EASY

Titel: Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia 

Bodil og AC i Kouk thlok_juni 17Bevilling: 3,5 mio kr.

Periode: 1. juni 2017 – 31 maj 2020

Samarbejdspartner: READA

Projektkoordinator: Kjeld Vodder Nielsen;Projekt manager i Cambodia Chea Phalla.

Landeleder: Bodil E. Pallesen, ADDA

Resume: Fattigdom præger befolkningen i landområderne i Siem Reap. Målet er at forbedre levestandarden i landområderne; øge indkomsten og forbedre de sociale vilkår for sårbare og fattige – især kvinder. Udviklingen af stærkere civilsamfundsorganisationer katalyseres. 12 andelsforeninger styrkes, og der etableres en foreningsoverbygning (”A Cambodian Agricultural Union”). Foreningerne servicerer medlemmerne med kredit på lempelige vilkår, billigere gødning/hjælpestoffer, og/eller afsætter produktionen til bedre priser. Andelsforeningernes demokratiske, organisatoriske og forretningsmæssige kapacitet styrkes. De vil øve indflydelse på offentlige investeringer i lokalsamfundet og repræsentere medlemmerne i den politiske dialog på højt niveau med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget og en sund udvikling i civilsamfundet. Eksisterende selvhjælpsgrupper var det oprindelige udgangspunkt for andelsforeningerne, men interessen fra ”eksterne” landbrugere er stor. Der forventes 5.000 medlemmer i 2020.

Overordnede mål
Fattige mennesker i landdistrikterne i Siem Reap har opnået forbedrede levevilkår, fordi stærke civilsamfundsorganisationer har udviklet sig i deres lokalsamfund.

Umiddelbare mål
I 2020 har en fællesforening for lokale landbrugskooperativer i Siem Reap (Cambodian Agricultural Cooperative Union – CACU) opbygget demokratisk og organisatorisk kapacitet til effektivt at kunne støtte 10 landbrugskooperativer (Agricultural Cooperatives (ACs)), som repræsenterer mindst 3.000 medlemmer.

 • I 2020 har 10 ud af 12 landbrugskooperativer forbedret evnen til at drive rentable andelsselskaber og servicere medlemmerne på passende vis med hjælpestoffer, kreditlinjer, faglig træning m.v.
 • I 2020 er 155 selvhjælpsgrupper (Self Help Groups – SHGs), 12 AC’er, CACU og ADDAs lokale partner – READA – bevidste om væsentlige landbrugs- og landdistriktspolitiske spørgsmål, og de påvirker lokal og national beslutningstagning om udviklingen i landdistrikterne.

Indikatorer
I 2020 oprettes og registreres en fællesforening for lokale landbrugskooperativer (CACU) i Siem Reap-provinsen

 • Fællesforeningen for lokale landbrugskooperativer opnår medlemskab af mindst 10 landbrugskooperativer (AC’er) og fællesforeningen opererer på demokratisk vis.
 • Fællesforeningen yder træning og service, der opfylder behovene (80 %) hos medlems-kooperativerne.
 • I 2020 har 10 landbrugskooperativerne forbedret medlemsservice i forhold til medlemmernes indledende basisvurdering (2017) af serviceydelserne.
 • I 2020 er 70 % af medlemmerne i selvhjælpsgrupperne blevet indmeldt i et landbrugskooperativ.
 • I 2020 udtrykker 60 % af medlemmerne i landbrugskooperativerne tilfredshed med de ydelser, der leveres af- og støtten fra kooperativerne.
 • Den lokale partner READA, fællesforeningen af kooperativer (CACU), landbrugskooperativerne og selvhjælpsgrupperne udøver fortalervirksomhed, som forbedrer indkomsten og rettighederne for fattige på såvel nationalt, provinsielt, distrikts-, kommunalt og landsbyniveau.
 • 1.000 prioriterede forbedringer blandt de fattige i landområderne bliver integreret i de offentlige investeringsplaner (Community Investment Planning) og 50% af forslagene adresseres.
 • 5 forslag/prioriteringer behandles af ”pligtholder” (duty-bearer) på provins- og/eller nationalt plan.

Resultater
Ultimo 2018, opererer en fællesforening for landbrugskooperativer i Siem Reap i henhold til retningslinjer og bedste praksis for fællesforeninger i Cambodia.

 • I 2020 er fællesforeningen i stand til at analysere kontekst for landbrugskooperativer samt overvåge og udvikle de lokale andelsforeninger, f.eks. best practice for drift og videreudvikling af levedygtige andelsselskaber.
 • I 2020 er fællesforeningen blevet en effektiv serviceudbyder for de lokale landbrugskooperativer.
 • De lokale landbrugskooperativer har en effektiv intern ledelse, samt effektive strukturer, procedurer og protokoller, og de har en bred og demokratisk medlemsbase.
 • De lokale landbrugskooperativer driver levedygtige kommercielle aktiviteter, der forbedrer selvopfattelsen og medlemmernes indkomst.
 • De lokale landbrugskooperativer leverer passende serviceydelser, som støtter selvhjælpsgrupperne og deres medlemmer.
 • Bestyrelserne i fællesforeningen og de lokale kooperativer har styrket deres viden om landbrugs- og landdistriktsudviklingspolitikker samt forvaltningen. Denne viden anvendes i deres direkte dialog med relevante myndigheder for at imødekomme landmænds behov.
 • I slutningen af 2020 arbejder 125 ud af 155 SHG’er og 10 AC’er effektivt for / deltager i politiske dialoger på lokalt niveauer (landsby-, kommune-, og/eller distriktsniveau).
 • I slutningen af 2020 deltager CACU og READA i politiske dialoger på provins- og nationalt plan.

Målgruppe
Projektets målgruppe (Right-holders) er primært fattige beboere i landdistrikterne – især kvinder. Målgruppen består af eksisterende – samt nye – medlemmer af 12 landbrugskooperativer og 155 selvhjælpsgrupper.