydningsfulde projekter for lokalbefolkningen med et deltagerorienteret perspektiv. I efteråret 2010 godkendte EU INFOSE-projektet på baggrund af den dedikerede indsats med fattigdomsreduktion, det indgående kendskab til området samt vellykkede resultater.

Projektets arbejdsområde er i Siem Reap og de omgivende kommuner. Kontoret er i Siem Reap by. Siem Reap ligger i det nordvestlige Cambodja og arbejdet skal foregå i 30 landsbyer fordelt i 7 sangkats (”kommuner”). Målgruppen er fattige husholdninger, hvor familiemedlemmer lever for under 2 $ om dagen. Projektet fokuserer også på hustande med enlige forældre, storfamilier, udsatte unge, migranter og handikappede. I alt er det målet at 1800 husholdninger skal indgå i projektet og drage fordel af projektaktiviteter.

Formål og arbejdsmetode

Projektområdet har omfattende problemer med fødevaresikkerhed og projektets overordnede formål er at øge fattige husholdningers kvantitative såvel som kvalitative fødeindtag gennem øget indkomst. Aktiviteterne, der skal støtte målet er uddannelse og oplysning. Herved øges selvforsyningsgraden gennem hjælp til selvhjælp. Nogle familier vil modtage undervisning i ”agro-processing” (omdannelse af primære landbrugsafgrøder til andre handelsvarer), andre vil lære at optimere deres udbytter fra køkkenhaver. Ydermere vil nogle deltagere lære optimerede metoder til kyllingeopdræt. Oplysningskampagner om ernæring vil indgå som en vigtig del til forbedring af familiernes ernæringsmæssige forhold. Herunder vil også emner som renovation og sundhedspleje indgå for at reducere og forbedre bl.a. vandbårne sygdomme. Unge ledige mennesker i målgruppen vil blive tilbudt træning i forskellige håndværk på to håndværkerskoler i byen. Det kan for eksempel være murer-, tømrer-, blikkenslagertræning eller træning i syning og vævning (af lokalproduceret silke) eller kosmetologi. Andre tilbydes uddannelse indenfor kost og ernæring via kokkeuddannelser.

Foruden ADDA deltager også to væsentlige lokale institutioner, Chantiers Ecoles de Formation Professionnelle – CEFP og Siem Reap Provincial Training Centre -PTA i projektet. CEFP hører under det cambodianske uddannelsesministerium og varetager arbejdsmarkedsuddannelser for unge og udsatte cambodjanere. CEFP tilbyder uddannelse indenfor silkevævning og skulpturarbejde. PTA hører også til under uddannelsesministeriet og tilbyder undervisning i landbrugsproduktion og servicefag såsom skrædderi og mange håndværkeruddannelser.