More Trees

Projektet “More Trees” er et samarbejde med Danish Forestry Extension – DFE.

Projektet omhandler problemer med skove og jorderosion i bjergområder i det nordlige Vietnam. Problemerne skyldes hovedsageligt overudnyttelse af skovens ressourcer og uhensigtsmæssig arealanvendelse.

ADDA bistår DFE med implementering af landbrugsfaglige elementer i projektet samt kommunikationen til lokale partnere m.m.

Læs mere om projektet på DFEs hjemmeside her