LEAP, Cambodia

Titel: Livelihood Enhancement and Association of the Poor (LEAP)
Periode: September 2009- September 2011
Budget: DKK 430.000
Donor: Verdensbanken

LEAP er et pilotprojekt, som startede 1. september 2010 og løber frem til 30. april 2011 og muligvis nogle måneder mere. Projektet støttes af Verdensbanken og muligvis fortsættes projektet i større skala efter pilotfasen. Projektstrategien tager samme udgangspunkt som IWEP (se omtalen af dette projekt) med integrerede markskoler (Integrated Farmer Field Shools – FFSs) og selvhjælpsgrupper for kvinder. Efter et antal besøg af mange eksperter og konsulenter fra Verdensbanken i løbet af efteråret 2009 og foråret 2010 besluttede banken at yde støtte til staten Cambodja, som igen kanaliserer pengene gennem Cambodjas indenrigsministerium til ADDA i Siem Reap. Bankens konsulenter var imponerede af IWEP’s gode resultater og de mange bæredygtige kvinde-selvhjælpsgrupper, som er oprettet af projektet gennem de sidste 5 år.

Verdensbanken påtænker at pilotprojektet skal skaleres ud til hele provinsen, og ADDA håber naturligvis på at komme til at spille en aktiv rolle i dette spændende projekt. Der er imidlertid også to andre lokale aktører, som også byder ind på projektet. Midlerne kanaliseres som nævnt ud gennem Cambodjas indenrigsministerium, som synes meget godt om ADDA’s hidtidige resultater med IWEP-projektet.