EAC Projekt

Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Siem Reap and Odder Meanchey (EAC)

Donor: CISU Civilsamfundspuljen

Projektperiode: 01.06.2020 – 01.06.2022

Bevilget beløb: 4.500.000,00 kr.

Lokale partnere:

  • Community-based Integrated Development Organization (CIDO)
  • Khmer Buddhist Association (KBA)
  • Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)
  • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA
  • Siem Reap Meanchey Union of Agricultural Cooperatives (SMUAC)

Overordnede mål:

Den fattige befolkning i landdistrikterne i Siem Reap (SR) og Oddar Meanchey (ODM) har forbedret deres levevilkår. Det vil afspejle sig i øget mængde og bedre kvalitet af fødevareproduktion, indtjening og bæredygtighed.

Målgrupper:

Projektets vigtigste målgrupper er to provinsielle landbrugssamarbejds foreninger (PACU’er) og 15 landbrugskooperativer (AC’er) i Siem Reap og 9 AC’er i Oddar Meanchey. 20 AC’er dannet under tidligere projekter forventes at ansøge om medlemskab af PACU’erne, og mindst 11 eksterne AC’er forventes at blive medlemmer af PACU’erne i løbet af projektet.

De endelige modtagere (rettighedshavere) er primært medlemmer af AC’er og selvhjælpsgrupper – hovedsageligt kvindelige/fattige bønder. Der er fokus på at fattige bønder får tilgodeset deres anmodning om udvidede AC-medlemstjenester for at forbedre deres indkomst og samlet gruppens forhandlingsstyrke; den gruppe mangler repræsentation i udviklingsprocesser og politiske dialoger – især på provins- og nationalt plan.

Resume:

Målet er at støtte udviklingen af ​​landbrugs-kooperativer i Cambodja. To provinsielle hovedorganisationer for landbrugskooperativer (PACU’er) i provinserne Siem Reap og Oddar Meanchey og 30 landbrugskooperativer (AC’er) går sammen for at opbygge yderligere kapacitet i overensstemmelse med bedste praksis for at forbedre deres forhandlingsstyrke og muligheder for at repræsentere ​​fattige bønder i politiske dialoger på provins- og nationalt niveau.

Eksisterende kooperativer og deres hovedorganisationer opgraderes til at udføre deres formål på en mere professionel måde. Det drejer sig om yderligere udvikling af forretningsaktiviteter; opskalering og diversificering af tjenester til de eksisterende 5.500 AC-medlemmer – inklusive tjenester til selvhjælpsgrupper; styrkelse organisationernes ansvarlighed over for deres demokratiske landdistriktsorganisationer og indflydelse på beslutningstagning vedrørende udvikling af landdistrikter.

Sigtet er at PACU’erne og AC’erne ved projektets afslutning har opbygget deres demokratiske, organisatoriske og kommercielle kapacitet, så de kan forbedre deres samarbejdsorganisationers selvtillid betydeligt og bæredygtigheden af ​​tidligere projekters indsatser.