Kontakt

– Giv bidrag til brønde og risbanker, broer, vandkanaler og veje i Cambodia og Vietnam

Giv 200 kr. eller mere til ADDAs Julekampagne,  som går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDA´s projektområder.  

Tusindvis af fattige familier har oplevet et løft i indkomst og levevilkår, efter at de har deltaget i ADDA´s projekter. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også om afsætning af deres produkter, samtidig med at de styrkes i at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne. Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har fået bevilget gennem årene. Men der er også en del af landbobefolkningernes behov, som ikke støttes af disse midler. Her kan  mindre private donationer gøre en kæmpe forskel.

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703

Landbofamilierne har store behov for brønde til rent drikkevand, vand til afgrøderne, sikre opbevaringshuse til deres ris samt lokal infrastruktur, som mindre veje og broer. Der ydes støtte til materialer, og bønderne udfører arbejdet ofte sammen med deres selvhjælpsgruppe.

De indsamlede midler går ubeskåret til disse små udviklingsprojekter.

En brønd i Phaaung landsbyen, hvor bønderne nyder at bruge vand til husholdning og afgrøder. Cambodia.

En brønd graves ud i Stung Preah Srok landsbyen, Pouk distriktet.Cambodia.

Fælles vandanlæg i Nghe An provinsen. Vietnam.

Bro i Thu Phong kommune i Hua Binh provinsen. Vietnam.

Trapang Run Landsbyen – Kvindelige bønder bringer ris ind til den nye risbank. Cambodia.