Kontakt

Vi samler ind til fattige landbofamilier i Cambodia og Vietnam. Giv et bidrag til ADDAs mindre udviklingsprojekter!

ADDAs økoprojekt i Nordvietnam bidrager til fremgang for dyrkning og afsætning af sunde økologiske fødevarer i Vietnam.

Gruppedannelse er afgørende for succes i ADDAs markskolemetode. Her er gruppen ´Solidality´ fra Tanzania.

ADDA har afholdt generalforsamling d. 22. maj 2018

 

Næstformand Ove Gejl Christensen byder velkommen til årets generalforsamling.

Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2017) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) og Mikael Jonsson (landeleder for Tanzania), og endelig berettede Povl Nørgaard (bestyrelsesmedlem) om foreningens informationsaktiviteter.
Regnskab og budget blev godkendt.
Helge Brunse, Bodil Pallesen og Mikael Jonsson var på valg. Alle blev genvalgt uden modkandidater og afstemning. De er valgt for en treårig periode.

Til de to suppleantposter blev Pie Munksgaard, Hornborg og Jan Sohn, Ballerup valgt for 1 år.

Yderligere info: Se referat af GF 2018, og bestyrelsens beretning for 2017.

ADDA og den nye persondatalov - Opdatér dit samtykke nu!

Kære modtagere af ADDAs nyhedsbrev.

I ADDA har vi løbende sendt dig  nyhedsbreve  igennem et elektronisk nyhedsbrevsmodul tilknyttet vores hjemmeside, og du har registreret dig med din e-mail på en liste, der er gemt online. 

Måske har du hørt om de nye EU regler om beskyttelse af dine persondata, den såkaldte General Data Protection Regulation (GDPR) - lov, som træder i kraft d. 25. maj 2018. Loven indeholder en skærpelse af de hidtil gældende regler om opbevaring og brug af personlige oplysninger.

Den nye lov betyder, at du som modtager af ADDAs nyhedsbreve skal forny din accept, og der skal accept til nu!

Bekræft ved at klikke på linket nedenunder nu og inden d. 22. maj 2018.

Kun sådan kan du sikre dig, at du fremover er modtager af ADDAs nyhedsbreve. Vi sender dig ca. 6 nyhedsbreve om året, hvor vi informerer dig om ADDAs vigtige udviklingsarbejde  i Vietnam, Cambodja og Tanzania.

Vi vil selvfølgelig rigtig gerne beholde dig ´i folden´. ADDA takker for din interesse og opbakning!

Klik her for at opdatere dit samtykke!

Med venlig hilsen

ADDAs bestyrelse

ADDAs store økologiprojekt i Tanzania er i gang!

Det er planen at mere end 10.000 tanzanianske småbønder i løbet af de kommende 3 år skal økologicertificeres  mhp at opbygge en stabil leverance af økologiske solsikkekerner til firmaet Vantage Organic Foods Ltc., - et indisk ejet foderfirma, som er specialiseret i at levere økologiske råvarer til det internationale marked.

Projektet i Tanzania er støttet af AMTD, Agricultural Markets Development Trust – en fond etableret i fællesskab mellem DANIDA, SIDA, Irish Aid og Swiss Development Corporation.

ADDA har gennem flere år arbejdet på at skabe forudsætningerne for at kunne igangsætte et så omfattende projekt. Læs om ADDAs nye rolle som udviklingsaktør i bestyrelsesmedlem Povl Nørgaards interview med ADDAs projektleder Erik Schiøtz Pedersen i det nye News & Views 35.

Se også projektbeskrivelse og pressemeddelelse.

ADDA har fået MobilePay!

- Støt bæredygtig udvikling på nummer

70636

 

Godt samarbejde med japansk bank om mikrokredit til andelsforeningerne i Cambodia!

Behovet for kredit til køb af såsæd, gødning, besætning og foder osv. er stort i Cambodia, men lån er dyre, og de er vanskelige at opnå.
Andelsforeningerne har imidlertid etableret et godt samarbejde med den japanske bank ´Idemitsu Credit Co.´. Læs projektkoordinator, Kjeld Vodder Nielsens artikel om det nye samarbejde med banken - her.
 

Økologi i Vietnam

okoarafa500x375

I Vietnam arbejder ADDA med økologisk landbrug for at styrke fattige etniske minoriteters muligheder for at dyrke, spise og sælge sunde og pesticidfrie landbrugsprodukter. Læs mere om projektet her

Nyt projekt ´EASY´i Cambodia

IMG_6070,640x414EASY- projektet er en videreførelse af COSIS- projektet. Især fattige kvinder har ved ADDAs Hjælp til Selvhjælp- program løftet sig til et højere niveau. De er nu medlemmer af deres egne andelsforeninger med deres egen ledelse, og de fortsætter med at opnå større og større indflydelse i deres civilsamfund. Det er projektets formål at støtte denne gode udvikling, samt at danne af en sammenslutning af andelsforeninger i Cambodia.
Læs mere….
 

ADDAs medlemsblad - News & Views

Læs det nyeste News & Views medlemsblad her og tidligere numre her.

Tilmeld dig ADDAs nyhedsbrev

dsc_3267-version-2
Er du interesseret i at modtage mere information om ADDAs arbejde, så kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev her.

 

ADDAs folder

Folder,forside1Se ADDA´s fine, informative folder her.
Folderen fås ved henvendelse til sekretariatet eller besøg ADDA på adressen: Nørrebrogade 52 C, 2.tv., 2200 København N

Facebook

Facebook_logo-4

Følg ADDA på Facebook her.