Kontakt

Bestyrelse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Søren Thorndal Jørgensen
Formand, Landeleder ADDA Vietnam
Agronom, chefkonsulent v. Landbrug og Fødevarer, tidl. konsulent i NaturErhvervsstyrelsen
soren.jorgensen@live.dk


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ove Gejl Christensen
Næstformand
Konsulent, Green Academy
ove@adda.dk


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bodil Engberg Pallesen
Medstifter af ADDA
Økonomichef og landeleder ADDA Cambodia
Agronom, Seniorkonsulent og forsker i Teknologisk Institut, division AgroTech
bp@djurs.net


Mikael Jonsson

Mikael Jonsson

Landeleder ADDA Tanzania
Agronom uddannet fra Landbohøjskolen, KU Science. Fuldmægtig i Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet. Fem års udstationering med landbrugsudviklingsprojekter i Tanzania fra 2000 til 2005.
mijo@adda.dk


Helge-Brunse

Helge Brunes
Landekoordinator for ADDA i Cambodia
Tidligere chefrådgiver for Danida i Thailand og Indien
brunse.helge@gmail.com


Foto Povl

Povl Nørgaard
Virksomhedskonsulent
povl@povlnorgaard.dk


Torben Huus Bruun

Torben Huus Bruun
Senior konsulent, International Development i SEGES
thb@seges.dk


Arne Grønkjær

Arne Grønkjær
Suppleant
Konsulent ved Teknologisk Institut, division AgroTech
Ejer af Gronconsult
agh@agrotech.dk


Jacob Winther Nymann

Jacob Skjalm Winther Nymand
Suppleant
Agronom, ansat ved KWS- Cereals i Wohlde, Tyskland med hjemmekontor i Danmark. Tidligere rådgiver for Danida i Mozambique
frdk@skjalm.dk