Om ADDA

FFS,majs,Vietnam

At lære at dyrke majs er næsten en kunst. Foto: Ove Gejl Christensen, ADDA.

SÅDAN ARBEJDER ADDA

ADDA har siden 1994 arbejdet med landbrugsudvikling i ulandene og kan dermed give fattige bønder i Asien og Afrika præcis den faglige viden, der er nødvendig for at de kan forbedre deres egne dyrkningsmetoder og dermed øge deres høstudbytte og indtjening. Altsammen via en af hjørnestenene i ADDAs vision: Det lokale samarbejde.

Metoden, der går igen i ADDAs projekter, er de såkaldte Farmer Field Schools, hvor lokale instruktører får en træneruddannelse på en landbrugsskole i nærområdet. Herefter gennemfører instruktørerne et markskoleforløb for de lokale bønder i de enkelte landsbyer, og undervisningen varer typisk 3 – 4 måneder, eller det, der svarer til et dyrkningsforløb af f. eks. majs. Den deltagerorienterede undervisning giver et værdifuldt sammenhold blandt bønderne, som på sigt kan danne basis for dannelse af andels- eller selvhjælpsgrupper, som er til gavn for hele lokalsamfundets udvikling.

En vigtig del af ADDAs politik omkring udviklingsprojekterne er samarbejdet med de lokale partnerorganisationer, og ADDA arbejder derfor altid i tæt dialog med en eller flere relevante organisationer i de lande, hvor projekterne udføres. Dette fremmer arbejdet i lokalsamfundene og betyder, at ADDAs hjælp forbliver på stedet, når projekterne er slut. Det er det, vi hos ADDA kalder ægte hjælp til selvhjælp.