Kontakt

Giv bidrag til brønde, risbanker, broer, vandkanaler og veje i Cambodia og Vietnam

Giv 200 kr. eller mere til ADDA Årsindsamling 2020 og støt mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDA´s projektområder.  

Tusindvis af fattige familier oplever et løft i indkomst og levevilkår, efter deltagelse i et ADDA-projekt. Forbedringen kommer som følge af at bønderne via et projekt lærer om nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælps-grupper og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger.

Og fordi de lærer om forbedret afsætning af deres produkter og de bliver bedre til at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne.

Projekternes aktiviteter finansieres gennem ADDA´s mange bevillinger. Men nogle af landbefolkningernes behov for forbedringer kan ikke støttes med disse projektmidler. Så her gør mindre private donationer en kæmpe værdi for denne fattige del af befolkningen i landsbyer.

Bidrag kan sættes ind på ADDA konto: Reg.nr: 9324 konto.nr: 3245623703 eller Mobilepay: 70636

Landbofamilierne har store behov for brønde til rent drikkevand, vand til afgrøderne, sikre opbevaringshuse til deres ris samt lokal infrastruktur, som mindre veje og broer. Der ydes støtte til materialer, og bønderne udfører arbejdet ofte sammen med deres selvhjælpsgruppe.

De indsamlede midler går ubeskåret til disse små udviklingsprojekter.

En brønd i Phaaung landsbyen, hvor bønderne nyder at bruge vand til husholdning og afgrøder. Cambodia.

En brønd graves ud i Stung Preah Srok landsbyen, Pouk distriktet.Cambodia.

Fælles vandanlæg i Nghe An provinsen. Vietnam.

Bro i Thu Phong kommune i Hua Binh provinsen. Vietnam.

Trapang Run Landsbyen – Kvindelige bønder bringer ris ind til den nye risbank. Cambodia.