Video fra Vietnam

 

The Legal Aid to contract Farming Project will soon finish. ADDA has together with Vietnam Lawyers Ass. implemented this successful project. We have produced a number of films documenting impact and progress. The first film is from Lao Cai, Vietnam.


Video fra evalueringen af projektet ‘Juridisk Bistand til Landbefolkningen, II´(2011 – 2014)


Lokale udviklingsprojekter under projektet ´Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoriteter´ (2013 – 2015)


Besøg på en markskole i Vietnam


Video fra projektet ‘Community Development among Ethnic Minorities II’ (2010 – 2014)


 

Følgende forkortelse er brugt i videoerne:

CD              Community Development
CDG           Community Development Group
FFS            Farmer Field Schools
FU              Farmers Union (lokale afdelinger af ADDAs partnerorganisation)
PMU           Project Management Union
VNFU         Vietnamese Farmers Union (ADDAs partner i Vietnam)