Kontakt

ADDAs juleindsamling 2017

SHG member loan paddy rice from the rice bank at Trapangrun village,491x480

Et medlem af selvhjælpsgruppen har lånt ris i risbanken. ADDA Cambodia.

Støt cambodianske og vietnamesiske landbofamilier!

 – giv bidrag til brønde, risbanker, broer, vandkanaler og veje!

Giv 200 kr. til ADDAs juleindsamling 2017, som  går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i projektområderne i Cambodia og Vietnam.

Fællesvandings anlæg m. skilt,521x480

Et nyt fælles vandanlæg tages i brug. ADDA Vietnam.

Jeres mange bidrag til tidligere års juleindsamlinger har gjort en kæmpe forskel for mange fattige familier. Der er stadig store behov for at samle ind til landbofamilierne i landsbyerne i Cambodia og Vietnam, derfor lancerer ADDA igen i år sin juleindsamling.

I lighed med sidste år kan du give en julegave til familie og venner, der støtter selvhjælpsgrupperne og landsbybeboerne i Cambodia og Vietnam, og den vil medvirke til bæredygtigheden i ADDAs projekter. Du kan trække beløbet fra i SKAT.

De indsamlede midler går ubeskåret til små udviklings- projekter. Brønde til rent drikkevand og vand til afgrøderne, sikre opbevaringshuse til ris, kaldet en risbank, mindre broer og (grus)veje i fjerne landområder, så bønderne kan transportere og afsætte deres produkter.

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703
Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr.
Alle vil modtage et brev fra ADDA, som bevis på julegaven, og beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen. ADDA er godkendt efter ligningsloven, og vi indberetter bidraget til SKAT, når du oplyser dit navn, adresse og Cpr.nr.
Har du spørgsmål, kontakt ADDA på 24 47 13 07 eller på e-mail: adda@adda.dk

Ris vejes af og lånes ud til et medlem af risbanken.640x480

Ris vejes af og lånes ud til et medlem af risbanken. ADDA Cambodia.

Woman carrying the harvest on new road,640x426

Kvinde bærer høsten hjem ad ny vej. ADDA Vietnam.

Tusindvis af fattige familier har oplevet et løft i indkomst og levevilkår, efter at de har deltaget i ADDAs projekter. Metoden bygger på ”hjælp til selvhjælp”. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også om afsætning af deres produkter samtidig med at de styrkes i at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne, det vi kalder fortalervirksomhed.

Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har fået gennem årene. F.eks. DANIDA, og CISU (´Civilsamfund i Udvikling´, under Udenrigsministeriet), EU, og forskellige private fonde. Men der er også en del af landbobefolkningernes behov, som ikke støttes af disse midler. Her kommer mindre private donationer ind. Tænk på, hvor stor en forskel f.eks. en brønd med rent drikkevand kan betyde for en fattig familie.

s. 4. Fælles vandanlæg, som er etableret for ADDAs indsamlingsmidler i Nghe An provinsen. Vietnam.,426x640

Fælles vandanlæg. ADDA Vietnam.

SHG- gruppen I Trapang Veng landsbyen,574x480

Selvhjælpsgruppe ved den nye brønd. ADDA Cambodia.