ADDA bestyrelsesmedlem på besøg i Vietnam

Bestyrelsesmedlem i ADDA, Ove Gejl Christensen har været i Vietnam for at overvære et af i alt 6 træningsmoduler for trænere af trænere (TOT) i det nye CEMI projekt ´Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam´. Det er et 3 årigt projekt, som skal lære landmændene i bjergrige områder at dyrke afgrøder under de ændrede klimatiske … Læs mere

Legal Assistance to Contract Farming – nyt projekt godkendt I Vietnam

 ADDA har fået godkendt et nyt projekt i Vietnam med danske CISU som donor. Projektet – ”Legal Assistance to Contract  Farming” – har til formål at opnå forbedrede  kontrakter for fattige bønder, der arbejder indenfor kontraktlandbrug. Alle  interessenter, der er involveret i kontraktlandbrug, skal styrkes i deres kundskaber vedrørende  juridiske aspekter indenfor  kontraktlandbrug. Målgruppen er … Læs mere

Bondegruppebesøg i Tanzania

Af Marianne Nørgaard Jensby Som en del af mit arbejde som projektmedarbejder hos ADDA var jeg i juli i Tanzania for at bidrage til ’NADO in Focus’ projektet. Hovedformålet var organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af ADDA’s partnerorganisation, NADO, men der var heldigvis også afsat tid til, at jeg kunne komme ud i felten og møde 13 … Læs mere

Community Development Projects

Af Helena Øhlenschläger Larsen Som fundraiser hos ADDA har jeg været så heldig, at få muligheden for at besøge de igangværende projekter i Vietnam for at se, hvordan det står til. Udover de større projekter ADDA arbejder med (se adda.dk), støtter ADDA også mindre udviklingsprojekter i lokalsamfundet. Jeg besøgte 2 landsbyer, hvor ADDA har været … Læs mere

To deltagere fra ADDA samarbejdspartnere på Danida kursus i Sustainable Agriculture

Danida Fellowship Centre afholdt for nylig et tre-ugers internationalt kursus i Sustainable Agriculture for NGO- ledere og samarbejdspartnere til danske Danida- støttede projekter rundt omkring i verden. Deltagere fra 11 forskellige nationaliteter var samlede og fra ADDAs samarbejdsorganisationer deltog  Mr. Ouern Ratana fra CIDO (Community Based Integrated Development Organisation) Cambodia og  Mr.John  Wihallah fra NADO … Læs mere

Succesfuldt arrangement om økocertificering på Københavns Universitet

Torsdag d. 28. maj afholdt ADDA et arrangement på KU Science (tidl. Landbohøjskole) om økocertificering af småbønder i udviklingslande. Arrangementet lagde op til en blanding af teoretiske og praktiske betragtninger om de muligheder og udfordringer, der er i processen. Blandt talerne var NADO’s direktør John Wihallah fra ADDAs samarbejdsorganisation i Tanzania for at give konkrete … Læs mere

Stort fremmøde ved årets generalforsamling

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 18. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for 2014) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) samt endelig Mikael Jonsson (landeleder Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. … Læs mere