Kontakt

 

Julegaven 2018

– Giv bidrag til brønde og risbanker, broer, vandkanaler og veje i Cambodia og Vietnam

Giv 200 kr. eller mere til ADDAs Julekampagne,  som går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDA´s projektområder.  

Tusindvis af fattige familier har oplevet et løft i indkomst og levevilkår, efter at de har deltaget i ADDA´s projekter. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også om afsætning af deres produkter, samtidig med at de styrkes i at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne. Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har fået bevilget gennem årene. Men der er også en del af landbobefolkningernes behov, som ikke støttes af disse midler. Her kan  mindre private donationer gøre en kæmpe forskel.

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703 eller betales via MobilePay nr: 70636

Landbofamilierne har store behov for brønde til rent drikkevand, vand til afgrøderne, sikre opbevaringshuse til deres ris samt lokal infrastruktur, som mindre veje og broer. Der ydes støtte til materialer, og bønderne udfører arbejdet ofte sammen med deres selvhjælpsgruppe.

De indsamlede midler går ubeskåret til disse små udviklingsprojekter.

En brønd i Phaaung landsbyen, hvor bønderne nyder at bruge vand til husholdning og afgrøder. Cambodia.

En brønd graves ud i Stung Preah Srok landsbyen, Pouk distriktet.Cambodia.

Fælles vandanlæg i Nghe An provinsen. Vietnam.

Bro i Thu Phong kommune i Hua Binh provinsen. Vietnam.

Trapang Run Landsbyen – Kvindelige bønder bringer ris ind til den nye risbank. Cambodia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADDAs store økologiprojekt i Tanzania er i gang!

Det er planen at mere end 10.000 tanzanianske småbønder i løbet af de kommende 3 år skal økologicertificeres  mhp at opbygge en stabil leverance af økologiske solsikkekerner til firmaet Vantage Organic Foods Ltc., – et indisk ejet foderfirma, som er specialiseret i at levere økologiske råvarer til det internationale marked.

Projektet i Tanzania er støttet af AMTD, Agricultural Markets Development Trust – en fond etableret i fællesskab mellem DANIDA, SIDA, Irish Aid og Swiss Development Corporation.

ADDA har gennem flere år arbejdet på at skabe forudsætningerne for at kunne igangsætte et så omfattende projekt. Læs om ADDAs nye rolle som udviklingsaktør i bestyrelsesmedlem Povl Nørgaards interview med ADDAs projektleder Erik Schiøtz Pedersen i det nye News & Views 35.

Se også projektbeskrivelse og pressemeddelelse.

 


Nyt projekt ”EASY” støtter 10 andelsforeninger i Siem Reap – det blev fejret ved officiel workshop

Af Landeleder Bodil E. Pallesen, ADDA

ADDA har fået bevilget endnu et CISU-projekt ”EASY” (Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia). Det er det lange seje træk, der giver resultater. For 12 år siden startede ADDA ”empowerment” af især de allerfattigste kvinder i Cambodia-provinsen Siem Reap. I dag er kvinderne medlemmer af deres egne andelsforeninger med deres egen ledelse, og de fortsætter med at opnå større og større indflydelse i deres civiilsamfund, ligesom de tjener penge på deres produktion. Dette blev fejret med en officiel workshop med mere end 120 deltagere sidst i juni i Siem Reap, hvor AC-ledere (Agricultural Cooperatives – andelsforeninger), repræsentanter fra selvhjælpsgrupper, community professionels (CP-er), officielle fra distriktskontorer samt provins-guveranøren, landsbyformænd/-kvinder,  og selvfølgelig ansatte fra ADDA og READA.

IMG_5910,lc,640x240Workshoppen var en officiel afslutning af det tre-årige COSIS projekt (Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia) og åbningen af EASY-projektet. Dette foregik ved officielle taler af leder af READA, Lok Sokthea samt ADDAs landeleder Bodil E. Pallesen, åbningstaler af provinsguvernøren H.E. Pov Piseth samt leder ved afdeling for andelssammenslutninger i landbrugsministeriet, Mr. Chea Saintdona.

IMG_5917,lc,540x480Provins-guvernør Hans Exelence Pov Piseth, Siem Reap provinsen holdt åbningstalen, og berømmede de hidtidige resultater, som ADDA/READA havde opnået i COSIS-projektet, som helt er in line med den officielle politik, der også støtter landbrugsudvikling til gavn for de fattige bønder samt oprettelse af nye AC-ere.

 

 

 

Ved workshoppen blev de mange resultater fra COSIS præsenteret af Mrs. Leng Soklay, samt ledere af lokale selvhjælpsgrupper, samt fra en lokal AC-komite. Det er imponerende, hvad der er opnået mht. bl.a. opstart af 10 nye AC-ere, der nu tæller over 2000 medlemmer. Der er opnået overskud i alle AC-ere, fremgang i lokale selvhjælpsgrupper herunder øget opsparing, mange resultater indenfor projekter bevilget af distrikts kommunernes investeringsplaner, til gavn for både selvhjælpsgrupper og AC-ere. Selv om der er lang vej endnu, så betyder et år mere, at de nye AC-ere kan konsolidere deres forretning og fortsat øve indflydelse i lokalområdet gennem de mange aktiviteter og forhandlinger, de deltager i med myndigheder på alle niveauer.

mrs,lMrs. Sem Luth. Leder af en af de lokale andelsforeninger (AC). Det gør indtryk at høre om,  hvad projektet har betydet for hende, og hvilke resultater AC-en har opnået, ikke mindst mht. økonomisk bæredygtighed og indflydelse i lokalsamfundet.

 

 

Hele workshoppen blev transmitteret i cambodiansk fjernsyn samme dag, og både Bodil og Kjeld Vodder Nielsen blev interviewet til ”Free Radio Asia”.

Projektet støttes finansielt af CISU (www.cisu.dk).

Se den fulde tale af Bodil Pallesen, landeleder her.

Læs mere om COSIS her.

Læs mere om EASY her.

IMG_5933,lc,515x480Projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen kunne fortælle om danske andelsforeninger og hvor stort præg, de har sat på det danske samfund gennem mere end 100 år.

Legal Assistance to Contract Farming – nyt projekt godkendt I Vietnam

 ADDA har fået godkendt et nyt projekt i Vietnam med danske CISU som donor. Projektet – ”Legal Assistance to Contract  Farming” – har til formål at opnå forbedrede  kontrakter for fattige bønder, der arbejder indenfor kontraktlandbrug. Alle  interessenter, der er involveret i kontraktlandbrug, skal styrkes i deres kundskaber vedrørende  juridiske aspekter indenfor  kontraktlandbrug. Målgruppen er de etniske minoriteter i det nordlige Vietnam. Ultimo 2017 vil fattige bønder i udvalgte  distrikter have  adgang til juridisk rådgivninger i forbindelse med kontraktlandbrug. Der skal ligeledes være  adgang til myndigheder, der forvalter uenigheder og  konflikter mellem bønderne og de agroindustrielle virksomheder.  Bønder og virksomheder skal indgå fair aftaler og sidstnævnte skal have øget forståelse for  virksomheders samfundsansvar  (CSR) og vigtigheden af retfærdige kontrakter.
Portefølje er knap 5. mill DDK og løber i tre år, med opstart 1. juli 2015. Arafa Khatib er projektkoordinator.

Tb. 15. september 2015

Bondegruppebesøg i Tanzania

En bondegruppe viser markerne og forskellige gruppeprojekter (Matiganjola, Njombe region, Tanzania)

Af Marianne Nørgaard Jensby

Som en del af mit arbejde som projektmedarbejder hos ADDA var jeg i juli i Tanzania for at bidrage til ’NADO in Focus’ projektet. Hovedformålet var organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af ADDA’s partnerorganisation, NADO, men der var heldigvis også afsat tid til, at jeg kunne komme ud i felten og møde 13 bondegrupper over tre dage, og dermed se de direkte resultater af projektet.

Det første, man lægger mærke til, når man bliver vist rundt af grupperne, er den klare forskel, der er mellem de marker, hvor bonden har deltaget i markskoler og de marker, hvor bonden ikke har. Bl.a. er majsplanterne både højere, tykkere og står tættere, og bondegrupperne fortæller da også, hvordan deres produktion er blevet mangedoblet siden de startede med at modtage undervisning af NADO’s facilitatorer.

Sammen med NADO SACCOS, en låne/sparebank med fokus på mikrolån, der er blevet åbnet med hjælp fra ADDA, har det givet bondegrupperne mulighed for at forøge deres indkomst og supplere med mikrolån, så de kan investere i bl.a. dyr og maskiner. Bondegruppernes melding var klar: projektet har hjulpet dem til at opnå en højere indkomst, som har givet flere af grupperne mod på at investere og starte nye småforretninger op.

Følg med på ADDA’s Facebookside, hvor der i de kommende dage vil blive vist billeder og et videoklip fra møderne med bønderne.

Tb. 17. august 2015

Community Development Projects

300x200-vietnam
Af Helena Øhlenschläger Larsen

Som fundraiser hos ADDA har jeg været så heldig, at få muligheden for at besøge de igangværende projekter i Vietnam for at se, hvordan det står til.
Udover de større projekter ADDA arbejder med (se adda.dk), støtter ADDA også mindre udviklingsprojekter i lokalsamfundet. Jeg besøgte 2 landsbyer, hvor ADDA har været med til at lave CDP (Community Development Projects).Den ene landsby, Huoi Nga i Son La provinsen, har i samarbejde med ADDA fået anlagt en vej igennem landsbyen i 2012, denne er den første CDP i Song Da II projektet. Ifølge forkvinden for landsbyen, har vejen hævet landsbyens status hos det omkringliggende samfund. Bl.a. er flere børn begyndt at gå i skole i landsbyen, og landsbyen er blevet omdrejningspunkt for møder i samfundet.En stor indtægtskilde for landsbyen er at sælge landbrugsprodukter, som vha. vejen er blevet lettere at fragte ud af landsbyen og videre til markeder. Se en lille artikel om Community Development Projects (CDP) her. Se også Helenas anden artikel om besøg hos økocertificerede småbønder i det nordvestlig Vietnam her.

Ønsker du at støtte som fast medlem eller med engangsstøtte, se hvordan på adda.dk eller kontakt adda@adda.dk

Tb. 9. juli 2015

ADDA deltager igen i år i Verdens Bedste Nyheder Kampagnen

ADDAs artikel om ´Fortalervirksomhed i Bak Nim´ er blevet valgt til at ligge på forsiden af VBN´s webportal, mens kampagnen løber fra d. 11 september  – 11. oktober 2015.

Igen i år vil VBN uddele 75000 Verdens Bedste Nyheder-aviser – og ud over VBN´s egen avis vil VBN også pryde omslaget af Metroexpress-avisen, der har et oplag på 365000.

ADDA har brug for frivillige til at omdele VBN- avisen rundt omkring på torve og stræder d. 11. september. Verdens Bedste Nyheder handler om at udviklingsarbejde nytter! – ADDAs arbejde i projekterne nytter!. Henvendelse på adda@adda.dk.

Læs mere om Verdens Bedste Nyheder- kampagnen her

tb. 24. juni 2015

To deltagere fra ADDA samarbejdspartnere på Danida kursus i Sustainable Agriculture

danida kursus

Danida Fellowship Centre afholdt for nylig et tre-ugers internationalt kursus i Sustainable Agriculture for NGO- ledere og samarbejdspartnere til danske Danida- støttede projekter rundt omkring i verden. Deltagere fra 11 forskellige nationaliteter var samlede og fra ADDAs samarbejdsorganisationer deltog  Mr. Ouern Ratana fra CIDO (Community Based Integrated Development Organisation) Cambodia og  Mr.John  Wihallah fra NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) Tanzania.

Begge direktører fra ADDAs samarbejdsorganisationer fik stort udbytte af kurset, der handlede om emner som økologiske dyrkningsmetoder, international øko-certificering  og om afsætning af afgrøder og opbygning af markeder  for småbønder. Samtidig  oplevede de, at andre kursusdeltagere viste stor interesse for den erfaring ADDAs samarbejdspartnere har med markskoler og opbygning af selv hjælps grupper. Se et interview med Mr. Ratana og Mr. Wihallah om deres udbytte af kurset her.

tb. 24. juni 2015

oeko cert

Succesfuldt arrangement om økocertificering på Københavns Universitet

oeko cert

Torsdag d. 28. maj afholdt ADDA et arrangement på KU Science (tidl. Landbohøjskole) om økocertificering af småbønder i udviklingslande. Arrangementet lagde op til en blanding af teoretiske og praktiske betragtninger om de muligheder og udfordringer, der er i processen. Blandt talerne var NADO’s direktør John Wihallah fra ADDAs samarbejdsorganisation i Tanzania for at give konkrete eksempler og erfaringsudveksle.

Blandt deltagerne var professorer, studerende, kursister fra Danida Fellowship kurset i Sustainable Agriculture samt andre interesserede, hvilket gav grobund for en god og nuanceret debat – både i løbet af arrangementet og senere til diskussion og networking efterfølgende.

ADDA siger tak til alle fremmødte og håber på at kunne gentage successen i fremtiden.

Tb, juni 2015.

GF15_1-1024x768

Stort fremmøde ved årets generalforsamling

GF15_1-1024x768
ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 18. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for 2014) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) samt endelig Mikael Jonsson (landeleder Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Bodil Pallesen, Helge Brunse og Mikael Jonsson var på valg. Alle tre ønskede genvalg til bestyrelsen. Alle tre blev genvalgt. De er valgt for en treårig periode. Som suppleanter stillede Torben Huus Bruun og Arne Grønkjær Hansen op, og de blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Suppleanter er valgt for en etårig periode. .

Efter Generalforsamlingen var der en livlig debat og networking herunder stor opbakning til ADDAs arbejde.

Stor tak til alle fremmødte.

Læs bestyrelsens beretning her.

Læs referat af generalforsamling her.

tb. 24. juni 2015