Forbedring af Levevilkår for den Etniske Gruppe: Pa-O


Myanmar er et nyt prioritetsland for ADDA. Dette pilotprojekt er ADDA’s første projekt i Myanmar og fokuserer på viden overførsel og kapacitetsopbygning inden for økologisk landbrug. Myanmar er et af de fattigste lande i Sydøstasien og er overvejende afhængig af landbrug med et lavt produktivitets niveau.

Mens økologisk landbrug har vundet terræn i mange af Myanmars nabolande og i nogle lande er en national prioritet, er det økologiske marked i Myanmar stadig ikke udviklet eller udbredt. Med dette sagt, er der potentiale til at udvikle et nichemarked for dyrkning af økologiske produkter på Myanmars frugtbare jord og bidrage til at øge mængden og værdien af lokale producerede afgrøder og forbedre levestandarden for de små landbrugere. Selv om det økologiske marked er i den tidlige fase i Myanmar, er der en stigende interesse for økologiske produkter og til trods for at økologisk landbrug giver udfordringer for små landbrugere er det en del af løsningen og midlerne til at forbedre deres levebrød.

Overordnet mål:
Det overordnede mål er at forbedre levevilkårene for små landbrugere i den Pa-O Selv-Administrerede Zone i den sydlige Shan Stat gennem bæredygtigt- og økologisk landbrug der anvender lokalt tilgængelige ressourcer der bidrager til forbedring af bl.a. jorden og udbyttet.

Umiddelbare mål:
Forbedret fødevaresikkerhed og indkomst fra landbruget blandt fattige husholdninger i landdistrikterne

 • Styrke lokale producentsammenslutningers adgang til prismæssigt overkommelige produktionsmidler, rådgivning og markeds information.
 • De små landbrug deltager i en større andel af værdiskabende aktiviteter i udvalgte værdikæder

Forventet output:

 • 150 små landbrugere uddannet gennem ”Farmer Field Schools” i ”Good Agricultural Practice” GAP og økologisk landbrug i udvalgte afgrøder
 • 200 små landbrugere trænet i ”Farmer Business Management”
 • Støtte til dannelse og organisering af producentsammenslutninger og/eller foreninger
 • 10 procent stigning i værdien af den produktion, der sælges af små landbrugere, der deltager i projektaktiviteter

Hovedaktiviteter:

 • Lokal baseret deltagerinddragende træning af interesserede landmandsgrupper i økologiske landbrugsmetoder med henblik på at opnå bæredygtighed i fødevareproduktionen
 • Bevidstgørelse om den økologiske produktions sundheds- og miljømæssige virkninger sammenlignet med konventionelt landbrug baseret på syntetiske hjælpestoffer
 • Gensidige besøg blandt landmandsgrupper, med det formål at give deltagere mulighed for at udveksle erfaring, idéer, og viden om dyrkningspraksis
 • Udveksling- og netværk arrangementer såsom ”Farmer-Field-Day”, hvor projekt aktiviteter/resultater formidles til andre interessenter
 • Opfølgning på fremskridtene hos de deltagende små landbrugere for at sikre, at de lærte økologiske landbrugsmetoder bliver anvendt
 • Styrkelse af små landbrugernes markedsposition gennem en digitalt at kortlægning af deres marker, som et led i at forberede certificering af deres afgrøde

Målgruppe:

Målgruppen er de 150 små landbrugere, der uddannes gennem ”Farmer Field Schools” og organiserer sig i producentgrupper. Der vil være et særligt fokus på deltagelse af kvinder. Det forventes, at de fleste af de små landbrugere vil være fra Den Pa-O etniske minoritetsgruppe.

Projektdeltagerne er dog ikke begrænset til Pa-O-gruppen, da andre etniske grupper også er bosat i den Pa-O-selvadministrerede Zone.