Nyt fra CISOM II

Januar 2017 – stort fremskridt i CISOM-II, etableringen af yderligere to nye kooperativer

AC round #2CISOM- II er baseret på resultaterne af CISOM-I og er også støttet af CISU (Civilsamfund i Udvikling). CISOM II fokuserer på videreudvikling af 100 selvhjælpsgrupper og etablering af 9 nye landbrugskooperativer (ACs), der bygger på ADDAs ogREADAs erfaringer fra Siem Reap. Vi tror på, at selvhjælpsgrupper og ACs er rygraden i projektet. Derfor ser ADDA og READA det som vores mission i at medvirke til at opbygge og styrke kapaciteten i disse civilsamfundsorganisationer (CSO), så de på sigt kan klare sig på egen hånd.

Med den indsats, som vores NGO partnere og ADDA samt READA i fælleskab har skabt i samarbejde med regeringen, så er 172 mennesker frivilligt blevet samlet og vi har med succes dannet ACs (Round # 2) i denne måned. I CISOM er der indtil nu dannet 5 ACs med i alt 582 medlemmer og to nye ACs vil blive etableret med første stiftende generalforsamling den 10. og 11. januar 2017.

AC Round#2 -1Det er værd at bemærke, at CISOM projekt-teamet har haft store udfordringer med at samle folk til at deltage i AC (Round # 2). Bønderne bor langt væk fra hinanden og de skal indimellem også klare høstsæsonen. Endvidere har mange af landmændene mistillid til vores projekt, da de har dårlige erfaringer fra tidligere initiativer til etablering af ACs. Det er også en barriere, at mange i befolkningen betragter vores projekt som en del af et politisk tiltag, der vil ødelægge deres lokalsamfund. Vi klarer disse udfordringer, når vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder og projekt NGO-partnere, især når landsbyhøvdinger, kommunalråd og CPs of CISOM Project får folk med familie til at henvende sig til andre familier. Med sådanne kontaktformer kan vi opbygge tillid fra de deltagende landmænd og de bliver efterfølgende glade for at deltage i vores projekt, og forpligter sig til at gøre deres ACs stærkere. Det er også værd at bemærke, at District Councils ikke kun støtter op om vores projekt ved at udbrede motiverende omtaler af projekt personale og de engagerede landmænd. De udtrykte også deres tilfredshed med vores projekt ved at købe 4 aktier i etablerede ACs.

Vi vil også fremhæve den aktive motivation og støtte fra vicedirektør i ADDA og administrerende direktør for READA. Deres bidrag med taler har givet initiativet et uvurderligt stort bidrag til vores succes med etableringen af ACs. Og via deres kommunikation med myndigheder og landmænd har vi kunnet tiltrække mere opmærksomhed fra deres side, så vi nu har fået opbygget tillidsfulde relationer til dem.