Song Da, fase II, Vietnam

Titel: Udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund, fase II (Song Da projektet)

Periode: April 2010 – december 2014  

Bevilling: 11.055.433 DKR.

Donor: Danida

Samarbejdspartner: Vietnamese Farmers Union (VNFU) 

Baggrund og målgruppe:
I det nordlige Vietnam tilhører størstedelen af befolkningen forskellige etniske minoritetsgrupper. Områderne, der er beboet af de etniske minoritetsgrupper er oftest bjergrige og meget lidt udviklede egne. Fattigdommen er stor i disse områder og landbrugsproduktionen har dels været utilstrækkelig og dels ikke bæredygtig. De nordlige provinser er karakteriseret ved spredte naturressourcer, dårlig infrastruktur, subsistenslandbrug, lav indkomst per person og deraf følgende udbredt fattigdom. Dertil kommer udfordringer ved uhensigtsmæssige dyrkningsmetoder såsom afskovning og ændrede klimatiske forhold pga. klimaforandringer.

Målgruppen for projektet er primært fattige etniske bønder fra de etniske minoritetsgrupper; Sort og Hvid Thai, Muong, H’Mong, Dao, og Tay, i 6 provinser i det nordlige Vietnam.
Den sekundære målgruppe er ADDAs partnerorganisation VNFU, der skal kapacitetsopbygges således organisationen kan blive bedre til at hjælpe de etniske bønder til bedre leveforhold.

Formål og arbejdsmetode:
Formålet med dette projekt er at hjælpe de fattige bønder blandt etniske minoritetsgrupper til at forbedre deres levevilkår. Dette gøres ved at træne dem i nye og forbedrede produktionsmetoder, der er tilpasset de klimatiske forhold, samt at hjælpe dem til at starte små landbrugskooperativer, hvor de samlet kan producere og sælge deres afgrøder, og på den måde skabe større indtægtsmuligheder.

Metoden, der bruges til at træne bønderne hedder Farmer Field Schools, på dansk markskoler. Det er et internationalt anerkendt koncept, der bruges flere steder i verden med succes.
Først trænes udvalgte lokale trænere i dyrkningsmetoder samt deltagerorienterede undervisningsmetoder. Derefter startes markskolerne op hvor ca. 30 dygtige landmænd/kvinder inviteres til at deltage. Igennem en hel dyrkningssæson følger deltagerne en enkelt afgrøde og de vil undervejs afprøve forskellige dyrkningsmetoder og sammen undersøge og diskutere fordele og ulemper ved disse. Samtidig med dette dyrkes der en lille mark på den traditionelle dyrkningspraksis i området, og bønderne kan således sammenligne deres resultater med denne.
Efter en afholdt markskole opfordres bønderne til at danne små landbrugskooperativer, da de undervejs i processen har lært at samarbejde og har set den gavnlige effekt det kan have at organisere sig. Målsætningen for dette projekt er, at der i alt vil være 500 små landbrugskooperativer, der analyserer dyrkningsforholdene, tilpasser deres produktion efter disse og sammen forøger deres indkomst ved at sælge deres overskydende produkter.