Styrkelse af rammebetingelserne for produktion og markedsføring af økologiske landbrugsprodukter i det nordlige Vietnam

Titel: Styrkelse af Rammebetingelserne for Produktion og Markedsføring af Økologiske Landbrugsprodukter i det Nordlige Vietnam

Partnerorganisation: Vietnam Organic Agriculture Association

Projektområde: Hoa Binh

Projektperiode: 01/04 2016 – 30/03 2019

Donor: CISU

Budget: 3.783.197 DKK

Den økologiske bølge vinder frem i store dele af den vestlige verden, og økologiske produkter er i mange lande mere efterspurgte end nogensinde. Dette hænger sammen med et større fokus på bl.a. bæredygtighed, klima og sundhed.

I Vietnam hænger økologi på nuværende tidspunkt især sammen med det koncept, der kaldes ”sikre fødevarer”. Med dette menes, at det er fødevarer, som er sikre for forbrugeren at købe og spise, hvilket hænger sammen med et forholdsvist højt antal af fødevareskandaler, hvor der fx sprøjtes giftige farvestoffer ind i frugt for at give det et friskere udseende, så flere kunder køber produktet.

Projektet Styrkelse af Rammebetingelserne for Produktion og Markedsføring af Økologiske Landbrugsprodukter i det Nordlige Vietnam” er målrettet at bidrage til en udbredelse af økologisk landbrug og at øge fødevaresikkerheden i det nordlige Vietnam. Den primære målgruppe er etniske minoriteter, som både kan drage fordel helbredsmæssigt af det lavere forbrug af de skrappe, lokale sprøjtegifte. Desuden er det forventet, at det kan sikre en mere stabil indkomst, da det forventes at efterspørgslen efter økologiske afgrøder vil stige, og at produkterne desuden kan sælges til en merpris.

Metoden til udbredelse af økologisk landbrug er at træne bønderne i både økologisk produktion samt efterfølgende markedsføring af deres produkter. Som følge heraf vil producenter og forbrugere opleve et større udbud af sunde og sikre fødevarer, ligesom det vil mindske risikoen for sygdom ved indtagelse af farlige fødevarer.

Desuden vil projektet inddrage nationale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner og forbrugerorganisationer for at udbrede økologi blandt forbrugere, i den nationale forskning samt politisk.

okoarafa500x375

Flere og flere etniske minoriteter i Hoa Binh dyrker økologiske grøntsager