ADDA bestyrelsesmedlem på besøg i Vietnam

Bestyrelsesmedlem i ADDA, Ove Gejl Christensen har været i Vietnam for at overvære et af i alt 6 træningsmoduler for trænere af trænere (TOT) i det nye CEMI projekt ´Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam´. Det er et 3 årigt projekt, som skal lære landmændene i bjergrige områder at dyrke afgrøder under de ændrede klimatiske forhold, der især forårsager øget risiko for jordskred og almindelig udvaskning af næringsstoffer.
Under besøget blev der også tid til at Ove Gejl Christensen mødtes med Mr. Nguyen Duy Luong, 1st vice-chairman for VNFU, den nationale vietnamesiske landboforening. ADDA har i samarbejde med VNFU gennem de sidste 20 år haft flere udviklingsprojekter i Nordvietnam til gavn for landbefolkningen i de berørte områder. Mr. Nguyen Duy Luong takkede meget for det gode samarbejde, der har fundet sted i den forløbne tid, og han håbede meget, at det kunne fortsætte. Ove Gejl Christensen gav tilsvarende udtryk for, at ADDA betragtede Vietnam som en meget vigtig samarbejdspartner, og at ADDA vil gøre sit bedste for at samarbejdet med VNFU kan fortsætte i mange år endnu. Se hvordan besøget omtales i den vietnamesiske presse her.