Nyhedsarkiv

 

ADDAs store økologiprojekt i Tanzania er i gang!

Det er planen at mere end 10.000 tanzanianske småbønder i løbet af de kommende 3 år skal økologicertificeres  mhp at opbygge en stabil leverance af økologiske solsikkekerner til firmaet Vantage Organic Foods Ltc., – et indisk ejet foderfirma, som er specialiseret i at levere økologiske råvarer til det internationale marked.

Projektet i Tanzania er støttet af AMTD, Agricultural Markets Development Trust – en fond etableret i fællesskab mellem DANIDA, SIDA, Irish Aid og Swiss Development Corporation.

ADDA har gennem flere år arbejdet på at skabe forudsætningerne for at kunne igangsætte et så omfattende projekt. Læs om ADDAs nye rolle som udviklingsaktør i bestyrelsesmedlem Povl Nørgaards interview med ADDAs projektleder Erik Schiøtz Pedersen i det nye News & Views 35.

Se også projektbeskrivelse og pressemeddelelse.


Godt samarbejde med japansk bank om mikrokredit til andelsforeningerne i Cambodia!

Behovet for kredit til køb af såsæd, gødning, besætning og foder osv. er stort i Cambodia, men lån er dyre, og de er vanskelige at opnå.
Andelsforeningerne har imidlertid etableret et godt samarbejde med den japanske bank ´Idemitsu Credit Co.´. Læs projektkoordinator, Kjeld Vodder Nielsens artikel om det nye samarbejde med banken – her.

 


Virker indsatsen i de alleryderste projektområder?

Ilden her viser svedjebrug i ADDAs nordlige projektområde i Oddar Meanchey provinsen i Cambodia, hvor denne form for landbrug erstattes med bæredygtige produktionsmetoder, så afbrænding af vegationen undgås, og en langt mere effektiv fødevareproduktion finder sted. Dette, blandt andre tiltag, har bidraget til en betydelig reduktion i  fattigdommen i området.

Læs projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsens artikel HER, hvor han fortæller om de sidste nye data for fattigdomsreduktion i ADDAs projektområder i Oddar Meanchey provinsen i Cambodia.

 (21.11.18)

 

 


 ADDA har afholdt generalforsamling d. 22. maj 2018

 

Næstformand Ove Gejl Christensen byder velkommen til årets generalforsamling.

Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2017) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) og Mikael Jonsson (landeleder for Tanzania), og endelig berettede Povl Nørgaard (bestyrelsesmedlem) om foreningens informationsaktiviteter.
Regnskab og budget blev godkendt.
Helge Brunse, Bodil Pallesen og Mikael Jonsson var på valg. Alle blev genvalgt uden modkandidater og afstemning. De er valgt for en treårig periode.

Til de to suppleantposter blev Pie Munksgaard, Hornborg og Jan Sohn, Ballerup valgt for 1 år.

Yderligere info: Se referat af GF 2018, og bestyrelsens beretning for 2017.


ADDA og den nye persondatalov – Opdatér dit samtykke nu!

Kære modtagere af ADDAs nyhedsbrev.

I ADDA har vi løbende sendt dig  nyhedsbreve  igennem et elektronisk nyhedsbrevsmodul tilknyttet vores hjemmeside, og du har registreret dig med din e-mail på en liste, der er gemt online. 

Måske har du hørt om de nye EU regler om beskyttelse af dine persondata, den såkaldte General Data Protection Regulation (GDPR) – lov, som træder i kraft d. 25. maj 2018. Loven indeholder en skærpelse af de hidtil gældende regler om opbevaring og brug af personlige oplysninger.

Den nye lov betyder, at du som modtager af ADDAs nyhedsbreve skal forny din accept, og der skal accept til nu!

Bekræft ved at klikke på linket nedenunder nu og inden d. 22. maj 2018.

Kun sådan kan du sikre dig, at du fremover er modtager af ADDAs nyhedsbreve. Vi sender dig ca. 6 nyhedsbreve om året, hvor vi informerer dig om ADDAs vigtige udviklingsarbejde  i Vietnam, Cambodja og Tanzania.

Vi vil selvfølgelig rigtig gerne beholde dig ´i folden´. ADDA takker for din interesse og opbakning!

Klik her for at opdatere dit samtykke!

Med venlig hilsen

ADDAs bestyrelse


Invitation til alle medlemmer og interesserede:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADDA er hædret med en pris i Vietnam for sin indsats de sidste 5 år!

ADDA blev udvalgt og hædret ved en konference i december 2017 arrangeret af Vietnam Union of Friendship Organizations (VUFO)  og Paccom. Der blev afholdt en ceremoni til anerkendelse af ngo’er med betydelige bidrag til fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling af Vietnam i perioden 2013-2017. Mr. Hung fra ADDA-Vietnam modtog prisen, og han takkede meget stolt for ADDAs indsats og bidrag til succesen. Jan. 2018.

 

 


Fotoudstilling om ADDAs arbejde i Vietnam, Cambodia og Tanzania!

 

Nu er udstillingen rykket videre fra Odense til København, se den her:

KUB Bibliotek

Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C

(se åbningstider her) 

Vi har sammensat en ny fIot fotoudstilling i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere i de forskellige lande. Du kan få en visuel oplevelse af, hvordan fattige lokale bønder opnår ny faglig viden, som de bruger til at øge deres høstudbytte og indtjening. Målet er at de ultimativt kan komme ud af den absolutte fattigdom. Læs mere her!

ADDA har fået bevilget penge til formidlingsarbejdet i Danmark gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU).


 
Klimaprojektet ´Climate Change and Ethnic Minorities´ er afsluttet
CEMI-projektet Climate Change and Ethnic Minorities, har haft fokus på at forbedre etniske minoriteters muligheder for indflydelse på lokal politik i forhold til klimaforandringer i det nordlige Vietnam. ADDAs metoder og samarbejdet med landmænd og myndigheder har givet mange effektive resultater. Læs i det nye News & Views om ADDAs klimaprojekt i Vietnam, og om hvordan indsatsen hjælper, når oversvømmelser og tyfoner rammer.
 

ADDAs Juleindsamling 2017

640x453Risen bringes ind til lagring i risbanken i Thnal landsbyen,640x428Giv bidrag til brønde, risbanker, broer, vandkanaler og veje i Cambodia og Vietnam!

Giv 200 kr. eller mere til ADDAs juleindsamling som går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDAs projektområder.  

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703

Der er stadig store behov for at samle ind til fattige landbofamilier i landsbyerne i Cambodia og Vietnam, derfor fortsætter ADDA ufortrødent indsamling af private donationer til mindre udviklingsprojekter. Giv en gave til mennesker, der virkelig har behov! 

Læs om indsamling og indbetaling her.


ADDA søger fodfæste i Myanmar

IMG_0870,768x576Gennem de sidste år har ADDA ydet konsulentbistand til udviklingsprojekter i Myanmar, og søger nu funding til et nyt projekt i landet. Læs Helge Brunse´s artikel om ADDA i Myanmar her.

 

Rejserapport fra Vietnam Ove på øko-svineproduktion

Ove G. Christensen og ADDAs Hanoi- team var i april 2017 på besøg i projekterne ´Contract Farming´ og ´VN Organic´. Læs Oves rejserapport her.

 

 

 

 


 ADDA har afholdt generalforsamling d. 22. maj 2017

Formand Søren T. Jørgensen byder velkommen til årets generalforsamling.

Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2016) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia), samt endelig Mikael Jonsson (landeleder for Tanzania).
Regnskab og budget blev godkendt.
Ove Gejl Christensen og Torben Huus-Bruun var på valg. Begge ønskede genvalg til bestyrelsen og blev genvalgt uden afstemning. De er valgt for en treårig periode.
Jacob Skjalm Nymand og Arne Grønkjær Hansen stillede op som suppleanter og blev valgt.
Yderligere info: Se referatet her.


cemi 2,1024x768

En lokal træner i Dien Bien provisen i Vietnam har deltagerne med i rismarken for at vise et bestemt vækststadie.

Indkald til Generalforsamling 2017

ADDAs årlige generalforsamling finder sted

Mandag d. 22. maj 2017 kl. 19.30

på Kalø Økologiske Landbrugsskole,

Skovridervej 1, 8410 Rønde

se mere: Indkald til Generalforsamling 2017


Øko-seminar i Vietnam

oko seminar 04.04.17_weboko seminar 2 04.04.17_webADDA og vores partner Vietnam Organic Agriculture Association (VOAA) deltog i starten af måneden i et vigtigt og spændende seminar omkring rammebetingelserne for økologisk landbrug i Vietnam.
VOAA var medarrangører af seminaret sammen med ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter (MARD).  Læs  mere her
 
 

TAK for jeres støtte i 2016
s-12_bagside-boern-baerer-vand26.350 kr. fik vi indsamlet i 2016 – vores Juleindsamling.  ADDA vil gerne sige tusind tak til alle bidragydere. Dertil kommer et flot bidrag fra Roskilde Fonden på 70.200 kr. Vi glæder os til de mange brønde, risbanker mv, som disse penge giver mulighed for i såvel Cambodia som Vietnam. /Bodil E. Pallesen, koordinator for juleindsamlingen.

tanz_gruppe-i-roed-tshirt600x402ADDA Tanzania afsluttede i juni måned 2016 sit projekt NADO in Focus efter 4,5 år. Siden er det lykkes at tiltrække to nye mindre projekter, ligesom der er lavet ansøgninger til et større og længerevarende projekter. Læs mere om ADDAs arbejde i Tanzania her.

tove-for-vbn-i-roende-16_399-kbVerdens Bedste Nyheder i morgensol!

I dag uddelte ADDA, sammen med mange andre udviklingsorganisationer, Verdens Bedste Nyheder – avisen og en lille juice fra Rynkeby med påtryk af ikonerne for de 17 FN Verdensmål. Det blev en hyggelig morgen her i Rønde på Djursland, hvor vi mødte rigtig mange morgenfriske folk, der velvilligt tog imod Verdens Bedste Nyheder. 

Det er FN og de danske udviklingsorganisationer, der står bag kampagnen, som handler om at vise de gode resultater, som globalt udviklingsarbejde allerede har medført. På Facebook kan du se, hvordan ADDA bidrager til opfyldelsen af hvert af de 17 verdensmål. 


gif3_vbn2016ADDA deltager i VerdensBedsteNyheder- kampagnen igen i år.

Kampagnen har fokus på de gode nyheder om, at udviklingshjælp nytter og bidrager til opfyldelse af FN´s 17 verdensmål.VBN_DK_logo_kort_version_mlogo_rgb

I denne uge har VerdensBedste Nyheder sat fokus på mål 1: Afskaf ekstrem fattigdom. I ADDA bidrager vi til bedre fødevareforsyning, fordi ADDA´s projekter handler om udvikling og optimering af bøndernes dyrkningsmetoder og muligheder for afsætning af deres landbrugsprodukter. Tusindvis af bønder har opnået øget viden om, hvordan de kan optimere fødevareforsyningen i deres lokalområde gennem ADDAs markskoleprojekter, ligesom bønderne også lærer om deres borgerlige rettigheder, og hvordan de opnår indflydelse. Hermed har ADDA i høj grad bidraget til afskaffelse af ekstrem fattigdom projektområderne i Cambodia, Vietnam og Tanzania. Se under projektbeskrivelserne her på hjemmesiden.

Vi deler kampagneavisen ud om morgenen d. 9. september. På facebook skriver vi hver dag op til morgen- eventen om, hvordan ADDA bidrager til alle 17 Verdensmål. 

Besøg Verdens Bedste Nyheder og kampagnen her.


Sinang og Kimleng tog højskoleeleverne med storm!

Det var et stort og vellykket arrangement, da ADDA afholdt Workshops om ´Landbokvinder og Selvhjælpsgrupper i Cambodia´ på 3 højskoler, nemlig Silkeborg, Rønde og Brenderup i slutningen af april og begyndelsen af maj, hvor Mrs. Yun Sinang, ADDAs projektleder for CISOM- projektet og Mr. Ouk Kimleng, jurist og workshopfacilitator for ADDAs projekter i Cambodia var medundervisere.

…. Det, der gjorde oplevelsen til noget ganske særligt for eleverne på højskolerne, var mødet med Yun Sinang og Ouk Kimleng. De to dygtige medarbejdere forestod den del af workshoppen, som dels bestod af en præsentation af ADDAs metoder til opbygning og styrkelse af selvhjælpsgrupper og dels et rollespil, hvor deltagerne kunne gennemspille en case om jordrettigheder.

Det var især rollespillet som fangede elevernes opmærksomhed…. læs artiklen i sin fulde længde her.

IMG_1998
img_0898lille

ADDA har modtaget støtte fra CISU (www.cisu.dk) til gennemførelse af workshops på højskolerne.


Fint fremmøde ved årets generalforsamling!

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 23. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for 2015) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) samt endelig Mikael Jonsson (landeleder Tanzania). Årsregnskabet blev fremlagt af Bodil Pallesen, økonomiansvarlig, og herefter godkendt af forsamlingen. Medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Søren T. Jørgensen og Mike Arbon var på valg. Søren T. Jørgensen modtog genvalg til formand, mens Mike Arbon ønskede at stoppe. I stedet blev Povl Nørgaard valgt ind i bestyrelsen, og Torben Huus Bruun overgår nu fra 1. suppleant til bestyrelsen, fordi Jacob Winter Nymann ønskede at trække sig og i stedet stille op som suppleant, han blev valgt som 2. suppleant. 1. suppleant er Arne Grønkjær Hansen. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en treårig periode. Suppleanter er valgt for en etårig periode.

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt kaffebord, og snakken gik livligt om ADDA og landbrugsudvikling.

Stor tak til alle fremmødte.

Formand Søren T. Jørgensen takker Mike Arbon for mere end 10 års trofast arbejde for ADDA.

Læs bestyrelsens beretning her

tb. 31. maj 2016


Workshop på højskoler om landbokvinder og selvhjælpsgrupper i Cambodia

I ADDA har vi årelang erfaring i fattigdomsbekæmpelse, og den vil vi gerne formidle ud til folk i Danmark.
Et af vores tiltag i 2016 er ´Workshop om selvhjælpsgrupper i Cambodia´, som vi her sidst i april og først i maj skal ud at afprøve på tre højskoler, nemlig Silkeborg Højskole, Rønde Højskole og Brenderup Højskole.

“Få livet som bonde i Cambodia ind på livet, og oplev hvordan Hjælp til Selvhjælp er bistandshjælp, som rykker!

– for 1000vis af bønder.”

s. 11_workshop på højskoler

Selvhjælpsgruppen viser stolt, hvordan de holder styr på deres spare/lånekasse. Februar 2016. Toun Chanthou i Thnal Dach Village, Kork Morn Commune, Banteay Ampil District, ODM

Som noget ganske særligt har vi inviteret to af ADDAs dygtigste cambodianske medarbejdere, nemlig Mrs. Yun Sinang, projektleder CISOM og Mr. Ouk Kimleng, jurist. De er begge trænede formidlere, og de vil på workshoppen give indsigt i, hvordan de klæder fattige cambodianske bønder på, til at opnå rettigheder til dyrkningsjorden blandt andet. På workshoppen kommer du også til at høre fortællinger om ADDAs og selvhjælpsgruppernes arbejde, og et rollespil, hvor deltagerne kan leve sig ind i nogle af de udfordringer, som en selvhjælpsgruppe arbejder med.

ADDA forventer, at mere end 150 unge højskolestuderende vil deltage aktivt i workshops om ADDAs projekter i Cambodia. ADDA har modtaget støtte fra CISU (www.cisu.dk) til gennemførelse af workshops på højskolerne.


Fejring af CISOM-projektet ved stor officiel workshop i Oddar Meanchey, Cambodia

DSCN7863 (2)19.02.16

CISOM I (“Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey”) afsluttes med bravour, og CISOM II åbnes ved officiel ceremoni i Oddar Meanchey. Fungerende guvernør Mr. Sy Prasit og øvrige lokale myndigheder gav stor opbakning til de mange lokale bønder, som repræsenterede 80 selvhjælpsgrupper i provinsen. Der var i alt 240 fremmødte til begivenheden. Mrs. Yun Sinang fra ADDAs lokale samarbejdspartner, READA, forestod workshoppen og fremlagde sammen med Mr. Lok Sokthea de fine resultater fra CISOM I. Fra ADDA holdt Bodil Pallesen, landeleder for Cambodia og projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen tale.
Alle talere udtrykte store forventninger og gode ønsker for projektets fortsættelse i det treårige project CISOM II. ADDA har modtaget støtte fra CISU til CISOM-projekterne i Cambodia. Læs Bodil Pallesens tale og se flere billeder her.


Finansloven 2016 har konsekvenser for Cisu, ´Civilsamfund i Udvikling´, og dermed også for ADDA.

imagesRegeringens beslutning om at skære i Finanslovens bidrag til CISU med 35 % rammer også ADDA. En stor del af ADDAs projekter i de senere år har nemlig været, og er i dag, finansieret med bevillinger herfra.
ADDA rammes på flere måder. Først og fremmest er den øvre beløbsgrænse for et projekt sat ned fra 5 mill. til 3,5 mill.  Det betyder fremover, at det bliver svært for ADDA at lave kvalitetsprojekter af en vis størrelse i en landsby eller en region, sådan som vi hidtil har skabt de positive resultater gennem længerevarende indsatser med CISU som finansiel partner.
Samtidig vil man, af hensyn til bredden i CISUs projekter, nedsætte den øvre beløbsgrænse for den enkelte organisations samlede bevilling til større projekter til 4 mill., hvor den før var på 6 mill.. Det kan komme til at betyde for ADDA, at vi må skære drastisk i vores CISU- finansierede projekter.
Derudover har man afskaffet en ansøgningsrunde og mulighederne for at søge fase II- projekter. Her var vi heldige i ADDA, at vi nåede at få en bevilling til CISOM II i Cambodia igennem i 2015, før denne finanslov blev vedtaget. Se beskrivelse af nedskæringer, der rammer CISU på www.cisu.dk.

Vi taber ikke pusten og holder os optimistiske, men det er hermed blevet meget vigtigt, at ADDA kan finde projektmidler andre steder, f.eks. Danida og EU, hvor begrænsningen er, at der ofte kræves en stor grad af medfinansiering fra private fonde og indsamlinger. Det vil således fremover være endnu mere vigtigt for mellemstore NGO´er, som ADDA, at vi kan styrke vores indsats for verdens fattige gennem private fonde og donationer. Når vi ikke kan hjælpe i samme grad over skattebilletten, må vi gøre det selv! Private bidrag til ADDA er vigtigere end nogensinde!


UdklipSucceshistorier fra Vietnam

I Vietnam har ADDA netop afsluttet sit projekt ”Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh” (FIGNAHB), som løb fra januar 2013 til december 2015. Hovedformålet var at bidrage til økonomisk og social udvikling blandt etniske minoriteter i Nghe An og Hoa Binh ved at organisere bønderne i grupper. ADDA har opbygget kapacitet hos lokale bønder inden for blandt andet opdræt af kyllinger, grise, køer samt dyrkning af squash, sukkerrør og appelsiner.

ADDAs Vietnam team har udgivet en pamflet, som beskriver selvhjælpgruppernes positive resultater.

Pamfletten er udgivet på engelsk, og du kan se den her.


 

ADDA modtager endnu en pris i Vietnam!

ADDA modtager pris i Vietnam

Den 4. dec. 2015 modtog ADDAs formand, Søren Thorndal Jørgensen med stor stolthed prisen  “Memorial Medal for Vietnamese Peasantry” af formanden for Vietnam Farmers Union (VNFU), Mr. Nguyen Quoc Cuong. Prisen var for ADDAs store bidrag til vietnamesiske bønder og VNFU- aktiviteter. Klik på billedet for at se nyheden paa VNFUs hjemmeside!

Protest mod nedskæringer

ADDA siger nej til yderligere nedskæringer i den langsigtede udviklingsbistand

Vi har sendt en protestskrivelse til udenrigsminister Kristian Jensen. Den kan læses her.


Bondegruppebesøg i Tanzania

Af Marianne Nørgaard Jensby, projektmedarbejder

Som en del af mit arbejde som projektmedarbejder hos ADDA var jeg i juli i Tanzania for at bidrage til ’NADO in Focus’ projektet. Hovedformålet var organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af ADDA’s partnerorganisation, NADO, men der var heldigvis også afsat tid til, at jeg kunne komme ud i felten og møde 13 bondegrupper over tre dage, og dermed se de direkte resultater af projektet.

Det første, man lægger mærke til, når man bliver vist rundt af grupperne, er den klare forskel, der er mellem de marker, hvor bonden har deltaget i markskoler og de marker, hvor bonden ikke har. Bl.a. er majsplanterne både højere, tykkere og står tættere, og bondegrupperne fortæller da også, hvordan deres produktion er blevet mangedoblet siden de startede med at modtage undervisning af NADO’s facilitatorer.

Sammen med NADO SACCOS, en låne/sparebank med fokus på mikrolån, der er blevet åbnet med hjælp fra ADDA, har det givet bondegrupperne mulighed for at forøge deres indkomst og supplere med mikrolån, så de kan investere i bl.a. dyr og maskiner. Bondegruppernes melding var klar: projektet har hjulpet dem til at opnå en højere indkomst, som har givet flere af grupperne mod på at investere og starte nye småforretninger op.

Følg med på ADDA’s Facebookside, hvor der i de kommende dage vil blive vist billeder og et videoklip fra møderne med bønderne.

Billedtekst: En bondegruppe viser dens marker og forskellige gruppeprojekter (Matiganjola, Njombe region, Tanzania)

Tb. 17. august 2015


Community Development Projects

Af Helena Øhlenschläger Larsen

Som fundraiser hos ADDA har jeg været så heldig, at få muligheden for at besøge de igangværende projekter i Vietnam for at se, hvordan det står til.
Udover de større projekter ADDA arbejder med (se adda.dk), støtter ADDA også mindre udviklingsprojekter i lokalsamfundet. Jeg besøgte 2 landsbyer, hvor ADDA har været med til at lave CDP (Community Development Projects).Den ene landsby, Huoi Nga i Son La provinsen, har i samarbejde med ADDA fået anlagt en vej igennem landsbyen i 2012, denne er den første CDP i Song Da II projektet. Ifølge forkvinden for landsbyen, har vejen hævet landsbyens status hos det omkringliggende samfund. Bl.a. er flere børn begyndt at gå i skole i landsbyen, og landsbyen er blevet omdrejningspunkt for møder i samfundet.En stor indtægtskilde for landsbyen er at sælge landbrugsprodukter, som vha. vejen er blevet lettere at fragte ud af landsbyen og videre til markeder.

Ønsker du at støtte som fast medlem eller med engangsstøtte, se hvordan på adda.dk eller kontakt adda@adda.dk 

Tb. 9. juli 2015


ADDA deltager igen i år i Verdens Bedste Nyheder Kampagnen.

ADDAs artikel om ´Fortalervirksomhed i Bak Nim´ er blevet valgt til at ligge på forsiden af VBN´s webportal, mens kampagnen løber fra d. 11 september  – 11. oktober 2015. 

Igen i år vil VBN uddele 75000 Verdens Bedste Nyheder-aviser – og ud over VBN´s egen avis vil VBN også pryde omslaget af Metroexpress-avisen, der har et oplag på 365000. 

ADDA har brug for frivillige til at omdele VBN- avisen rundt omkring på torve og stræder d. 11. september. Verdens Bedste Nyheder handler om at udviklingsarbejde nytter! – ADDAs arbejde i projekterne nytter!. Henvendelse på adda@adda.dk. 

tb. 24. juni 2015


To deltagere fra ADDA samarbejdspartnere på Danida kursus i Sustainable Agriculture

Danida Fellowship Centre afholdt for nylig et tre-ugers internationalt kursus i Sustainable Agriculture for NGO- ledere og samarbejdspartnere til danske Danida- støttede projekter rundt omkring i verden. Deltagere fra 11 forskellige nationaliteter var samlede og fra ADDAs samarbejdsorganisationer deltog  Mr. Ouern Ratana fra CIDO (Community Based Integrated Development Organisation) Cambodia og  Mr.John  Wihallah fra NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) Tanzania.

Begge direktører fra ADDAs samarbejdsorganisationer fik stort udbytte af kurset, der handlede om emner som økologiske dyrkningsmetoder, international øko-certificering  og om afsætning af afgrøder og opbygning af markeder  for småbønder. Samtidig  oplevede de, at andre kursusdeltagere viste stor interesse for den erfaring ADDAs samarbejdspartnere har med markskoler og opbygning af selv hjælps grupper. Se et interview med Mr. Ratana og Mr. Wihallah om deres udbytte af kurset her.

tb. 24. juni 2015


Succesfuldt arrangement om økocertificering på Københavns Universitet

Torsdag d. 28. maj afholdt ADDA et arrangement på KU Science (tidl. Landbohøjskole) om økocertificering af småbønder i udviklingslande. Arrangementet lagde op til en blanding af teoretiske og praktiske betragtninger om de muligheder og udfordringer, der er i processen. Blandt talerne var NADO’s direktør John Wihallah fra ADDAs samarbejdsorganisation i Tanzania for at give konkrete eksempler og erfaringsudveksle.

Blandt deltagerne var professorer, studerende, kursister fra Danida Fellowship kurset i Sustainable Agriculture samt andre interesserede, hvilket gav grobund for en god og nuanceret debat – både i løbet af arrangementet og senere til diskussion og networking efterfølgende.  

ADDA siger tak til alle fremmødte og håber på at kunne gentage successen i fremtiden.

tb. 3. juni 2015


Stort fremmøde ved årets generalforsamling!

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 18. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for 2014) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) samt endelig Mikael Jonsson (landeleder Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Bodil Pallesen, Helge Brunse og Mikael Jonsson var på valg. Alle tre ønskede genvalg til bestyrelsen. Alle tre blev genvalgt. De er valgt for en treårig periode. Som suppleanter stillede Torben Huus Bruun og Arne Grønkjær Hansen op, og de blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Suppleanter er valgt for en etårig periode. .

Efter Generalforsamlingen var der en livlig debat og networking herunder stor opbakning til ADDAs arbejde.

Stor tak til alle fremmødte.

Læs bestyrelsens beretning her

Læs referat af generalforsamling her

tb. 24. juni 2015


Ny lille video fra besøg hos Chalowe Farmer Field School i Tanzania

 En bonde fra Chalowe- landsbyen forklarer til NADO´s direktør  John Vihallah, hvordan han tilbereder et pesticidbekæmpende  pulver af fintsnittede plantedele. Her i en markskole med kål. 

Se videoen her

tb. 18. maj 2015


Begivenhed i ADDA:

“Opportunities and challenges in eco- certification processes” 

 – around small scale farming in developing countries –

Time and place:Thursday 28th May, 16.30-18.30

in Auditorium A2-70.03, KU Science, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.

On Thursday 28th May ADDA has the pleasure of inviting researchers, professionals, students and anyone interested to a talk about eco-certification of small-scale farmers in developing countries and the challenges and opportunities that arise during the process.

Organic production has been highlighted as a major opportunity for developing countries because of its potential of increasing profits because of the price premium, its environmental impacts as well as its potential to contribute to technology transfers and modernisation of the agricultural sector.

The talks will be a combination of a general, theoretical perspective and a practical perspective with concrete experiences from ADDA’s partner countries.

The speakers will be:

Helge Brunse. Former Chief Adviser for Danida in Thailand and India and Country Coordinator for ADDA in Cambodia. Helge will introduce ADDA and tell about how ADDA’s work has started and evolved.

Paul Rye KledalDirector and Analytic Consultant at Institute of Global Food and Farming. Paul will tell about the inclusion of farmers in organic production and the problems that has to be dealt with depending on which food system they will be certified to, e.g. export, domestic market or a more alternative farmers’ market.

Mikael Jonsson. Country Manager ADDA Tanzania.Mikael will present ADDA Tanzania’s current project on eco-certification of Tanzanian small-scale farmers in a partnership with NADO and an Indian investor for international export.

John Wihallah. Director of Njombe Agricultural Development Organisation (NADO), ADDA’s partner in Tanzania. John will give practical hands-on examples of the challenges NADO has met in the eco-certification process amongst their farmers in Njombe district, Tanzania.

For questions please write adda@adda.dk.

tb. 8. maj 2015


Legal Aid for rural population – Phase 2, by ADDA Vietnam and VLA   

Under evaluering af VLA II i Vietnam, er der lavet en flot film, som fortæller om udbyttet af juridisk rådgivning til landbefolkningen.

Se filmen her

Den afsluttende evalueringsrapport: LEGAL AID TO THE RURAL POPULATION, PHASE II kan læses her.

tb. 6. april 2015


News & Views nr. 29 er udkommet!

Læs om, hvordan det går i ADDAs projekter

i Vietnam, Cambodia og Tanzania

i det nye medlemsblad her


 Indkaldelse til ADDAs generalforsamling 2015  

ADDA indkalder hermed til generalforsamling 2015 mandag d. 18 maj 2015 kl. 19.30 på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovridervej 1, 8410 Rønde. 


Adda har fokus på fattige kvinders livsvilkår

Lad os fejre Kvindernes Internationale Kampdag d. 8 marts med et billede af en INFOSE kvindegruppe, som har oplevet vækst i løbet af projektet.

Her mødes de i låne/sparegruppen og regnskaberne bliver omhyggeligt gjort op.  

tb. 7 marts 2015


ADDA Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling er mandag d. 18. maj 2015 kl. 19.30 på Kalø Landbrugsskole, Rønde. Indkaldelse med dagsorden følger senere.

tb. 4. marts 2015


Adda udsender kontingentopkrævning 2015

I disse dage udsendes via Nets den årlige kontingentopkrævning. ADDA beklager, hvis enkelte medlemmer vil modtage opkrævningen to gange, i så fald skal man se bort fra den første opkrævning. Det skyldes, at Nets ved en beklagelig fejl havde lukket for ADDAs adgang til opdatering af medlemslister i perioden fra november til slutningen af februar. Desuden udgik en Nets opkrævning midt i februar, på basis af ikke opdaterede oplysninger. ADDA beklager ulejlgheden. Og man skal selvfølgelig kun betale en gang! 

bdp og tb 4. marts 2015


Nye brønde graves i Cambodia

Her er et ægtepar i Srer Keut landsbyen i Oddar Meanchey i Cambodia, som snart er færdige med deres nye brønd.

Den har de fået i julegave af donorer til ADDA´s juleindsamling 2014.

Nu kan de dyrke grøntsager, også i tørtiden. 

bdp,tb 2. marts 2015


INFOSE i Cambodia afsluttes nu. 

ADDA´s store EU projekt slutter i udgangen af februar. Fredag d. 13.2.15  blev afholdt en stor afslutningsworkshop, hvor resultater fra de 4 projektår blev præsenteret og fejret. 

Se mange af de fine resultater i denne film ´THE INFOSE PROJECT´ som er produceret i Cambodia af ADDA. Bdp. 20.2.15Vi nåede lige de 100 donationer i 2014, mange tak til alle

Juleindsamlingen til brønde og risbanker i Oddar Meanchay nåede lige akkurat de 100 donationer pr. 31. december, og godt 25.000 kr. i indsamling, som vi er meget stolte af. Beløbet går ubeskåret til de fatiige bønder i Oddar Meanchay, under CISOM projektet. Vores team i Cambodia er nu i gang med at organisere donationerne. 

10.jan. 2015. stj