Kontakt

Ansatte i ADDA

Danmark

Tove Bang NielsenSekretariats- og informationsmedarbejder

Tove Bang Nielsen
Lærer og cand.  pæd. i antropologi. Medstifter og leder af ungdomsprojekt i Vestkenya: ´Vijana Wetu´.  
Email: adda@adda.dk / friland11@hotmail.com


Cambodia

kjeld vodder nielsenProjektkoordinator

Kjeld Vodder Nielsen er ADDA's projektkoordinator i Cambodia og uddannet agronom. Kjeld har speciale i jordbrugsteknologi og grøntsagsproduktion samt erfaring med ledelse fra Videncentret for landbrug og AgroTech. 


Helge-Brunse,cProjektkonsulent

Helge Brunse  er uddannet agronom og har tidligere været chefrådgiver for Danida i Indien. Helge har været ansat hos ADDA siden 2002 og bidraget væsenligt til udviklingsarbejdet i Cambodia.


Projektleder

Bodil Pallesen, har været projektleder i Cambodia siden projektopstart i 1996. Bodil er uddannet agronom og er tidligere landbrugslærer og lokal planteavlskonsulent. I dag er Bodil foruden sit virke i ADDA ansat hos Agrotech som seniorkonsulent inden for udvikling af plantefibre.

Nuværende projekter: CISOM II og COSIS


Vietnam

Son-La-24.9.14_arafa_udsnitProjektkoordinator

Arafa Khatib


Projektleder

Søren T. Jørgensen er uddannet agronom og har mange års praktisk erfaring fra ind- og udland. Søren har bl.a. tidligere været ansat som forsøgsleder i Holstebro Landboforening, akademisk medarbejder i Plantedirektoratet og videnskablig assistent ved Københavns Universitet.

Nuværende projekter: CEMI, Contract Farming og ´Styrkelse af Rammebetingelserne for Produktion og Markedsføring af Økologiske Landbrugsprodukter i det Nordlige Vietnam´.


Tanzania

Profil-billedeProjektkoordinator

Erik Schiøtz


 

Projektleder

Mikael Jonsson, landeleder Tanzania
uddannet agronom fra landbohøjskolen og Fuldmægtig i Center for Tilskudsudbetalings EU Team i NaturErhvervstyrelsen. Fem års erfaring med landbrugsudvikling i Tanzania fra 2000 til 2005
Nuværende projekter: Nyt AMDT- projekt i Dodoma- og Mbeya- regionerne er på vej.