FAHU- kvindeprojektet

Projektkoordinator Pich Sophin, ADDA, forklarer selvhjælpsgruppe om kassebøgerne.

Titel: Styrkelse og konsolidering af mikro- kreditgrupper i Cambodia (FAHU-projektet)

Projektansvarlig: Sekretariats- og landeleder Cambodia, Bodil Pallesen

Periode: Oktober 2013 – September 2015

Bevilling: DKK 600,000

Donor: FAHU Foundation

Samarbejdspartner: ADDA og Rural Economy and Agriculture Development Agency (READA)

Baggrund og målgruppe:

Cambodia er på mange måder et land stærkt præget af borgerkrigen i 70´erne, og dette bidrager væsentligt til det generelle fattigdomsbillede i landet. Krigen efterlod sig mange enker og dermed mange familier med kvinder som overhoveder. Hovedparten af kvinderne bor og lever på landet, og har deres indkomst fra landbrug. Under krigen overtog mange kvinder de traditionelle manderoller inden for landbrug, som f.eks. pløjning, vanding, tærskning og jordbearbejdning, samtidig med at de fortsatte med deres egne traditionelle gøremål, som f.eks. at producere grøntsager, gå på markedet og sørge for hjemmet og madlavning til familien. I dag skal kvinderne stadigvæk varetage opgaverne i marken, men besidder faktisk ikke nok viden til at forbedre produktionen. Høstudbyttet fra marker og køkkenhaver er generelt meget lavt. Årsagerne er bl.a. mangel på uddannelse og viden om effektive og bæredygtige produktionsmetoder.

Bevillingen fra FAHU er specifikt målrettet støtte til 66 selvhjælpsgrupper (SHG) fra ADDAs Danida-støttede IWEP II projekt (Integrated Women Emprowerment Project), som blev afsluttet i 2013. Projektets målgruppe er fattige og typisk jordløse, kvinder i Siem Reap provinsen i Cambodia. De 66 SHG blev dannet i slutningen af IWEP II projektet, og det var projektets konklusion, at de endnu ikke kunne forventes at være selvkørende. FAHU fonden giver med denne donation støtte til de 66 kvindegrupper.

FAHU- projektets målsætning:

Det overordnede udviklingsmål er at bekæmpe og reducere fattigdom blandt landbokvinder og kvindestyrede husholdninger i fem distrikter i Siem Reap. Projektets bidrag til denne udvikling er:

  • Forøget social og økonomisk styrkelse af landbokvinder i fem distrikter i Siem Reap, Cambodia
  • Kapacitetsopbygning af SHG- medlemmer med specielt fokus på involvering, låne/spare- metoder, gruppe-lederskab og fortaler- virksomhed (opmuntre gruppe- medlemmerne til at tale de fattiges sag i lokalsamfundet).
  • Træning i udvikling af micro-forretninger og støtte til oprettelse af risbank- cooperativer og brønde.
  • At sætte kvinderne i stand til at øge deres husholdnings indtjening vha. viden om forbedrede landbrugsmetoder, hjælp til at øge værdien af deres landbrugsprodukter vha. lokal afsætning og via agrobusiness aktiviteter.
  • At styrke kvindernes position og opfordre dem til at tage ledelsen inden for de mange forskellige funktioner, som omfatter deres lokalsamfund.

I slutningen af september 2015 er målet at 66 SHG´s og 1.150 husholdninger har forbedret deres indkomst og reduceret fødevareusikkerhed.

Den lokale NGO- partner har yderligere forbedret evnen til at implementere og udbrede erfaringer om projektaktiviteter.

Selvhjælpsgruppens tre valgte komité-ledere Mrs. Nay Nuon, kasserer Mrs. Veng Sovannara og assisterende leder Mrs. Phem Chum har alle gennemgået særlig træning i coaching og vejledning for at kunne lede deres SHG effektivt.

 

SHG-Fahu-reada

Kvinderne har lært at dyrke sukkermajs, hvidløg, aubergine, blomkål m.m., selv i tørtiden. Forbedrede metoder introduceret af ADDA – READA sammen med opsparing har gjort det muligt at etablere små damme, hvorfra de kan vande deres afgrøder.

FAHU-SHG.forøget indtægt,skilt

Kvinderne fortæller stolt, at de i fællesskab har formået at spare i alt ca. 1500 $ op. En kapital, der løbende udlånes indenfor gruppen, og den giver en renteindtægt på knap 1 mio. Real (250 $) til gruppens egen fælleskasse.