Danish English - Great Britain 

De kan selv, hvis de får en hånd!

 

ADDA er en dansk NGO, der arbejder med landbrugsudvikling i Vietnam, Cambodia og Tanzania. 

På adda.dk kan du læse mere om foreningen samt vores udviklingsprojekter.  
ADDA er afhængig af den folkelige opbakning til vores virke, så hvis du har lyst, kan du støtte ADDA gennem et medlemsskab.
 

Bondegruppebesøg i Tanzania

Af Marianne Nørgaard Jensby, projektmedarbejder

Som en del af mit arbejde som projektmedarbejder hos ADDA var jeg i juli i Tanzania for at bidrage til ’NADO in Focus’ projektet. Hovedformålet var organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af ADDA’s partnerorganisation, NADO, men der var heldigvis også afsat tid til, at jeg kunne komme ud i felten og møde 13 bondegrupper over tre dage, og dermed se de direkte resultater af projektet.

Det første, man lægger mærke til, når man bliver vist rundt af grupperne, er den klare forskel, der er mellem de marker, hvor bonden har deltaget i markskoler og de marker, hvor bonden ikke har. Bl.a. er majsplanterne både højere, tykkere og står tættere, og bondegrupperne fortæller da også, hvordan deres produktion er blevet mangedoblet siden de startede med at modtage undervisning af NADO’s facilitatorer.

Sammen med NADO SACCOS, en låne/sparebank med fokus på mikrolån, der er blevet åbnet med hjælp fra ADDA, har det givet bondegrupperne mulighed for at forøge deres indkomst og supplere med mikrolån, så de kan investere i bl.a. dyr og maskiner. Bondegruppernes melding var klar: projektet har hjulpet dem til at opnå en højere indkomst, som har givet flere af grupperne mod på at investere og starte nye småforretninger op.

Følg med på ADDA’s Facebookside, hvor der i de kommende dage vil blive vist billeder og et videoklip fra møderne med bønderne.

Billedtekst: En bondegruppe viser dens marker og forskellige gruppeprojekter (Matiganjola, Njombe region, Tanzania)

Tb. 17. august 2015


Community Development Projects

Af Helena Øhlenschläger Larsen

Som fundraiser hos ADDA har jeg været så heldig, at få muligheden for at besøge de igangværende projekter i Vietnam for at se, hvordan det står til.
Udover de større projekter ADDA arbejder med (se adda.dk), støtter ADDA også mindre udviklingsprojekter i lokalsamfundet. Jeg besøgte 2 landsbyer, hvor ADDA har været med til at lave CDP (Community Development Projects).Den ene landsby, Huoi Nga i Son La provinsen, har i samarbejde med ADDA fået anlagt en vej igennem landsbyen i 2012, denne er den første CDP i Song Da II projektet. Ifølge forkvinden for landsbyen, har vejen hævet landsbyens status hos det omkringliggende samfund. Bl.a. er flere børn begyndt at gå i skole i landsbyen, og landsbyen er blevet omdrejningspunkt for møder i samfundet.En stor indtægtskilde for landsbyen er at sælge landbrugsprodukter, som vha. vejen er blevet lettere at fragte ud af landsbyen og videre til markeder. Se en lille artikel om Community Development Projects (CDP) her. Se også Helenas anden artikel om besøg hos økocertificerede småbønder i det nordvestlig Vietnam her

Ønsker du at støtte som fast medlem eller med engangsstøtte, se hvordan på adda.dk eller kontakt adda@adda.dk 

Tb. 9. juli 2015


ADDA deltager igen i år i Verdens Bedste Nyheder Kampagnen.

ADDAs artikel om ´Fortalervirksomhed i Bak Nim´ er blevet valgt til at ligge på forsiden af VBN´s webportal, mens kampagnen løber fra d. 11 september  - 11. oktober 2015. 

Igen i år vil VBN uddele 75000 Verdens Bedste Nyheder-aviser - og ud over VBN´s egen avis vil VBN også pryde omslaget af Metroexpress-avisen, der har et oplag på 365000. 

ADDA har brug for frivillige til at omdele VBN- avisen rundt omkring på torve og stræder d. 11. september. Verdens Bedste Nyheder handler om at udviklingsarbejde nytter! - ADDAs arbejde i projekterne nytter!. Henvendelse på adda@adda.dk. 

Læs mere om Verdens Bedste Nyheder- kampagnen her

tb. 24. juni 2015


To deltagere fra ADDA samarbejdspartnere på Danida kursus i Sustainable Agriculture

Danida Fellowship Centre afholdt for nylig et tre-ugers internationalt kursus i Sustainable Agriculture for NGO- ledere og samarbejdspartnere til danske Danida- støttede projekter rundt omkring i verden. Deltagere fra 11 forskellige nationaliteter var samlede og fra ADDAs samarbejdsorganisationer deltog  Mr. Ouern Ratana fra CIDO (Community Based Integrated Development Organisation) Cambodia og  Mr.John  Wihallah fra NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) Tanzania.

Begge direktører fra ADDAs samarbejdsorganisationer fik stort udbytte af kurset, der handlede om emner som økologiske dyrkningsmetoder, international øko-certificering  og om afsætning af afgrøder og opbygning af markeder  for småbønder. Samtidig  oplevede de, at andre kursusdeltagere viste stor interesse for den erfaring ADDAs samarbejdspartnere har med markskoler og opbygning af selv hjælps grupper. Se et interview med Mr. Ratana og Mr. Wihallah om deres udbytte af kurset her.

tb. 24. juni 2015


Succesfuldt arrangement om økocertificering på Københavns Universitet

Torsdag d. 28. maj afholdt ADDA et arrangement på KU Science (tidl. Landbohøjskole) om økocertificering af småbønder i udviklingslande. Arrangementet lagde op til en blanding af teoretiske og praktiske betragtninger om de muligheder og udfordringer, der er i processen. Blandt talerne var NADO’s direktør John Wihallah fra ADDAs samarbejdsorganisation i Tanzania for at give konkrete eksempler og erfaringsudveksle.

Blandt deltagerne var professorer, studerende, kursister fra Danida Fellowship kurset i Sustainable Agriculture samt andre interesserede, hvilket gav grobund for en god og nuanceret debat – både i løbet af arrangementet og senere til diskussion og networking efterfølgende. 
 

ADDA siger tak til alle fremmødte og håber på at kunne gentage successen i fremtiden.

tb. 3. juni 2015


Stort fremmøde ved årets generalforsamling!

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 18. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for 2014) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) samt endelig Mikael Jonsson (landeleder Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Bodil Pallesen, Helge Brunse og Mikael Jonsson var på valg. Alle tre ønskede genvalg til bestyrelsen. Alle tre blev genvalgt. De er valgt for en treårig periode. Som suppleanter stillede Torben Huus Bruun og Arne Grønkjær Hansen op, og de blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Suppleanter er valgt for en etårig periode. .

Efter Generalforsamlingen var der en livlig debat og networking herunder stor opbakning til ADDAs arbejde.

Stor tak til alle fremmødte.

Læs bestyrelsens beretning her

Læs referat af generalforsamling her

tb. 24. juni 2015


Ny lille video fra besøg hos Chalowe Farmer Field School i Tanzania

 En bonde fra Chalowe- landsbyen forklarer til NADO´s direktør  John Vihallah, hvordan han tilbereder et pesticidbekæmpende  pulver af fintsnittede plantedele. Her i en markskole med kål. 

Se videoen her

 

tb. 18. maj 2015


Begivenhed i ADDA:

"Opportunities and challenges in eco- certification processes" 

 - around small scale farming in developing countries -

Time and place:Thursday 28th May, 16.30-18.30

in Auditorium A2-70.03, KU Science, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.

 

On Thursday 28th May ADDA has the pleasure of inviting researchers, professionals, students and anyone interested to a talk about eco-certification of small-scale farmers in developing countries and the challenges and opportunities that arise during the process.

Organic production has been highlighted as a major opportunity for developing countries because of its potential of increasing profits because of the price premium, its environmental impacts as well as its potential to contribute to technology transfers and modernisation of the agricultural sector.

The talks will be a combination of a general, theoretical perspective and a practical perspective with concrete experiences from ADDA’s partner countries.

The speakers will be:

Helge Brunse. Former Chief Adviser for Danida in Thailand and India and Country Coordinator for ADDA in Cambodia. Helge will introduce ADDA and tell about how ADDA’s work has started and evolved.

Paul Rye KledalDirector and Analytic Consultant at Institute of Global Food and Farming. Paul will tell about the inclusion of farmers in organic production and the problems that has to be dealt with depending on which food system they will be certified to, e.g. export, domestic market or a more alternative farmers’ market.

Mikael Jonsson. Country Manager ADDA Tanzania.Mikael will present ADDA Tanzania’s current project on eco-certification of Tanzanian small-scale farmers in a partnership with NADO and an Indian investor for international export.

John Wihallah. Director of Njombe Agricultural Development Organisation (NADO), ADDA’s partner in Tanzania. John will give practical hands-on examples of the challenges NADO has met in the eco-certification process amongst their farmers in Njombe district, Tanzania.

For questions please write adda@adda.dk.

tb. 8. maj 2015


Legal Aid for rural population - Phase 2, by ADDA Vietnam and VLA   

Under evaluering af VLA II i Vietnam, er der lavet en flot film, som fortæller om udbyttet af juridisk rådgivning til landbefolkningen.

Se filmen her

 

 

Den afsluttende evalueringsrapport: LEGAL AID TO THE RURAL POPULATION, PHASE II kan læses her.

tb. 6. april 2015


News & Views nr. 29 er udkommet!

Læs om, hvordan det går i ADDAs projekter

i Vietnam, Cambodia og Tanzania

i det nye medlemsblad her

 


Indkaldelse til ADDAs generalforsamling 2015  

ADDA indkalder hermed til generalforsamling 2015 mandag d. 18 maj 2015 kl. 19.30 på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovridervej 1, 8410 Rønde. Læs dagsordenen her.


Adda har fokus på fattige kvinders livsvilkår

Lad os fejre Kvindernes Internationale Kampdag d. 8 marts med et billede af en INFOSE kvindegruppe, som har oplevet vækst i løbet af projektet.

Her mødes de i låne/sparegruppen og regnskaberne bliver omhyggeligt gjort op.  

tb. 7 marts 2015


ADDA Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling er mandag d. 18. maj 2015 kl. 19.30 på Kalø Landbrugsskole, Rønde. Indkaldelse med dagsorden følger senere.

tb. 4. marts 2015


Adda udsender kontingentopkrævning 2015

I disse dage udsendes via Nets den årlige kontingentopkrævning. ADDA beklager, hvis enkelte medlemmer vil modtage opkrævningen to gange, i så fald skal man se bort fra den første opkrævning. Det skyldes, at Nets ved en beklagelig fejl havde lukket for ADDAs adgang til opdatering af medlemslister i perioden fra november til slutningen af februar. Desuden udgik en Nets opkrævning midt i februar, på basis af ikke opdaterede oplysninger. ADDA beklager ulejlgheden. Og man skal selvfølgelig kun betale en gang! 

bdp og tb 4. marts 2015


Nye brønde graves i Cambodia

Her er et ægtepar i Srer Keut landsbyen i Oddar Meanchey i Cambodia, som snart er færdige med deres nye brønd.

Den har de fået i julegave af donorer til ADDA´s juleindsamling 2014.

Nu kan de dyrke grøntsager, også i tørtiden. 

 

Se mere om de nye brønde i ADDA´s online nyhedsbrev her.

 

 

bdp,tb 2. marts 2015


  

  INFOSE i Cambodia afsluttes nu.   

  

ADDA´s store EU projekt slutter i udgangen af februar. Fredag d. 13.2.15  blev afholdt en stor afslutningsworkshop, hvor resultater fra de 4 projektår blev præsenteret og fejret. 

Se mange af de fine resultater i denne film ´THE INFOSE PROJECT´ som er produceret i Cambodia af ADDA. Bdp. 20.2.15Hør Thoeun Sokeas historie                        Styrkelse af landbokvinders vilkår


Vi nåede lige de 100 donationer i 2014, mange tak til alle

Juleindsamlingen til brønde og risbanker i Oddar Meanchay nåede lige akkurat de 100 donationer pr. 31. december, og godt 25.000 kr. i indsamling, som vi er meget stolte af. Beløbet går ubeskåret til de fatiige bønder i Oddar Meanchay, under CISOM projektet. Vores team i Cambodia er nu i gang med at organisere donationerne. 

Læs mere om juleindsmalingen her.

10.jan. 2015. stj


Småbønderne i Tanzanias Sydlige Højland skal i gang med at dyrke økologiske sojabønner!

Den 22. November 2014 blev et Memorandum of Understanding underskrevet på ADDA´s kontor i København. Det er tale om et forpligtende treparts-samarbejde mellem NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) Tanzania, den indiske grovvarevirksomhed Vantage Organic Foods (P) Ltd.  og ADDA.

Læs mere her

 5. dec. 2014_ak


ADDA har behov for din donation !

SKAT - Danmark har ændret reglerne for, hvornår man som skattepligtig bidragsyder kan fastholde sin fradragsret for donationer. Desuden er antallet af donationer som ADDA skal modtage hævet til minimum 100 for forsat at være med i ordningen.

Derfor skal ADDA bruge ca. 100 privatpersoner, der er skattepligtige i Danmark, til at donerer mindst kr. 200,- (eller borger i EU/EØS). Så er du med til at sikre næste års bidragsydere fradrag og dermed øge ADDAs forsatte deltagelse i ordningen. Såfremt vi ikke når de 100 årlige donationer mister ADDA registreringen, se bekendtgørelsen. BEMÆRK, kontigent til ADDA tæller ifølge SKAT ikke med som en donation!

HUSK at opgive cpr. nr. samt navn og adresse på din indbetaling, eller send det privat, så vil ADDA sørge for at indberette donationen til SKAT for de bidragsydere der ønsker fradrag. Oplysningerne behandles fortroligt af ADDA. Alle indbetalinger i 2014 er sikret fradrag. Se indbetalingsmuligheder på ADDAs hjemmeside. Du kan selv vælge om beløbet skal doneres til grupperne i Tanzania, Vietnam eller Cambodia. Det er også muligt at støtte økologiske grupper i Vietnam. Skriv i emnefelt hvilket formål du ønsker at støtte. Alle donerede beløb går 100% ubeskåret til grupperne. ADDA tager ikke penge til administration eller andet.

ADDA mangler små årlige donationer, så vi ikke kommer i samme situation næste år, så lav en ordning i din netbank! Der gives fradrag i 2014 for den fulde donation op til 14.800 kr. Beløbsgrænsen gælder for begge ægtefæller. Hvis man støtter flere foreninger, lægges beløbene sammen med henblik på fradrag.

På forhånd mange tak!

14. okt. 2014_stj


Kvinderne i Cambodia viser vejen til udvikling

Thoen Sokea’s positive historie, om hvordan hun sammen med andre fattige landbokvinderne støt og roligt bevæger sig ud af fattigdom, blev bragt i avisen metroxpress i torsdags (d.11/9).

I forbindelse med kampagnen Verdens Bedste Nyheder har metroxpress bragt flere positive historier fra udviklingslande, for at aflive de mange negative myter om udviklingsbistand.

Læs mere her

19. september 2014_ak

 


 

Læs andre nyheder her

Nyhedsbrev
Hold dig orienteret om ADDA's tiltag!
Column
Column
Column
Column
Column
Column