ACSO

Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Oddar Meanchey (ACSO)

Donor: CISU, Civilsamfundspuljen

Projektperiode: 01.03.2019 til 31.07.2020

Bevilget beløb: 1.999.999,00 kr.

ADDA Landeleder: Bodil Pallesen, bestyrelsen

ADDA Projekt Coordinator: Kjeld Vodder

Lokale partnere:

  • Community-based Integrated Development Organization (CIDO)
  • Khmer Buddhist Association (KBA)
  • Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)
  • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA

Overordnede mål

Projektet skal forbedre levevilkår for den fattige befolkning i landdistrikterne i Oddar Meanchey. Det sker ved at udvikle civilsamfundsorganisationer i deres lokalsamfund

Målgruppe:

Projektets målgruppe (Right-holders) er primært fattige beboere i landdistrikterne – især kvinder. Målgruppen består af eksisterende – samt nye – medlemmer af 9 landbrugs-andelsforeninger og 100 selvhjælpsgrupper.

Resume:

Projektets aktiviteter sigter mod at støtte udviklingen af landbrugssamarbejde i Oddar Meanchey-provinsen. En provinsiel landbrugskooperativ union (PACU) oprettes – i overensstemmelse med det cambodjanske underdekret om landbrugskooperativer (AC’er) og på basis af vesteuropæisk bedste praksis. Den indsats skal medvirke til at samle AC’er, forbedre forhandlingsstyrken og repræsentere fattige bønder bedre i politiske dialoger på provinsielt og nationalt niveau. De eksisterende 9 AC’er opgraderes til at udføre deres mission på en mere professionel måde, f.eks. ved at videreudvikle AC`ers forretningsaktiviteter, sikre at de arbejder ansvarligt og gennemsigtigt i deres organisationer, udvikle passende tjenester til medlemmerne – herunder til eksisterende selvhjælpsgrupper – samt øve indflydelse på beslutningstagning vedrørende udvikling af landdistrikter. Sigtet er at de opbyggede institutioner – ACs og PACU har en demokratisk organisatorisk og kommerciel kapacitet, som i væsentlig grad forbedrer den langsigtede bæredygtighed af tidligere projekters interventioner.