IPM, Integreret bekæmpelse af skadevoldere, Vietnam

Projektbeskrivelse af IPM Vietnam
Grøntsagsdyrkning og integreret planteproduktion 1998-2005

Formålet med projektet er at støtte Hanois farmers Union i introduktion og anvendelse af deltagerorienterede træningsmetoder (IPM), der vil øge grønsagsavleres viden om plante-produktion. Træningen vil gøre producenterne bedre i stand til at træffe beslutninger i produktionen af grønsager, herunder begrænse anvendelse af pesticider til et minimum. Et væsentligt formål er at styrke producenterne i selv at forme mindre branche-grupper, specielt med markedsføring for øje.

IPM projektets status
Fase 1 afsluttede med at have uddannet 35 trænere, som efterfølgende har gennemført 266 kurser af hver 14 ugers varighed. I alt er 7900 producenter blevet trænet. I fase 2 er der blevet etableret 97 IPM grøntsageavlergrupper bestående af bønder, som tidligere har gennemgået en IPM træning.

IPM planteavl

I disse grupper støtter medlemmerne hinanden i at anvende og videreudvikle IPM principperne i deres produktion samt markedsføring af deres produkter. Grupperne har etableret stader og butikker i deres lokalområder såvel som i Hanoi, og indgået kontrakter med firmaer, institutioner og butikker om levering af deres produkter. De har deltaget i messer, organiseret træningskurser, markforsøg, og studieture for medlemmerne. Enkelte af grupperne har udviklet sig til officielle kooperativer.

Risikoelementer ved Vietnam IPM
Foreløbig har der ikke været nogle.