Union af landbrugskooperativer har succes i Cambodia

AC leder træner selvhjælpsgruppe i markedsføring.

Af Mr. Chea Phalla og Mrs. Leng Sokaly
 ADDA Cambodia
Foto: ADDA Cambodia

`Siem Reap Meanchey Union of Agricultural Cooperative` , SMUAC blev oprettet den 20. november 2017 og fik officielt certifikat fra  Landbrugsministeriet, Skovbrug og Fiskeri, den 15. januar 2018 med støtte fra ADDA / READA og Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fishery i Siem Reap (PDAFF). SMUAC har 3.000 medlemmer, 2572 kvinder fra 10 Agricultural Cooperative (AC) fra 6 landsbyer i Siem Reap-provinsen, Chikreng, Sotre Nikum, Prasat Bakong, Banteay Srey, Puok og Angkor Thom. SMUAC har i alt 101 aktier og hver aktie koster 1.000.000 Riel, og medlemsafgiften er 100.000 Riel pr. År.

SMUAC´s opgaver
SMUAC opkøber og distribuerer produkter til landbruget for bønderne og kan herved tilbyde dem en mere overkommelig pris.
Det er også SMUAC´s opgave at facilitere salg af landsbyernes landbrugsprodukter til bedre priser, end de ellers ville kunne opnå, hvis de stod udenfor unionen. Derudover vejleder SMUAC landsbylederne i elektronisk bogføring, i business management og i fortalervirksomhed,  såsom produktpriser, lånerater og kontrol med import af produkter. Derudover holder SMUAC regeringen oppe på dens politik om fremme af andelsforeninger og  om vejledning i forretningsledelse.
SMUAC har siden dannelsen deltaget i forskellige kurser, såsom analyse af forretningsplaner, bogføring, markedsføring, kommunikation og forhandling ved salg af produkter (ris), ledelse og overvågning og evaluering.

CACU leverer træning i forretningsudvikling til AC ledere

SMUAC er i stand til at:
Købe dyrefoder fra produktionsvirksomheder og sælge til AC til en lavere pris. Det er USD 0,5 pr. sæk billigere, end hvad AC’er plejer at give ved køb fra depoter.
Kommunikere med PDAFF om køb af risfrø og salg til AC. Prisen er 50% billigere end markedsprisen.
Opbygge forhold til opkøbere, så de har betalt 4% pr. kg mere end markedsprisen for rå-ris.
Tilvejebringe lån fra mikrofinansieringsinstitutter til 8 AC’er, så de samlet har opnået lån på 270.250 USD (ved koordinering og forhandling at reducere renten med 15% ved at sammenligne med renten i de seneste år).
Deltage regelmæssigt i møder med stort engagement for at hjælpe SMUAC.
Vise solidaritet og engagement i hjælpe hinanden.
Styre økonomi og bogholderi korrekt.
SMUAC-forretninger forløber glat.
Holde effektive møder.
Have et godt forhold til den private sektor
Overføre deres viden til AC’erne, især de kan selv udarbejde lektionsplaner.

AC- leder underviser en selvhjælpsgruppe i bogføring

Det fremgår tydeligt at andelsforeningerne har haft gavn af træning fra SMUAC, hvilket ses som følger:
Stor solidaritet og arbejde for det fælles mål.
Stor ansvarlighed for ansvarsområder, der er angivet i strukturen.
Evne til at overføre viden til selvhjælpsgrupperne (SHG) i overensstemmelse med gruppernes individuelle behov.
Sikkerhed i fortalervirksomhedstaktik for at håndtere både den private sektor og myndigheder til gavn for lokalsamfundene.
Kunne anvende alternativ tvistbilæggelse inden for deres daglige opgaver og for samfundet som helhed.
Administrere AC-udgifter korrekt.
Køre den rentable forretning effektivt.
AC- ledere kan føre korrekt regnskab.
AC- ledere er villige og forpligtede på at hjælpe deres lokalsamfund.
Afholdelse af effektive månedlige møder.

Den første generalforsamling i SMUAC