Kontakt

Giv en gave

Giv familien, vennerne og kollegerne en gave fyldt med bæredygtig samvittighed!

s-4-og-5-2-her-er-en-broendder-er-bygget

ADDAs projekter finansieres af offentlige og internationale donorer såsom Danida, CISU, EU og Verdensbanken, og denne støtte er nøje afgrænset til projektets beskrevne formål, der oftest handler om undervisning og kapacitetsopbygning.

Der er behov for ekstra penge, fx når en selvhjælpsgruppe har brug for penge til cement til at bygge en brønd til gavn for landsbyen.

Projektet har betalt for at selvhjælpsgruppen kan blive etableret og undervist, men der er ikke sat penge af til byggematerialer. Andre behov kan være etableringen af risbanker, bygning af veje og damme, såsæd, vaccine og andre helt konkrete ting, der kan hjælpe selvhjælpsgrupperne videre i deres arbejde.

Her har du en mulighed for at hjælpe med et bidrag, stort eller lille, og bemærk at denne form for bidrag altid når frem til modtagerne med det fulde beløb, der trækkes ingen administrationsudgifter fra, så din gave er 100 % fra dig til modtagerne.
DSC_0217

Din gave kan indsættes på ADDAs konto: reg. nr. 9324, kt. nr. 3245623703.

Husk under meddelelser kort at beskrive, hvad din støtte skal gå til, samt navn og adresse på den/de personer du vil give gaven. Så sender vi gaven med en hilsen og information til gavemodtageren. Det er også vigtigt, at du tilføjer din egen afsender information, navn samt  e-mail eller telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis nødvendigt. Hvis du ikke kan få plads til at skrive dette, beder vi dig sende oplysningerne i en mail eller et brev.

Såfremt du oplyser dit CPR.nr eller CVR.nr i forbindelse med en donation til ADDA, kan vi oplyse om dine bidrag til SKAT, og du kan trække beløbene fra i skat.

Skriv til ADDA på adda@adda.dk eller ring 24 47 13 07.

ADDA – Agricultural Development Denmark Asia

Carit Etlars Vej 6,

1840 Frederiksberg

ADDA kommer gerne ud og fortæller om vores arbejde i din virksomhed, organisation, forsamlingshus etc. Du skal blot kontakte os for at høre nærmere.

Regler for fradrag: Man kan maksimalt fradrage 14.500 kr. pr. år, men dette beløb kan sagtens være fordelt på flere organisationer. Øremærkede gaver, som gives med udtrykkelige betingelser om anvendelse kan ikke opnå fradrag. Fradragsretten mistes dog ikke, hvis en gavegiver i forbindelse med gaveindbetalingen fremsætter ønske om, at gaven skal gå til et bestemt formål. Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget, da dette er betaling for medlemskab af foreningen.

Læs mere om SKATs regler her.