Contact

 

Småbønderne i Tanzanias Sydlige Højland skal i gang med at dyrke økologiske sojabønner!

 

Den 22. November 2014 blev et Memorandum of Understanding underskrevet på ADDA´s kontor i København. Det er tale om et forpligtende treparts-samarbejde mellem NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) Tanzania, den indiske grovvarevirksomhed Vantage Organic Foods (P) Ltd.  og ADDA.

 5. dec. 2014_ak


ADDA har behov for din donation !

SKAT - Danmark har ændret reglerne for, hvornår man som skattepligtig bidragsyder kan fastholde sin fradragsret for donationer. Desuden er antallet af donationer som ADDA skal modtage hævet til minimum 100 for forsat at være med i ordningen.

Derfor skal ADDA bruge ca. 100 privatpersoner, der er skattepligtige i Danmark, til at donerer mindst kr. 200,- (eller borger i EU/EØS). Så er du med til at sikre næste års bidragsydere fradrag og dermed øge ADDAs forsatte deltagelse i ordningen. Såfremt vi ikke når de 100 årlige donationer mister ADDA registreringen, se bekendtgørelsen. BEMÆRK, kontigent til ADDA tæller ifølge SKAT ikke med som en donation!

HUSK at opgive cpr. nr. samt navn og adresse på din indbetaling, eller send det privat, så vil ADDA sørge for at indberette donationen til SKAT for de bidragsydere der ønsker fradrag. Oplysningerne behandles fortroligt af ADDA. Alle indbetalinger i 2014 er sikret fradrag. Du kan selv vælge om beløbet skal doneres til grupperne i Tanzania, Vietnam eller Cambodia. Det er også muligt at støtte økologiske grupper i Vietnam. Skriv i emnefelt hvilket formål du ønsker at støtte. Alle donerede beløb går 100% ubeskåret til grupperne. ADDA tager ikke penge til administration eller andet.

ADDA mangler små årlige donationer, så vi ikke kommer i samme situation næste år, så lav en ordning i din netbank! Der gives fradrag i 2014 for den fulde donation op til 14.800 kr.Beløbsgrænsen gælder for begge ægtefæller. Hvis man støtter flere foreninger, lægges beløbene sammen med henblik på fradrag.

På forhånd mange tak!

14. okt. 2014_stj


Kvinderne i Cambodia viser vejen til udvikling

Thoen Sokea’s positive historie, om hvordan hun sammen med andre fattige landbokvinderne støt og roligt bevæger sig ud af fattigdom, blev bragt i avisen metroxpress i torsdags (d.11/9).

I forbindelse med kampagnen Verdens Bedste Nyheder har metroxpress bragt flere positive historier fra udviklingslande, for at aflive de mange negative myter om udviklingsbistand.

Læs mere her

19. september 2014_ak

Ny samarbejdsaftale mellem ADDA og VNFU

Den 22. August underskrev ADDA og VNFU (Vietnam Farmers 'Union) en samarbejdsaftale for perioden 2015-2020, i København. Arrangementet var en stor succes, som udover VFNU's delegation og ADDA's bestyrelse, havde deltagelse af den vietnamesiske ambassadør i Danmark, Mr. Lai Ngoc Doan.   


 Meld dig som frivillig, fredag den 12 september 2014 mellem 7 og 9, og få en hyggelig morgen i godt selskab sammen med andre frivillige samt medarbejderne fra ADDA's kontor.

Fredag den 12. september 2014 går de danske udviklingsorganisationer og NGO´er på gaden for at fortælle danskerne at global fattigdom kan bekæmpes, samt at det går væsentligt bedre med at nå FNs 2015 mål end de fleste tror!

-         Andelen af verdens fattige er mere end halveret

-         9 ud af 10 børn i u-landene kommer nu i skole

-         Lige mange piger og drenge starter nu i skole

-         17.000 færre børn dør hver dag

-         Dødeligheden blandt fødende og gravide er halveret

-         AIDS-epidemien og malaria er bremset, og færre smittes hvert år

-         2,1 milliarder flere har nu adgang til drikkevand

ADDA er én af de mere end 90 organisationer, der deltager i Verdens Bedste Nyheder og deler juice og verdens bedste nyheder avisen ud til danskerne.

Kunne du tænke dig at være frivillig i 2 timer fredag den 12. september fra kl. 7 – 9 og hjælpe med at dele juice og aviser ud, så kontakt os på mads@adda.dk

06 august 2014_MC


 Nyheder fra Vietnam
FIGNAHB

Den 19 maj 2014 begyndte selvhjælpsgruppen Dai Cuong opførelsen af en ​​kunstvandings kanal i landsbyen Tham, beliggende i Nghe An provinsen. Den 200 meter lange kanal er finansieret af ADDA igennem FIGNAHB (styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh) projektet, i samarbejde med Nghe An’s Landboforening. Det forventes at kanalen kan bidrage til vandingen af 7 hektar marker for 20 husstande i området, og derudover beskytte landsbyen for oversvømning i regnsæsonen.

 

Dette er netop en af ​​kerneaktiviteterne i projektet, hvor 40 FIG’er (Farmer Interest Groups) får 25 mio Vietnamesiske dong (ca. 7500 kr.) til at udforme et projekt til gavn for lokalsamfundet.

Dai Cuongs leder, Ms. Le Thi Nga forklarer: ”Vores oprindelige idé var at bygge en legeplads for børn, men efter et landsby møde besluttede vi at prioritere landbrugsproduktionen. Med støtte fra lokale facilitatorer, skrev vi et projektforslag og udformede et detaljeret budgetoverslag. Det samlede budget for byggeriet er på 75 mio. dong hvoraf de 25 millioner er finansieret af ADDA, og resten bidrager grupperne selv til i form af arbejdskraft og 150.000 dong per husstand.”


CEMI

Opstart af CEMI (Klimaforandringer og etniske minoriteter I det nordlige Vietnam) projektet

CEMI projektet begynder officielt i juli måned, og har til formål at udvikle bæredygtige landbrugssystemer i projektområderne, ved at introducere miljøvenlige produktionsteknologier med færre kulstof emissioner til de lokale bønder. Til at begynde med skal projektet gennemgå de miljømæssige problemer, eksempelvis erosion og siltation af floder som konsekvens af intensiv landbrugsproduktion på skrænter, sammen med de lokale myndigheder. Derefter skal et uddannelsesprogram udvikles og markskoler gennemføres I området.

23 juni 2014_MC


ADDAs generalforsamling 2014

 

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 21. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for året 2013) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Bodil Pallesen, dernæst Kirsten Stevens (information), Ove Christensen (Vietnam) sekunderet af Arafa Khatib, Bodil Pallesen (nu som landeleder for Cambodia), samt endelig Mikael Jönson (landeleder for Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Ove Gejl Christensen og Mike Arbon var på valg til bestyrelsen. Ove Gejl Christensen ønskede genvalg til bestyrelsen, mens Mike Arbon ikke ønskede genvalg. Ove Gejl Christensen blev genvalgt, og Jacob Winther Nymand, bestyrelsens forslag til kandidat blev valgt efter afstemning, da Tove Bang også stillede op. Tove Bang blev istedet valgt ind som suppleant til bestyrelse sammen med Mike Arbon.

Anne Marie Foged og Kirsten Stevens ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og de fik en stor tak for deres mangeårige engagement og indsats i ADDA's bestyrelse.

Læs bestyrelsens beretning her
Læs referatet her

12. juni. 2014_MC


Følg udviklingen på Facebook sammen med knap 11.000 andre følgere

ADDA har efterhånden fået knap 11.000 likes på vores facebook side . Det er vi meget stolte og glade over, og vi bruger facebook til at udvide vores sociale engagement og til at engagere og interagere med vores følgere.

Vi har den seneste tid lagt et nyt billede op fra et af vores projekter hver dag, og vi opfordrer alle til at følge med i udviklingen både her på vores hjemmeside, og på facebook.

26.maj. 2014_MC


ADDA's bidrag til nyt undervisningsmateriale til danske folkeskoler

 

Verden har handlet i flere tusind år. Men handlen er ikke altid retfærdig, dvs. at det ofte er den rige, uddannede eller stærke part, der får mest ud af det. Med ’etisk handel’ forsøger flere virksomheder og organisationer nu at ændre på den dagsorden. Det går fremad, men der er mange dilemmaer.

I det nye undervisningsmateriale, ’Verden handler – etisk og fair?’ udgivet af Coop skolekontakten, bliver der sat fokus på nogle af konsekvenserne ved den globaliserede verden, med det helt overordnede formål, at give de unge en større bevidsthed om, at når de står i butikken, har alle deres valg konsekvenser.

ADDA's sekretariatsleder og landeleder i Cambodia, Bodil Engberg Pallesen, har på ADDA's vegne bidraget med afsnittet 'Kvinder kan selv', på side 56 i bogen, hvor hun fortæller om ADDA's arbejde med kapacitetsopbygning og markskoler for kvinder i Cambodia.

Du kan læse mere om bogen og etisk handel på http://etisk-handel.dk/

7 maj. 2014_MC


Læs det nye nummer af ADDA's medlemsblad nu!

Nyt nummer af News & Views, læs blandt andet om udviklingen af projektet i Njombe, Tanzania, hvor Francis Nyagawa og Anna Wiket fortæller deres beretninger, samt Bodil E. Pallesen fortælling om ADDA's første 20 år.

Læs det nye N & V her.

28 apr. 2014_MC


Video fra Vietnam, lokale udviklingsprojekter gennem ADDA's FIGNAHB projekt
4. april 2014_mc

 Video fra ADDA og READAS' workshop i Siem Reap, som opstart til det nye COCIS (Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap) projekt
4. april 2014_mc

Indkaldelse til ADDAs generalforsamling 2014

ADDA indkalder hermed til generalforsamling  onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:30 på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovridervej 1, 8410 Rønde.

25.april 2014_mc


EU-delegation besøger INFOSE-projektet i Cambodia

 

INFOSE-projektet i Cambodia arbejder for at forbedre fattige husholdningers kvantitative og kvalitative fødevareindtag. Aktiviteterne i projektet omhandler uddannelse og oplysning og selvforsyningsgraden skal øges gennem hjælp til selvhjælp. Familierne modtager undervisning i at forarbejde de primære landbrugsafgrøder til produkter, der er nemmere at afsætte på markedet. Ydermere undervises der i ernæring og unge ledige tilbydes undervisning i forskellige håndværk.

 

I fredags d.28/3 besøgte repræsentanter fra EU projektområdet samt deltagere. Delegationen besøgte blandt andet en kvindegruppe, der fletter kurve samt en anden gruppe der beskæftiger sig med grøntsagsdyrkning. Delegationen var meget imponeret over deltagernes formåen og projektets bidrag. De ønskede kvinderne held og lykke med deres produktion.

31. marts 2014_ak


Vi håber at se jer til generalforsamlingen d. 21. maj 2014

Kære medlemmer

Datoen for årets generalforsamling er fastsat til d. 21. maj, program følger senere, men sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på Kalø Landbrugsskole og vi håber at se rigtig mange af jer. ADDA har i år 20-årsjubilæum!

Mange hilsner

ADDA

24. marts 2014_ak


Projekter i Vietnam - har det virkning?

Hør Ove Gejl fortælle om ADDA's projekter i Vietnam. Det er lørdag d. 5. april kl 14.30 i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København.

Dansk Vietnamesisk Forening holder kulturdag med mange spændende ting på programmet hele dagen, og Ove er inviteret til at fortælle om ADDA's arbejde i Vietnam.

1. april 2014_ak


Tak for en hyggelig aften på Rub & Stub!
Formand Søren T. Jørgensen fik på en nærværende og engagerende måde fortalt om ADDA's arbejde i Cambodia, Vietnam og Tanzania. Deltagerne havde efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål og kom med mange gode inputs til diskussionen, tak skal I have for det! Også tak til Rub & Stub for at låne os deres dejlige rum!
 

På gensyn næste gang 🙂

11. feb. 2014_ak


Er du ADDAs nye medarbejder?

ADDA søger en medarbejder til sekretariatet, stillingen er en løntilskudsstilling. Har du gode kommunikative evner samt faglig viden indenfor jordbrug og naturressourceforvaltning, så kan ADDA – Agricultural Development Denmark Asia tilbyde en spændende stilling. Vi har brug for dig til at skrive artikler, udvikle informations- og undervisningsmateriale, der kan henvende sig til den brede offentlighed i forskellige sammenhænge.

10. feb. 2014_ak


Kom til en snak om fødevaremangel, mandag 10. februar kl.19.30 hos Rub og Stub

Hvorfor sulter så mange millioner, når verden allerede producerer mere end mad nok til alle?

Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, vil fortælle om hvordan ADDA arbejder for at forbedre fødevaresikkerheden i de lande, hvor ADDA gennemfører udviklingsprojekter og hvordan man sætter en stopper for sulten. Kom og hør mere om ADDAs arbejde med bønder ud i verden.

Dette er også en mulighed for at opleve den frivilligt drevne restaurant Rub og Stub. Restauranten er den første af sin slags i København, der bekæmper madspild ved at bruge de madvarer, som fødevareindustrien ikke får solgt.

29. jan. 2014_od


Hør Thoeun Sokeas historie

Vi besøger den 34-årige cambodianske landbokvinde Thoeun Sokea, der har gjort kæmpe økonomiske fremskridt og fået større sociale ressourcer, siden hun har deltaget i ADDAs IWEP-projekt. Se videoen her.

22. jan. 2014_od


Se video med Sebastian Dorset

Plejer du ikke at være flad af grin når emnet falder på landbrugsudvikling?

Se videoen med Sebastian Dorset, der joker om ADDA og landbrugsudvikling, her.

P.s. kameraet er håndholdt, og kameramanden grinede meget underoptagelsen...

20. jan. 2014_od


Thaigården -  en særlig turistattraktion i byen Muak Lek nord for Bangkok

Foruden at være trænings- og uddannelsescenter for kommende mælkeproducenter er Thaigården i dag også en turistattraktion med dromedarer, strudse og western hesteshow.

Mælkeproduktionen fødtes i 1962 ud et samarbejde mellem Danida og den Thailandske regering. Helge Brunse, ADDA’s konsulent var chef rådgiver på projektet frem til 1995.

13. jan. 2014_ak