Legal Assistance to Contract Farming – nyt projekt godkendt I Vietnam

 ADDA har fået godkendt et nyt projekt i Vietnam med danske CISU som donor. Projektet – ”Legal Assistance to Contract  Farming” – har til formål at opnå forbedrede  kontrakter for fattige bønder, der arbejder indenfor kontraktlandbrug. Alle  interessenter, der er involveret i kontraktlandbrug, skal styrkes i deres kundskaber vedrørende  juridiske aspekter indenfor  kontraktlandbrug. Målgruppen er de etniske minoriteter i det nordlige Vietnam. Ultimo 2017 vil fattige bønder i udvalgte  distrikter have  adgang til juridisk rådgivninger i forbindelse med kontraktlandbrug. Der skal ligeledes være  adgang til myndigheder, der forvalter uenigheder og  konflikter mellem bønderne og de agroindustrielle virksomheder.  Bønder og virksomheder skal indgå fair aftaler og sidstnævnte skal have øget forståelse for  virksomheders samfundsansvar  (CSR) og vigtigheden af retfærdige kontrakter.
Portefølje er knap 5. mill DDK og løber i tre år, med opstart 1. juli 2015. Arafa Khatib er projektkoordinator.

Tb. 15. september 2015