Frivillig i ADDA

ADDA kan tilbyde forskellige typer af frivilligt arbejde til medlemmer og andre. Arbejdet/opgaverne kan være i Danmark eller på et af vores projekter i Asien eller Afrika. Når man arbejder hos ADDA som f.eks. volontør/frivillig, praktikant (studerende) eller virksomhedspraktikant (arbejdssøgende) vil arbejdet være ulønnet. Udbyttet kan dog være meget rigt i form af erfaring i forhold til uddannelse og i jobmæssige sammenhænge samt give et bredere perspektiv i forhold til andre kulturer og leveforhold.

Som frivillig har du mulighed for f.eks. at hjælpe med vores fundraising/indsamling og formidling om udviklingsarbejdet. Som frivillig i udlandet kræves det, at man som person er selvstændig og omstillingsparat til den nye kultur. Man skal have de fornødne kvalifikationer, der kræves i forhold til det projektarbejde, man skal udføre.

Tidligere frivilliges oplevelser:

  • Marc var som hortonomstuderende tre måneder i Cambodia for at arbejde som frivillig på et projekt med fokus på fattige landbokvinder. Marcs opgave var at deltage i et evalueringsstudie af projektet, hvor han stod for dataindsamling og behandling samt analyse. Marc har senere hen kunnet bruge sine erfaringer fra opholdet, og han anbefaler andre studerende med lyst til at rejse ud til at tage på volontørophold og afprøve teorierne i praksis.
  • Arafa var som studerende i naturressourcer og udvikling i praktik hos ADDA i fire måneder. Under praktikforløbet havde hun forskellige opgaver såsom at hjælpe med udformningen af et nyt projektforslag, lave formidlingsmateriale, fundraising og forberede en workshop om HIV og AIDS for nogle trænere på projektet i Tanzania.

Andre frivillige har undervist i engelsk for trænere og andre i Vietnam.

Kontakt os på adda@adda.dk og hør om mulighederne for frivilligt arbejde.