Kontakt

 

Julegaven 2018

– Giv bidrag til brønde og risbanker, broer, vandkanaler og veje i Cambodia og Vietnam

Giv 200 kr. eller mere til ADDAs Julekampagne,  som går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDA´s projektområder.  

Tusindvis af fattige familier har oplevet et løft i indkomst og levevilkår, efter at de har deltaget i ADDA´s projekter. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også om afsætning af deres produkter, samtidig med at de styrkes i at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne. Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har fået bevilget gennem årene. Men der er også en del af landbobefolkningernes behov, som ikke støttes af disse midler. Her kan  mindre private donationer gøre en kæmpe forskel.

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703 eller betales via MobilePay nr: 70636

Landbofamilierne har store behov for brønde til rent drikkevand, vand til afgrøderne, sikre opbevaringshuse til deres ris samt lokal infrastruktur, som mindre veje og broer. Der ydes støtte til materialer, og bønderne udfører arbejdet ofte sammen med deres selvhjælpsgruppe.

De indsamlede midler går ubeskåret til disse små udviklingsprojekter.

En brønd i Phaaung landsbyen, hvor bønderne nyder at bruge vand til husholdning og afgrøder. Cambodia.

En brønd graves ud i Stung Preah Srok landsbyen, Pouk distriktet.Cambodia.

Fælles vandanlæg i Nghe An provinsen. Vietnam.

Bro i Thu Phong kommune i Hua Binh provinsen. Vietnam.

Trapang Run Landsbyen – Kvindelige bønder bringer ris ind til den nye risbank. Cambodia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADDAs store økologiprojekt i Tanzania er i gang!

Det er planen at mere end 10.000 tanzanianske småbønder i løbet af de kommende 3 år skal økologicertificeres  mhp at opbygge en stabil leverance af økologiske solsikkekerner til firmaet Vantage Organic Foods Ltc., – et indisk ejet foderfirma, som er specialiseret i at levere økologiske råvarer til det internationale marked.

Projektet i Tanzania er støttet af AMTD, Agricultural Markets Development Trust – en fond etableret i fællesskab mellem DANIDA, SIDA, Irish Aid og Swiss Development Corporation.

ADDA har gennem flere år arbejdet på at skabe forudsætningerne for at kunne igangsætte et så omfattende projekt. Læs om ADDAs nye rolle som udviklingsaktør i bestyrelsesmedlem Povl Nørgaards interview med ADDAs projektleder Erik Schiøtz Pedersen i det nye News & Views 35.

Se også projektbeskrivelse og pressemeddelelse.

 


Nyt projekt ”EASY” støtter 10 andelsforeninger i Siem Reap – det blev fejret ved officiel workshop

Af Landeleder Bodil E. Pallesen, ADDA

ADDA har fået bevilget endnu et CISU-projekt ”EASY” (Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia). Det er det lange seje træk, der giver resultater. For 12 år siden startede ADDA ”empowerment” af især de allerfattigste kvinder i Cambodia-provinsen Siem Reap. I dag er kvinderne medlemmer af deres egne andelsforeninger med deres egen ledelse, og de fortsætter med at opnå større og større indflydelse i deres civiilsamfund, ligesom de tjener penge på deres produktion. Dette blev fejret med en officiel workshop med mere end 120 deltagere sidst i juni i Siem Reap, hvor AC-ledere (Agricultural Cooperatives – andelsforeninger), repræsentanter fra selvhjælpsgrupper, community professionels (CP-er), officielle fra distriktskontorer samt provins-guveranøren, landsbyformænd/-kvinder,  og selvfølgelig ansatte fra ADDA og READA.

IMG_5910,lc,640x240Workshoppen var en officiel afslutning af det tre-årige COSIS projekt (Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia) og åbningen af EASY-projektet. Dette foregik ved officielle taler af leder af READA, Lok Sokthea samt ADDAs landeleder Bodil E. Pallesen, åbningstaler af provinsguvernøren H.E. Pov Piseth samt leder ved afdeling for andelssammenslutninger i landbrugsministeriet, Mr. Chea Saintdona.

IMG_5917,lc,540x480Provins-guvernør Hans Exelence Pov Piseth, Siem Reap provinsen holdt åbningstalen, og berømmede de hidtidige resultater, som ADDA/READA havde opnået i COSIS-projektet, som helt er in line med den officielle politik, der også støtter landbrugsudvikling til gavn for de fattige bønder samt oprettelse af nye AC-ere.

 

 

 

Ved workshoppen blev de mange resultater fra COSIS præsenteret af Mrs. Leng Soklay, samt ledere af lokale selvhjælpsgrupper, samt fra en lokal AC-komite. Det er imponerende, hvad der er opnået mht. bl.a. opstart af 10 nye AC-ere, der nu tæller over 2000 medlemmer. Der er opnået overskud i alle AC-ere, fremgang i lokale selvhjælpsgrupper herunder øget opsparing, mange resultater indenfor projekter bevilget af distrikts kommunernes investeringsplaner, til gavn for både selvhjælpsgrupper og AC-ere. Selv om der er lang vej endnu, så betyder et år mere, at de nye AC-ere kan konsolidere deres forretning og fortsat øve indflydelse i lokalområdet gennem de mange aktiviteter og forhandlinger, de deltager i med myndigheder på alle niveauer.

mrs,lMrs. Sem Luth. Leder af en af de lokale andelsforeninger (AC). Det gør indtryk at høre om,  hvad projektet har betydet for hende, og hvilke resultater AC-en har opnået, ikke mindst mht. økonomisk bæredygtighed og indflydelse i lokalsamfundet.

 

 

Hele workshoppen blev transmitteret i cambodiansk fjernsyn samme dag, og både Bodil og Kjeld Vodder Nielsen blev interviewet til ”Free Radio Asia”.

Projektet støttes finansielt af CISU (www.cisu.dk).

Se den fulde tale af Bodil Pallesen, landeleder her.

Læs mere om COSIS her.

Læs mere om EASY her.

IMG_5933,lc,515x480Projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen kunne fortælle om danske andelsforeninger og hvor stort præg, de har sat på det danske samfund gennem mere end 100 år.

Godt samarbejde med japansk bank om mikrokredit til andelsforeningerne i Cambodia!

Godt samarbejde med japansk bank om mikrokredit til andelsforeningerne i Cambodia!

 Tekst og foto af Kjeld Vodder Nielsen

Projektkoordinator, ADDA- Cambodia

 Behovet for kredit til køb af såsæd, gødning, besætning og foder osv. er stort i Cambodia, men lån er dyre, og de er vanskelige at opnå. Mikro-kreditinstitutioner (MFI) udlåner til en rente omkring 2 % pr. måned mod sikkerhed i fast ejendom (ÅOP (årlige omkostninger i procent)27 %). For de fattige er det imidlertid vanskeligt at kvalificere sig til et lån, fordi det er svært at stille sikkerhed, og papirarbejdet er overvældende. Mange må derfor forlade sig på private pengeudlånere i landsbyerne (”Rich Men”), der yder kortfristede udlån med en rente på mindst 5 % pr. måned (ÅOP 80 %).

Andelsforeningerne, der er blevet dannet i løbet af de senere år i Siem Reap og Oddar Meanchey, har imidlertid etableret et godt samarbejde med den japanske bank ´Idemitsu Credit Co.´, der har været aktiv i Cambodia de seneste to år. Banken har ydet en fair kredit med en rente på 1,1-1,3 % pr. måned (ÅOP  14 -17 %) uden anden sikkerhedsstillelse end egenkapitalen i de små andelsforeninger. Der er anerkendende ord fra banken for foreningernes administration, forretningsplanlægning, budgettering og perioderapporteringer, ligesom der er stor anerkendelse, fordi der er en tilbagebetalingsrate på 100 % blandt medlemmerne.

´Idemitsu Credit Co.´ ser frem til samarbejdet med andelsforeningernes nye ´fællesforening´, der netop er blevet en realitet med officiel registrering i januar 2018. Samtidig øges foreningernes ambitioner om vilkår og lånebeløb (Lån på 350.000 USD i 2018 alene i  Siem Reap). Medlemmernes og dermed foreningernes ønske om endnu lavere rente skal således en tur over Tokyo for at blive behandlet og forhåbentlig godkendt.

Således var begejstringen stor, da selveste præsidenten, Hiroyuki Tamada for ´Idemitsu Credit Co.´, samt fem andre højtstående repræsentanter for banken, mødte op til generalforsamlingen i andelsforeningen ´Kan Traing´ den 22.02.2018, hvor han tilkendegav, at der er stor tilfredshed med det hidtidige samarbejde og videre, at banken er lydhør og vil overveje medlemmernes ønske til lånerammer og bedre fremtidige lånevilkår. 

Præsidenten Hiroyuki Tamada (stående) og repræsentanter for ´Idemitsu Credit Co.´ deltog i en vellykket generalforsamling med ca. 250 deltagende medlemmer, hovedsageligt kvinder. ´Kan Traing´ andelsforeningen – der blev etableret i 2014 – havde stillet et telt op udenfor lager- og administrationsbygningen. Generalforsamlingen blev fulgt op med bespisning af alle gæster og medlemmer – der var liv og glade dage.

Nyt fra CISOM-projektet i Cambodia

AC round #2Sammen med vores partner READA i Cambodia bistår ADDA selvhjælpsgrupper med at danne landbrugskooperativer. I CISOM-projektet er indtil videre dannet 5 kooperativer med i alt næsten 600 medlemmer.

Læs mere her.

70.200 kr fra Roskilde Fonden

cam.03740ADDA har modtaget 70.200 kr. fra Roskilde Fonden efter at have konkurreret med seks andre organisationer om at modtage flest stemmer. Tak til alle, som har bidraget med stemmer! 

Støt cambodianske og vietnamesiske landbofamilier – giv bidrag til en brønd eller en risbank!

ADDA samler igen ind til fattige landbofamilier i landsbyerne i Cambodia og Vietnam. De indsamlede midler går ubeskåret til små udviklingsprojekter såsom til brønde til rent drikkevand og vand til afgrøderne, samt sikre opbevaringshuse til deres ris, som kaldes en risbank, kyllingehuse til kyllingeopdræt eller en fælles affaldsstation i landsbyen. Der ydes støtte til materialer, og bønderne udfører arbejdet ofte sammen med deres selvhjælpsgruppe, som har deltaget i ADDAs projekter. I alt er opbygget 47 brønde og 11 større risbanker for de indsamlede midler. Bidrag som ADDA og modtagerne siger stor tak for.

1-Ring wel construction

Så bygges der brønde, hele selvhjælpsgruppen i landsbyen er i sving.

s. 4 og 5, 2 Her er en brønd,der er bygget (2)

Her en brønd, der er bygget og klar til at tage i brug og med en glad familie i Oddar Meanchay.

 

 

 

 

 

 

 

s. 4 og 5, 3. Landsbybeboerne fik penge til kyllingehus

Landsbybeboere I Phnom Krom fik penge til opførelse af et kyllingehus, og er her I gang med at opføre huset.

The chicken barn built by the villagers in Phnom krom (2)

Her er det færdige kyllingehus I Phnom Krom, med høns og kyllinger – som giver indtægt for en hel familie.

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Paddy storage

Risbanker er en stor succes, og betyder at risen opbevares sikkert. Medlemmerne til risbanken tjener også ”ris” ved at låne ris ud til andre i landsbyen.

Community in Ampil leads the organisation of the environment day (2)

Sortering af affald og afsætning af værdifuldt affald er med til at give ekstra indtægter. Nogle selvhjælpsgrupper ønsker støtte til opbygning af små affaldsstationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703

Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr.

ADDA er godkendt efter ligningsloven, og vi indberetter bidraget til SKAT, når du oplyser dit navn, adresse og Cpr.nr.

Har du spørgsmål så kontakt ADDA på 24 47 13 07 eller på e-mail: adda@adda.dk eller ADDA, Nørrebrogade 52C, 2. tv, 2200 København N.

 

Sinang og Kimleng fra Cambodia tog højskoleeleverne med storm!

Af: Informationsmedarbejder, Tove Bang

Det var et stort og vellykkede arrangement, da ADDA afholdt Workshops om ´Landbokvinder og Selvhjælpsgrupper i Cambodia´ på 3 højskoler, nemlig Silkeborg, Rønde og Brenderup i slutningen af april og begyndelsen af maj, hvor Mrs. Yun Sinang, ADDAs projektleder for CISOM- projektet og Mr. Ouk Kimleng, jurist og workshopfacilitator for ADDAs projekter i Cambodia var medundervisere.

Formålet med workshoppen var at formidle den gode og årelange erfaring ADDA har med fattigdomsbekæmpelse i udsatte områder i Cambodia med udgangspunkt i landbruget. I de senere år har ADDAs træning af fattige bønder, hvoraf de fleste er kvinder, i de såkaldte Farmer Field Schools (markskoler) også medført en udbygning af træningen i fortalervirksomhed, som det hedder i projektsproget.

IMG_1982IMG_0898Træning i fortalervirksomhed omhandler udvikling af sproglige kompetencer, forhandlingsteknik  og kendskab til lovmæssige borgerlige rettigheder efter Cambodiansk lov. ADDA arbejder altid tæt sammen med lokale organisationer (READA, RCEDO, CIDO og KBA), og disse har hjulpet selvhjælpsgrupper med at få foretræde for lokale myndighedspersoner for at fremlægge deres fælles behov og sag. Dette har ved langvarige forhandlingsprocesser meget ofte ført til en bedring af bøndernes forhold. Der kan være tale om opnåelse af skøder på jord, som tilhører bønderne, rimelige kompensationer for jord, støtte til anlæg af veje, broer, fælles vandopsamlings anlæg i landsbyerne, lige adgang skoler og fælles drikkevandsforsyninger i landsbyerne. Udover træningen har ADDA også bidraget med midler fra ADDAs indsamlinger i Danmark til byggematerialer.

Rollespillet fangde elevernes opmærksomhed!

På højskolerne blev vi taget rigtig godt imod af omkring 100 engagerede elever og lærere. Først fik eleverne en kort introduktion til ADDAs arbejdsmetoder og projekter fortalt af landeleder for Cambodia, Bodil Pallesen og på Fyn v. Helge Brunse, tidl. Projektkoordinator for ADDA i Cambodia.

Det, der gjorde oplevelsen til noget ganske særligt for eleverne på højskolerne, var mødet med Yun Sinang og Ouk Kimleng. De to dygtige medarbejdere forestod den del af workshoppen, som dels bestod af en præsentation af ADDAs metoder til opbygning og styrkelse af selvhjælpsgrupper og dels et rollespil, hvor deltagerne kunne gennemspille en case om jordrettigheder.

IMG_0962Det var især rollespillet som fangede elevernes opmærksomhed. De skulle spille henholdsvis en gruppe af repræsentanter fra selvhjælpsgrupper i et landområde, dels en gruppe, som bestod af myndighedspersoner. De to grupper mødtes til forhandling i ´Public Forum´ om rettigheder til skøder på jord og kompensation for jord, som var inddraget af myndighederne til byudvikling.

I første omgang var det en udfordring for højskoleeleverne at forstå case- oplægget, man var jo pludselig sat ind i en fremmed kulturs betingelser. Godt hjulpet af Sinang og Kimleng og os andre kom forståelsen frem, og rollespillet kunne sættes i gang. Eleverne sad over for hinanden og forhandlede med de to forskellige ´kasketter´ på.

En ting, der tydeligt kom i frem i rollespillet, var at bondegrupperne opnåede flere fordele gennem forhandlingerne, end det har været muligt i det virkelige liv, således som det blev opsummeret af Mr. Kimleng. Han henviste til, at traditionen for ´lighed´ og demokrati i Danmark er langt stærkere end i Cambodia. Et land, som har oplevet folkemord og undertrykkelse, og som stadig er præget af korruption og magtcentrering hos enkeltpersoner. Meget ofte er disse lokale myndighedspersoner ikke så godt uddannet. Dette til trods oplever landet nu igen vækst, men som i mange lande, når den ikke ud i fjerne landområder. Her oplever befolkningerne derimod at miste retten til deres jord, fordi store virksomheder og myndighederne finder det lukrativt at udnytte områderne.

IMG_1998Forståelsen for disse kulturelle forskelle i samfundsopbygning kom klarere frem på Brenderup Højskole, hvor elevgrundlaget er internationalt, og hvor der f.eks. var en håndfuld deltagere fra afrikanske lande.

Højskoleeleverne gav under afslutningen af workshoppen udtryk for, at de var glade for at have fået udvidet deres viden om, hvordan ADDA, som eksempel på en NGO, arbejder – de havde ikke vidst meget om NGO´er før – og at de gennem rollespillet havde forstået meget mere om, hvad det vil sige at være fattig og leve med få eller ingen samfundsmæssige rettigheder. Det, at landsbybeboerne først måtte lære at stå frem og i fællesskab fremføre deres behov for myndighederne for at opnå forbedrede levevilkår, blev en øjenåbner for eleverne.

 

IMG_0910IMG_1986

 

 

 

 

 

 

ADDAs Cambodia-Workshop-team:

Projektleder, Mrs. Yun Sinang

Jurist og workshop-facilitator, Mr. Ouk Kimleng

Landeleder Cambodia, Bodil Pallesen

Tidl. Projektkoordinator, Cambodia, Helge Brunse

Sekretariats- og informationsmedarbejder, Tove Bang

Workshop på højskoler om landbokvinder og selvhjælpsgrupper i Cambodia

Workshop på højskoler om landbokvinder og selvhjælpsgrupper i Cambodia

Af Tove Bang, informationsmedarbejder

I ADDA har vi årelang erfaring i fattigdomsbekæmpelse, og den vil vi gerne formidle ud til folk i Danmark.
Et af vores tiltag i 2016 er ´Workshop om selvhjælpsgrupper i Cambodia´, som vi her sidst i april og først i maj skal ud at afprøve på tre højskoler, nemlig Silkeborg Højskole, Rønde Højskole og Brenderup Højskole.

Få livet som bonde i Cambodia ind på livet, og oplev hvordan Hjælp til Selvhjælp er bistandshjælp som rykker – for 1000vis af bønder.”

s. 11_workshop på højskoler

Selvhjælpsgruppen viser stolt, hvordan de holder styr på deres spare/lånekasse. Februar 2016. Toun Chanthou i Thnal Dach Village, Kork Morn Commune, Banteay Ampil District, ODM

Som noget ganske særligt har vi inviteret to af ADDAs dygtigste cambodianske medarbejdere, nemlig Mrs. Yun Sinang, projektleder CISOM og Mr. Ouk Kimleng, jurist. De er begge trænede formidlere, og de vil på workshoppen give indsigt i, hvordan de klæder fattige cambodianske bønder på, til at opnå rettigheder til dyrkningsjorden blandt andet. På workshoppen kommer du også til at høre fortællinger om ADDAs og selvhjælpsgruppernes arbejde, og et rollespil, hvor deltagerne kan leve sig ind i nogle af de udfordringer, som en selvhjælpsgruppe arbejder med.

ADDA forventer, at mere end 150 unge højskolestuderende vil deltage aktivt i workshops om ADDAs projekter i Cambodia. ADDA har modtaget støtte fra CISU (www.cisu.dk) til gennemførelse af workshops på højskolerne.


I forbindelse med workshoppen på højskoler vil ADDA gerne benytte lejligheden til at invitere til:

Medlemsaften på Kalø Økologiske Landbrugsskole

ADDA vil gerne invitere medlemmer og andre interesserede til Cambodia- aften på Kalø Økologiske Landbrugsskole

Mandag d. 2. maj 2016 kl. 19.30.

Her vil I møde to af ADDAs nøglemedarbejdere i Cambodia: Mrs. Yun Sinang, projektleder CISOM og Mr. Ouk Kimleng, der vil fortælle om arbejdet med fattige bønder i Oddar Meanchay og Siem Reap provinserne i Cambodia.  Mød frisk op!

s. 11_Sinang og Kimleng, til invitation

Efter oplægget – hyggelig debat og kaffebord.

Tilmelding på adda@adda.dk

Med venlig hilsen

ADDAs bestyrelse

Fejring af CISOM-projektet ved stor officiel workshop i Oddar Meanchey, Cambodia

DSCN7863 (2)

Opening with the beautiful National hymn of Cambodia

Fejring af CISOM-projektet ved stor officiel workshop i Oddar Meanchey, Cambodia

DSCN7863 (2)19.02.16

CISOM I (“Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey”) afsluttes med bravour, og CISOM II åbnes ved officiel ceremoni i Oddar Meanchey. Fungerende guvernør Mr. Sy Prasit og øvrige lokale myndigheder gav stor opbakning til de mange lokale bønder, som repræsenterede 80 selvhjælpsgrupper i provinsen. Der var i alt 240 fremmødte til begivenheden. Mrs. Yun Sinang fra ADDAs lokale samarbejdspartner, READA, forestod workshoppen og fremlagde sammen med Mr. Lok Sokthea de fine resultater fra CISOM I. Fra ADDA holdt Bodil Pallesen, landeleder for Cambodia og projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen tale.
Alle talere udtrykte store forventninger og gode ønsker for projektets fortsættelse i det treårige project CISOM II. ADDA har modtaget støtte fra CISU til CISOM-projekterne i Cambodia. Læs Bodil Pallesens tale og se flere billeder her.

Closing Workshop on “Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey” (CISOM I) Project and the Opening Workshop for CISOM-II. February 18, 2016.

DSCN7865 (2)

The ceremony was conducted by CISOM- leader Mrs. Yun Sinang, and representatives from 80 Self Help Groups in Oddar Meanchey standing for the National Hymn.

DSC_0703-1

Mrs. Bodil Pallesen, ADDA, is giving her speech.

DSC_0706

His Excellency Mr. Sy Prasith, Acting Provincial Governor of Oddar Meanchey

DSC_0717

Mr. Lok Sokthea from READA

DSC_0722

Mr. Pich Sophin, ADDA Cambodia

DSCN7903

Mr. Kjeld Vodder Nielsen, Project Coordinator, ADDA

DSCN6181 (2)

Mrs. Yun Sinang presents the results of CISOM I.

DSCN7912 (2)

Acknowledgement from the acting Governor, Mr. Sy Prasit to ADDA

DSCN7918

..and from ADDA to the Governor

IMG_0421Welcome Speech of Mrs. Bodil Pallesen , Directress of ADDA

in Closing Workshop on “Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey” (CISOM I) Project and the Opening Workshop for CISOM-II

Firstly, on behalf of ADDA and the project partners READA, CIDO, KBA, RCEDO and myself, I would like to pay my respect to:

  • His Excellency Sy Prasith, Acting Provincial Governor of Oddar Meanchey and
  • E. Thon Nol (member of provincial council), who agreed to spend his valuable time to chair the Closing Workshop on the project called “Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey” (CISOM) Iand the Opening Workshop for CISOM-II.
  • Acting director of Provincial Department of Agriculture (PDA) Mr. Kam Vuthython and
  • Deputy director of Provincial Department of Women Affaires (PDoWA) for their participation and support in the organization of the workshop.

Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentleman, present here. I am very happy that you all responded to our invitation and thank you for attending in the workshop.

First allow me to briefly introduce ADDA and its main activities in Cambodia: ADDA is a Danish NGO that was established in 1994 by Danish and Cambodians living in Denmark with personal contacts in Cambodia and Vietnam. ADDA is a non-profit international organization working in Development in Southeast Asia and Africa.

In Cambodia, ADDA has cooperated with the Royal Government of Cambodia and local institutions since 1996 to contribute to the poverty reduction of Rural Cambodians, and successfully closing 2 other projects in Siem Reap:

  • the Integrated Women Empowerment Project (IWEP) in 5 target districts of Siem Reap covering 130 villages, and approximately 30.000 farmers- funded by DANIDA.
  • and the Innovative Approaches to food insecurity for urban and peri-urban poor (INFOSE) in Siem Reap, covering 7 sangkats and approximately 1,800 households- co-funded by the EU.

In Siem Reap, we are still implementing 2 more projects:

  • COCIS
  • CISUP

ADDA’s strategies’ core elements include formation of Farmer Field Schools and development of democratic Self Help groups, with a majority of women. Over the years it proved to have significant positive impacts on agriculture, economics, social development as well as environment. Especially it contributes to generally double the farmers’ income and provide the basis for development of well-functioning CBOs (community based organizations).

Emphasis of ADDA activities is also the capacity building of local partners which eventually lead to a stronger civil society.

In 2010, I-NGOs working in Oddar Meanchey have encouraged ADDA and its implementing partner READA to implement their concept in ODM province and recommended to work with reliable and experienced local NGOs (RCEDO, CIDO, KBA).

Followed then a rather long and careful project preparation had been designed.

The design of CISOM project is indeed the result of a careful analysis of the situation of the poor people, intensive stakeholders involvement and of course negotiation with the donor- a Danish fund in favor of civil society Development (CISU).

As the result, last 3 years, we officially launched the CISOM project, and this was a success for all of those who contributed to its preparation.

And NOW, today, we are officially closing the CISOM project with the great achievements and we are also very proud to declare the continuation of the CISOM II Project today.

DSC_0733

After the ceremoni, the 200 farmers from the 80 SHG´s, invited by ADDA partner, READA, had dinner before leaving to their respective villages.

See Bodil Pallesens speech in full length here.


FIGNABH-projektets positive resultater

ADDA har netop afsluttet sit projekt ”Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh” (FIGNAHB), som løb fra januar 2013 til december 2015. Hovedformålet var at bidrage til økonomisk og social udvikling blandt etniske minoriteter i Nghe An og Hoa Binh ved at organisere bønderne i grupper.

En have med squash i An Ninh- landsbyen

En have med squash i An Ninh- landsbyen

ADDA har i distrikterne Tan Ky, Quy Hop og Nghia Dan i Nghe An opbygget kapacitet hos lokale bønder inden for blandt andet opdræt af kyllinger, grise, køer samt dyrkning af squash.

En af de bønder, der virkelig har kunnet mærke effekten af projektet, er Nhuyen Quang Huy fra Nghia Trung. Før projektet levede hans familie af at dyrke ris, majs, kartofler samt hjælpe andre med at dyrke deres afgrøder, men deres indkomst var ikke høj nok til at brødføde dem og deres seks børn. Gennem ADDA’s projekt blev han medlem af en gruppe og startede derigennem med at opdrætte grise, som har gjort ham til en af projektets mest succesfulde bønder. Antallet af grise er nu nået op på 120-150, som giver hans familie en indkomst på 300-500 mio. dong (ca. 92.000-153.000 kr.). Udover at kunne investere i at udvide sin grisefarm, har indkomsten givet ham mulighed for at sende sine to ældste børn til Japan for at arbejde samt betale for skolegang til de fire yngste.

En bondegruppe på ni medlemmer i landsbyen Xuan Loi er gennem projektet begyndt at opdrætte køer efter at have modtaget træning. Hvert medlem ejer 2-4 køer og fokuserer derudover på dyrkning af elefantgræs, som bruges som foder til køerne. Gruppemedlemmerne og deres familier har nu en årlig gennemsnitsindkomst på 30-50 mio. dong (ca. 9250-15.400 kr.). I 2009 var fire gruppemedlemmers husstande kategoriseret som værende ’fattige’, hvorimod situationen er ændret til at seks gruppemedlemmer ved projektafslutningen faldt under kategorien ’relativt velhavende’ og tre medlemmer var kategoriseret som at have en ’middel indkomst’.

Mr. Truong Van Pham fodrer sine værdifulde køer.

I Hoa Binh har ADDA støttet kapacitetsopbygningen af bondegrupper i distrikterne Da Bac, Lac Thuy, Ky Son og Cao Phong. Grupperne er blevet trænet i kyllinge- og svineopdræt samt dyrkning af sukkerør, appelsiner og squash.

Der er 102 husstande i landsbyen Ca, hvoraf 37% levede under fattigdomsgrænsen i 2012. Den lave indkomst skyldtes blandt andet, at der endnu ikke var skabt et fundament for intensivering, diversifikation og øget produktion i landbruget. I løbet af projektet dannede ti bønder en gruppe, som fik teknisk landbrugstræning for at gøre landbrugsaktiviteterne mere koncentrerede og avancerede i området. Blandt andet er gruppen begyndt at dyrke squash uden for den normale dyrkningssæson med teknikker, de har lært under træningen. Ved at dyrke squash uden for sæson kan gruppen opnå en pris, der er op til ti gange højere end sæsonprisen. Inden for tre måneder med dyrkning af squash på 1000 m2 fælles jord, tjente gruppen 30 mio. dong (ca. 9200 kr.), hvoraf 25 mio. (ca. 7700 kr.) var profit. Desuden er afkastet for squash i området 8-9 gange højere end for ris, som mange ellers dyrker.

 

Appelsinplantage i Thu Phong- dalen.

Appelsinplantage i Thu Phong- dalen.

I landsbyen Vo er en bondegruppe begyndt at dyrke appelsiner ved siden af deres risdyrkning. Dyrkningen kræver vigtig teknisk viden, som bønderne har fået på ADDA’s seks markskoler i området. Bondegruppen har, udover at plante appelsiner, sammen købt inputs som såsæd og gødning og har desuden solgt deres afgrøder sammen som gruppe for at stå stærkere og få en bedre pris. Fra 2010 til 2014 steg gennemsnitsindkomsten blandt gruppemedlemmerne fra 14,2 mio. dong (ca. 4400 kr.) til 21,5 mio. dong (ca. 6700 kr.).

ADDA er stolt over de opnåede resultater i områderne og ønsker bønderne en forsat fremgang i afkast og udvikling i fremtiden.

 

The water supply and food security are crucial

The water supply and food security for rural area are crucial

By Yun Sinang, ADDAs Project Coordinator, CISOM

s. 4 og 5, 2 Her er en brønd,der er bygget (2)

Tropang Run is located in Tropang Prasat District, Oddar Meanchey and is best known for two historical reasons. It was the last stronghold of the Khmer Rouge regime to come under government control in 1998 and the final resting place of Pol Pot. In the 1990s the Khmer Rouge still controlled Tropang Prasat and Anlong Veng, where one of the first “Killing Fields” after the fall of “Democratic Kampuchea” took place.

After the peace is present in these areas, the sites at both Tropang Prasat and Anlong Veng became a memorial and tourist site in time for the visit Cambodia. The towns are seen by the government as a useful stopping point for tours from Siem Riep to the 11th-century temples at Preah Vihea. The site has had minor tourist developments including museums, hotels and a casino. So far, it is observed, that the development for this area is still slow and the educations of the people are still limited. Additionally, Trpang Run village is not quite different from other villages, since the villagers cannot access clean water in the dry season. The reason was, that the location is likely situated on high land area, and the source of water is too deep to access, particularly in the dry season. Another reason was, that the villagers cannot afford the budget to set up the ring well. They badly face the shortage of the water during the long dry season up to seven or eight months.

​After Self Help Group was formed by CISOM Project successfully, the group members seek support from the project for building three ring wells and one paddy rice bank. By seeing such difficulty and need of the villagers, the project approved on the request to support the SHG with the budget of USD1, 230 to complement to the contribution budget by the villagers of USD691. As the result, 3 ring wells were built successfully. The 3 ring wells and the paddy rice bank locate in Tropang Run Village, Tropang Prasat District, Oddar Meanchey Province. The water supply from the ring wells does not only support the SHG members in their community, but it can support the people in the community nearby as well.

1-Ring wel construction

It is noticed, that the climate change in recent years caused this area to be too hot, and the dry season was delayed. Luckily, the approval to build these 3 ring wells were made on time, it can support the SHG members and other people outside the community as whole.

Furthermore, the establishment of the paddy rice bank can help the SHG members to face the shortage of the food security, while the members can get loan of paddy rice to bridge the gap of their food shortage with the reasonable interest. Getting the paddy rice loan from the SHG members is very much cheaper than getting it from the business people. Additionally, the paddy rice bank play a role as the business transaction to support the SHG group, since it use the interest from the paddy rice loan to support the SHG administration. To sum up, both ring wells and paddy rice bank can benefit to the SHG members up to 50 families (215 members) while around 168 families (718 people) are the indirect beneficiaries.

All the villagers express their satisfaction with the ring wells and paddy rice bank, which can help them a lot when they face water shortage and to bridge their food shortage between plantation season and harvest season.

A SHG team leader lady, Mrs. Som Phalla, is very happy with the ring wells and paddy rice bank as she observed that some villagers can use the water for plantation to support their family.

A village chief, Mr. Him Hart, expresses his sincere thanks to the project, that can support water to villagers in his communities for consumption and other uses. Additionally, the food securities for some villagers are better coped.

All the SHG members express their sincere thanks and gratitude to the project support, which can boost their livelihood through water consumption and vegetable plantation and paddy rice loan.

8-Paddy storage    9-Loaned Paddy rice

ADDA bestyrelsesmedlem på besøg i Vietnam

Bestyrelsesmedlem i ADDA, Ove Gejl Christensen har været i Vietnam for at overvære et af i alt 6 træningsmoduler for trænere af trænere (TOT) i det nye CEMI projekt ´Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam´. Det er et 3 årigt projekt, som skal lære landmændene i bjergrige områder at dyrke afgrøder under de ændrede klimatiske forhold, der især forårsager øget risiko for jordskred og almindelig udvaskning af næringsstoffer.
Under besøget blev der også tid til at Ove Gejl Christensen mødtes med Mr. Nguyen Duy Luong, 1st vice-chairman for VNFU, den nationale vietnamesiske landboforening. ADDA har i samarbejde med VNFU gennem de sidste 20 år haft flere udviklingsprojekter i Nordvietnam til gavn for landbefolkningen i de berørte områder. Mr. Nguyen Duy Luong takkede meget for det gode samarbejde, der har fundet sted i den forløbne tid, og han håbede meget, at det kunne fortsætte. Ove Gejl Christensen gav tilsvarende udtryk for, at ADDA betragtede Vietnam som en meget vigtig samarbejdspartner, og at ADDA vil gøre sit bedste for at samarbejdet med VNFU kan fortsætte i mange år endnu. Se hvordan besøget omtales i den vietnamesiske presse her.